A biztonságos elektronikus kereskedelem alapjai (BMEVIHIM219)

A tárgy a Hírközlő rendszerek biztonsága MSc informatikus szakirány keretén belül kerül előadásra az őszi félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a dékáni hivatal Web szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos legfrisseb adminisztratív információkat, az előadások anyagát, és egyéb fontos információkat lehet letölteni illetve elérni. Ennek megfelelően ez az oldal folyamatos frissítés alatt áll.

Korábbi évek weblapjai

2009/2010 őszi félév
2010/2011 őszi félév
2011/2012 őszi félév
2012/2013 őszi félév

A tárgy oktatói

Dr. Buttyán Levente, docens
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék,
CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium

Célkitűzés

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az elektronikus kereskedelem biztonsággal kapcsolatos kihívásait, a lehetséges megoldások elvi alapjait, és a gyakorlati alkalmazhatóság kérdéseit. A tárgy az elektronikus kereskedelem fogalmat tágan értelmezi, s általában vizsgálja az elektronikus adatfeldolgozás biztonsági problémáit, ideértve olyan területeket is mint az elektronikus szavazás biztonsága vagy az RFID alapú elektronikus dokumentumok (pl. útlevél) használatával kapcsolatos adatvédelmi kérdések. A tárgy integráló szerepet szándékozik betölteni azzal, hogy bemutatja a korábbi félévekben megszerzett kriptográfiai és biztonsági protokoll tervezési ismeretek használatát konkrét alkalmazásokban.

Követelmények

A szorgalmi időszakban 1 db nagy házi feladat.
A félévvégi aláírás feltétele A házi feladat teljesítése.
A vizsgaidőszakban Szóbeli vizsga.
A félévvégi érdemjegy számítása 1/2 V + 1/2 HF (a legközelebbi egészre kerekítve), ahol V a vizsgajegy és HF a házi feladatra kapott jegy.

Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban N/A
A félévvégi aláírás pótlásának lehetősége N/A
A vizsgaidőszakban N/A

Idő- és terembeosztás (2013 ősz)

Időpont Hely
hétfő, 08:30-10:00
(minden héten)
IL.107.
csütörtök, 14:15-16:00
(csak páros heteken)
IB.147.

Konzultációs lehetőségek

Megbeszélés szerint, előre egyeztetett időpontban.

Előadások/gyakorlatok anyagai

Idõpont Téma Fájlok
2013.09.09. PKI alapok, X.509 szabvány slides-pki-tech.pdf
2013.09.16. -- elmarad (egyetemi sport nap) --  
2013.09.19. Elektronikus aláírás törvény (eat) slides-eat.pdf
2013.09.23. PKI a gyakorlatban (Dr. Berta István Zsolt)  
2013.09.30. Bontásellenálló hardver eszközök slides-hsm.pdf
2013.10.03. Trusted Computing slides-tpm.pdf
2013.10.07. Igazságos csere (fair exchange) protokollok slides-fex.pdf
2013.10.14. Anonim kommunikáció, privacy (Gulyás Gábor) slides-privacy-GulyasG.pdf
2013.10.17. Digitális jogkezelés slides-drm.pdf
2013.10.21. Elektronikus szavazás slides-e-voting.pdf
2013.10.28. Elektronikus fizetés slides-e-payments.pdf
2013.10.31. HW: Electronic passports
RFID biztonság és privacy
hw-ePassport.pdf
slides-rfid-privacy.pdf
2013.11.04. Privát hitelesítés slides-key-tree+group.pdf
2013.11.11. HW: Physical attacks on hardware security modules hw-hwTrojans.pdf
2013.11.14. HW: Attacks on chip based banking cards
HW: Browser security issues and solutions
hw-ChipCards.pdf
hw-BrowserSecurity.pdf
2013.11.18. HW: Software piracy protection
HW: Deobfuscation of obfuscated software
hw_deobfuscation.pdf
hw-SoftwareProtection.pdf
2013.11.25. ELMARAD  
2013.11.28. HW: Electronic auctions
HW: Bitcoin
hw-eAuction.pdf
hw-Bitcoin.pdf
2013.12.02. HW: The banking Trojan Zeus
HW: Attacks on anonymous communication systems
hw-Zeus.pdf
hw-Tor.pdf
2013.12.09. HW: Security of on-line advertising
HW: Economics of security
hw-AdvSec.pdf
hw-EconSec.pdf
2013.12.12. HW: Privacy in social networks
HW: Security and privacy in cloud computing
hw-CloudSec.pdf

Kapcsolódó irodalom

Házi feladat

Ebben az évben, minden hallgatónak fel kell készülnie és előadást kell tartania egy a tárgyhoz kapcsolódó témából. A témát hozhatja a hallgató (egyeztetés szükséges a tárgy előadójával) vagy lehet az alábbi listából választott téma. A témák kiválasztása Doodle poll segítségével történik (linket lásd alább), a témaválasztás határideje 2013. szeptember 30. Az előadások 2013. november 18-tól kezdődően lesznek, az órák időpontjában, előreláthatólag 2 előadás alkalmanként, azaz kb. 45 perces előadásokkal kell készülni (slide show ajánlott). Az előadások pontos időbesztása később lesz elérhető ezen az oldalon.

Témák (zárójelben a jellegükkel):

Időbeosztás:

Jelentkezés, témafoglalás itt: http://www.doodle.com/sd4xgiiiigqczie9

Eredmények: hw-results.txt

Vizsgaidőpontok és tételsor

Tételsor: tetelek.txt