A biztonságos elektronikus kereskedelem alapjai (BMEVIHIM219)

A tárgy a Hírközlő rendszerek biztonsága MSc informatikus szakirány keretén belül kerül előadásra az őszi félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a dékáni hivatal Web szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos legfrisseb adminisztratív információkat, az előadások anyagát, és egyéb fontos információkat lehet letölteni illetve elérni. Ennek megfelelően ez az oldal folyamatos frissítés alatt áll.

Korábbi évek weblapjai

2009/2010 őszi félév
2010/2011 őszi félév
2011/2012 őszi félév
2012/2013 őszi félév
2013/2014 őszi félév

A tárgy oktatói

Dr. Buttyán Levente, docens
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék,
CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium

Célkitűzés

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az elektronikus kereskedelem biztonsággal kapcsolatos kihívásait, a lehetséges megoldások elvi alapjait, és a gyakorlati alkalmazhatóság kérdéseit. A tárgy az elektronikus kereskedelem fogalmat tágan értelmezi, s általában vizsgálja az elektronikus adatfeldolgozás biztonsági problémáit, ideértve olyan területeket is mint az elektronikus szavazás biztonsága vagy az RFID alapú elektronikus dokumentumok (pl. útlevél) használatával kapcsolatos adatvédelmi kérdések. A tárgy integráló szerepet szándékozik betölteni azzal, hogy bemutatja a korábbi félévekben megszerzett kriptográfiai és biztonsági protokoll tervezési ismeretek használatát konkrét alkalmazásokban.

Követelmények

A szorgalmi időszakban 1 db nagy házi feladat.
A félévvégi aláírás feltétele A házi feladat teljesítése.
A vizsgaidőszakban Szóbeli vizsga.
A félévvégi érdemjegy számítása 1/2 V + 1/2 HF (a legközelebbi egészre kerekítve), ahol V a vizsgajegy és HF a házi feladatra kapott jegy.

Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban N/A
A félévvégi aláírás pótlásának lehetősége N/A
A vizsgaidőszakban N/A

Idő- és terembeosztás (2014 ősz)

Időpont Hely
hétfő, 8:15-10:00
(minden héten)
IL.107.
csütörtök, 14:15-16:00
(csak páratlan heteken)
IL.107.

Konzultációs lehetőségek

Megbeszélés szerint, előre egyeztetett időpontban.

Előadások/gyakorlatok anyagai

Idõpont Téma Fájlok
2014.09.08. PKI alapok, X.509 szabvány slides-pki-tech.pdf
2014.09.11. -- elmarad --  
2014.09.15. PKI gyakorlati kérdések (Endrődi Csilla, Microsec)  
2014.09.22. PKI gyakorlati kérdések (Paulik Tamás, Microsec)  
2014.09.25. Bontásellenálló hardver eszközök slides-hsm.pdf
2014.09.29. -- elmarad --  
2014.10.06. Trusted Computing slides-tpm.pdf
2014.10.09. Igazságos csere (fair exchange) protokollok slides-fex.pdf
2014.10.13. Digitális jogkezelés slides-drm.pdf
2014.10.20. Elektronikus fizetés slides-e-payments.pdf
2014.10.23. -- elmarad --  
2014.10.27. Anonim kommunikáció, privacy (Gulyás Gábor) slides-privacy-GulyasG.pdf
2014.11.03. RFID biztonság és privacy slides-rfid-privacy.pdf
2014.11.06. Privát hitelesítés slides-key-tree+group.pdf
2014.11.10. Private Information Retrieval, Query Auditing slides-QA-PIR.pdf
2014.11.17. -- 2014.12.08. Házi feladat prezentációk  

Kapcsolódó irodalom