A biztonságos elektronikus kereskedelem alapjai (BMEVIHI5316)

Általános információk
Elõadó
Idõ- és terembeosztás
Célkitûzés
Követelmények
Az elõadások anyaga
Házi feladat
Konzultációs lehetõségek
Vizsga időpontok
Tételsor
Kapcsolodó irodalom


Általános információk

A tárgy az Infokommunikációs rendszerek biztonsága informatikus szakirány (5 éves képzés) keretén belül kerül elõadásra a 9. félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a dékáni hivatal Web szerverén találhatók. Errõl az oldalról a tárggyal kapcsolatos legfrisseb adminisztratív információkat, az elõadások anyagát, és egyéb fontos információkat lehet letölteni illetve elérni. Ennek megfelelõen ez az oldal folyamatos frissítés alatt áll.


Elõadó

Dr. Buttyán Levente, docens
BME Híradástechnikai tanszék, CrySyS adatbiztonsági laboratórium (Laboratory of Cryptography and Systems Security -- CrySyS)


Idõ- és terembeosztás

2009/2010 õszi félév
A megegyező nevű vihim219 kódszámú MSc szakirányos tárggyal egy időben és helyen, azaz:
hétfő, 8:30-10:00, IL 108
kedd, 10:15-12:00, IL 108 (csak páratlan heteken)


Célkitûzés

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos biztonsági problémákat, azok megoldásának elméleti alapjait és gyakorlati kérdéseit.


Követelmények

A szorgalmi idõszakban: A félévvégi aláírás feltétele: A vizsgaidõszakban: A félévvégi érdemjegy számítása: 1/2 V + 1/2 H (a legközelebbi egészre kerekítve), ahol

Az elõadások anyaga

VIHIM219 tárgy honlapja


Házi feladat

VIHIM219 tárgy honlapja


Konzultációs lehetõségek

Megbeszélés szerint, előre egyeztetett időpontban.


Vizsga időpontok

dátum időpont terem létszám

Tételsor


Kapcsolódó irodalom


buttyan (at) hit.bme.hu