Pápay Zsolt:
JELALAK MÉRÉS ÉS SZINTÉZIS


Mûegyetemi Kiadó, 1996  ( Azonosító: 55026 )

Analóg és DIGITÁLIS oszcilloszkóp
Heterodin és FFT spektrumanalizátor
DDS jelgenerátor

    Analóg és DIGITÁLIS oszcilloszkóp

Az oszcilloszkóp az interaktív jelanalízis alapeszkõze. "Mûködni" engedi a megfigyelõ (ember) hasonlíthatatlan összefüggéskeresõ, alakfelismerõ és lényegkiemelõ képességét. A jeltárolás, az automatikus paramétermérés és jelfeldolgozás, a közvetlen mérõrendszerbe integrálás révén növekvõ teret nyer a digitális oszcilloszkóp. (A Függelék a dinamikus minõsítéshez ad útmutatót.)
        Analóg oszcilloszkóp ( ART )
            Katódsugárcsõ (CRT), osztásvonalak
            Bemenet (függõleges kitérítés)
            Idõalap (vízszintes eltérítés)
                Indítás (trigger), Kettõs (késleltetett) idõalap
        DIGITÁLIS oszcilloszkóp ( DSO )
           Alapstruktúra: jel, hullámforma, nyomvonal
            Mintavételi eljárások
                Valós-idejû mintavétel ( RTS )
                Ekvivalens-idejû mintavétel ( ETS, ismétlõdõ jel )
                    Szekvenciális (szinkron), véletlen (aszinkron)
            Rekonstrukciós eljárások
                Kompresszió, interpoláció
        Feladatok
        Függelék:
            Interpoláció ( SINC, LINeáris )
            Keskenysávú mintavételi tétel
            "Görbe(szinusz) illesztés" teszt: effektív bitszám
            "Hisztogram" teszt: differenciális nemlinearitás
            Impulzus paraméterek,
            Analóg sávszélesség és felfutási idõ, mérõfej
            Effektív felfutási idõ
            Használható sávszélesség, apertúra hiba
        Angol kulcsszavak
        "Test your knowledge of DSO"
        hp54600 DSO  /  hp34810A BenchLinkScope

    Heterodin és FFT spektrumanalizátor

"Ugyanazt (az információt) másképp" jeleníti meg a spektrális felbontás, a dinamikus jelek frekvencia tartománybeli elemzése. Diszkrét adatokkal operáló, alapsávi jelek vizsgálatára alkalmas eljárása a DFT, illetve ennek gyors számítási módszere: az FFT. Jellemzõit, valós-idejû mûködésének frekvencia határát a digitalizálás és a processzálás növekvõ teljesítõképessége javítja. (A Függelék összegzi az FFT spektrumszámítás alapjait.)
        Frekvencia"ablak"
        Felbontás ( RBW ), dinamika ( SFDR )
        Heterodin analizátor (elektronikusan "hangolt"szûrõ)
            Transzponálás (RF fokozat), KF szûrõ
            Detektor, video szûrõ
        FFT analizátor (numerikus szûrõ"sorozat")
           Alapstruktúra: idõrekord, FFT, periodogram
            Átfogás beállítás
                Alapsávi analízis
                Sávszelektív analízis
            Valós-idejú mûködés
        Feladatok
        Függelék:
            Harmónikus ( Fourier-sor ) modell
            Modulációs tétel (keverés)
            Mintavétel, kontrollált hasonmás
            Átlapolás-gátló szûrõ ( AAF )
            Eltolási tétel (kvadratúra keverés)
            DFT "szûrõ" ( spektrum szivárgás, amplitúdó hiba )
            Szelektivitás módosítás: idõ-ablak
        Angol kulcsszavak
        hp54657A FFT  (hp54600 DSO module)

DDS jelgenerátor

A jelforrások "új hulláma" közvetlen digitális szintézisre (DDS) alapozva generál programozható paraméterû, tetszõleges (ARBitrary) alakú, analóg vizsgáló jelet. A diszkrét adatok korlátozzák a spektrumot, kritikus a digitál-analóg átalakító (DAC) és a simító szûrõ (AIF) teljesítõképessége. (A Függelék a spektrális tisztaság elemzéséhez ad útmutatót.)
        Alapstruktúra: idõrekord, rekonstrukció, jel
        Numerikusan kontrollált oszcillátor ( NCO )
            Táblázat olvasás fázis-akkumulátorral
            Digitális moduláció
        Négyszögjel elõállítása
        ARB generátor
            Szegmentált memória
            Hullámforma szerkesztés ("szoftver teszi a mûszert")
        Feladatok
        Függelék:
           hp33120A ARB gen  /  hp34811A BenchLinkArb
                  példák: multiszinuszos jel, Gauss fehér-zaj
           ad7008 NCO
             Diszkrét idejû kontra folytonos idejû szinusz
             Numerikus torzítás ( algoritmikus nemlinearitás )
                Amplitúdó kvantálás, fázis csonkítás
             "Rekurzív" oszcillátor
             sin(x)/x spektrum torzítás
             Simító szûrõ ( AIF )
             Impedancia illesztés
        Angol kulcsszavak
  Email: papay@hit.bme.hu