ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

RTLS rendszerek fejlesztése IIoT környezetben

2017-2018/II.
Balogh András

Az IoT (Internet of Things), azaz a “dolgok internetje” egy olyan új hálózati paradigma, mely az utóbbi években különösen nagy hatással volt a különböző kommersziális rendszerekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kutatásokra és fejlesztésekre. Az Ipar 4.0-val kapcsolatos törekvéseket ez a megközelítés (IIoT, mint Industrial Internet of Things) szintúgy áthatja, hiszen az lehetőséget teremt a komplex gyártási és termelési folyamatokban résztvevő kvázi tetszőleges entitás között az információ cseréjét, mely a különböző szenzorok által szolgáltatott adatok gyűjtésén és elemzésén túl, mind a távoli, mind pedig a lokális beavatkozást is lehetővé teszi.

A hagyományos szenzoradatokon, illetve az azokból származtatható metrikákon felül az ipari rendszerek szempontjából kulcsfontosságú a különböző erőforrások aktuális pozíciójának, illetve az általuk megtett pályák ismerete, hiszen ezek tudatában a gyártási és termelési folyamatok mérhetővé, s így optimalizálhatóvá válnak. Az RTLS (Real-time Locating System) rendszerek különböző, vezeték nélküli pozicionálási technológiák (pl. GPS, BLE, UWB, RFID, stb.) segítségével valósítják meg az objektumok követését térben és időben, mely információt különböző szenzoradatokkal kiegészítve a felhasznált erőforrások nagyságrendekkel komplexebb módszerekkel és metrikákkal vizsgálhatók, valamint a beavatkozási lehetőségek is ennek megfelelően skálázhatók.

Az önálló laborba bekapcsolódó hallgatók az alábbi témákban mélyedhetnek el:

- Különböző pozicionálási technológiák megismerése és analízise
- RTLS rendszerek szerveroldali adatfeldolgozása és -elemzése
- RTLS komponensek fejlesztése beágyazott környezetben
- RTLS hardvermodulok tervezése és fejlesztése
- Különböző IIoT környezetek, platformok megismerése és elemzése

Az előzetes egyeztetések során a hallgatói létszám elérte a maximumot, így tisztelettel kérem, hogy az érintett hallgatókon kívül más ne jelentkezzen!


5
4