BSc:

Multimédia technológiák és rendszerek (VIHIAC05)

Médiaalkalmazások és -hálózatok a gyakorlatban (VIHIAC02)

Villamosmérnöki @ informatikus alapszak, BSc
Infokommunikációs rendszerek specializáció

Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv
VIHIAC05 6 2+1+0/v 4 magyar

A tárgy átfogó képet nyújt a korszerű médiakommunikációs rendszerek rendszertechnikai felépítéséről, a kódolási és modulációs technikákról, a vevőkről és a megvalósítható szolgáltatásokról, annak érdekében, hogy a hallgatók az egyes megoldásokat szakszerűen pozícionálni tudják, és tisztában legyenek azok alkalmazási lehetőségeivel és korlátaival.

A tárgyhoz kapcsolódó egyéb információk és segédanyagok a Moodle rendszeren keresztül érhetők el.

ZV tételsor: ZV tételsor (BSc,2020).pdf

MSc:

Hálózati multimédia rendszerek és szolgáltatások (VIHIMA09)

Villamosmérnöki mesterszak, MSc
Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció

Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv
VIHIMA09 2 2+1+0/v 4 magyar, angol

A tárgy a digitális médiaterjesztés, az IPTV és az internetes médiaszolgáltatások technológiái, rendszertechnikái és az azokon megvalósítható alkalmazások és szolgáltatások nyújtása témaköreiben ad korszerű ismereteket. Az MSc-szintnek megfelelően a hallgatók a fenti ismeretek megszerzése mellett képessé válnak a technológiák értékelésére, a megfelelő technikák megválasztására, pozícionálására, az adott célra szóbajövő megoldások összehasonlító elemzésére, teljesítőképességük vizsgálatára.

A tárgyhoz kapcsolódó egyéb információk és segédanyagok a Moodle rendszeren keresztül érhetők el.

ZV tételsor: ZV tételsor (MSc,2020).pdf
Final exam topics: ZV Exam topics (MSc,2019).pdf


Szabadon választható tárgyak:

IPv6 alapú számítógép-hálózatok (VIHIAV07)

Mérnök Informatikus Szak
Villamosmérnöki Szak
Szabadon választható tárgy

Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv
VIHIAV07 - 1/0/3/f 4 magyar

Az "IPv6 alapú számítógép-hálózatok" tárgy legfontosabb célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az újgenerációs Internet Protokoll (IPv6) komplex szabványrendszerére támaszkodó modern számítógép-hálózatok működését, az IPv6 sajátosságait, valamint az IPv6 protokollcsalád és az IPv6 alapokon nyugvó kommunikációs rendszerek üzemeltetésének gyakorlatát – beleértve az IPv6 alapú hálózatok tervezését, az IPv6 bevezetését, az IPv4 és IPv6 hálózatok integrációját és együttélésük biztosításának módszereit, a hálózati eszközök telepítését, konfigurációját és tesztelését. A tárgy oktatása arra törekszik, hogy kiterjessze a hallgatók hálózati ismereteit a közeljövő távközlési infrastruktúráinak alapjául szolgáló IPv6-os megoldásokkal, és olyan elméleti és gyakorlati tudást igyekszik biztosítani, mely lehetővé teszi a tárgy keretében tanult IPv6-centrikus hálózati tudásanyag valós mérnöki problémákon történő, közvetlen alkalmazását.

A tárgyhoz kapcsolódó egyéb információk és segédanyagok a Moodle rendszeren keresztül érhetők el.