DEMONSTRÁTOROK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
A Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék az új TVSZ VI. fejezetében meghatározott előírások alapján demonstrátorokat keres, akik közreműködnének a VIAUAA00 A programozás alapjai 2. VIIIAA00 A programozás alapjai 2. VIHIAV96 Számítógép-hálózatok üzemeltetése 1. tárgyak 2017 tavaszi félévében a tanszék által tartott gyakorlati és laboratóriumi kurzusok kiszolgálásában.

 

A TVSZ-ben meghatározott feltételeknek megfelelően:

- Demonstrátori tevékenységet az Egyetem teljes idejű, alap-, mester-
vagy osztatlan képzésében részt vevő hallgató folytathat.

- A demonstrátori megbízással érintett félévben a hallgató
rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,

- Rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett
oklevéllel,
vagy
alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában
rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel,
ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi
átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket.

- Ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

Előnyt jelent az adott tárgyakban szerzett demonstrátori tapasztalat.

Az érdeklődők jelentkezését a tanszéki titkárságon e-mailben, Mahó
Zoltánné címére novak@hit.bme.huvárjuk.
A felhívással kapcsolatos esetleges kérdések ugyanezen az e-mail címen
keresztül tehetők fel.

2017.01.19 12:51 | Mahó Zoltánné