Lencse Gábor tudományos főmunkatárs in english >>

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Levélcím:1521. Budapest
Iroda:Budapest, XI. Magyar tudósok körútja 2. I.E.450.
Telefon:+ 36 1 463-2055
E-mail:lencse@hit.bme.hu
URL:http://medianets.hu/munkatarsak/lencse-gabor/
Titkárság:
I.B.121. Telefon: +36 1 463-3261
Fax: +36 1 463-3263

Kutatási területek - Ez egy link a publikációs listámra
 • Kommunikációs rendszerek szimulációja
 • Párhuzamos szimuláció módszertana (statisztikai szinkronizáció)
 • Traffic Flow Analysis (egy új eljárás kommunikációs hálózatok teljesítőképesség
    vizsgálatára: szimuláción és numerikus módszereken alapul)

 • Rövid életrajz
 • Született: 1970. december 07. Győr
 • Végzettség:
 • 1994.  
 • Okleveles mérnök
  BME Villamosmérnöki Kar, Informatika Szak
 • 1997.
 • Ph.D. képzés (abszolutórium)
  BME Híradástechnikai Tanszék
 • 2000.
 • Ph.D. disszertáció benyújtása
  "Kommunikációs rendszerek hatékony szimulációjának egyes kérdései"
  Védés: 2001. május 9. Tézisfüzet pdf formátumban
 • Nyelvvizsgák:
 • 1993.  
 • Angol középfokú állami nyelvvizsga
 • 1996.
 • Német alapfokú állami nyelvvizsga
 • Szakmai állomások:
 • 1997-  
 • Főállásban a SZIF/SZE / Távközlési Tanszék oktatója
 • 1998-
 • Részvétel az Elassys Consulting Kft kutatás-fejlesztési projektjeiben
  kommunikációs hálózatok teljesítőképeség-vizsgálata témakörben
 • 2001-2002.  
 • Távközlés-Informatika Oktató és Kutató Laboratórium
  létrehozása Győrben (2000/B MEH-IKB pályázat segítségével)
 • 2002-  
 • SZE / villamosmérnöki szak / távközlés-informatika szakirány
  szakirányfelelőse
 • 2002-2005.  
 • MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj
  Kommunikációs rendsz. teljesítőképességének hatékony vizsg.
 • 2003-2004.  
 • Oktatás Révkomáromban a BME által szervezett képzésben
 • 2005-  
 • Oktatás a BME Híradástechnikai Tanszékén
  Digitális technika I.-II., Számítógép-architektúrák
 • 2006-  
 • Oktatás a SZE Multidiszciplináris Műszaki Tud. Dokt. Isk.-ban
  Kommunikációs rendszerek teljesítőképesség-vizsgálata