dr. Koller István mestertanár

Szoba: IE453.
Telefon/Fax: +36 (1) 463-1678
Mobil: +36 30 201-9919
Email: koller@hit.bme.hu
 
Tanszéki adminisztráció: IE. 458. BME Híradástechnikai Tanszék

Rezgésakusztika labor


Oktatott tárgyak
 

Számítógép architektúrák

Az 1. gyakorlat
A 2. gyakorlat
A 3. gyakorlat
A 4. gyakorlat

 Akusztikai mérések
Környezetvédelmi szakmérnök hallgatók számára
A záróvizsga tételei.
 
Elektronika és méréstechnika
Kommunikáció és média tudomány szakos hallgatók számára

A zárthelyire, illetve a vizsgára való készüléshez ajánlott  feladatok.

A zárthelyi  eredmények.

Elektronika 1 
2. éves BSc Villamosmérnök hallgatók számára

Méréstechnika  

2. éves  fizika alapszakos hallgatók számára

A pót, illetve javító zárthelyi (a többség kérésének megfelelően) 2013 december 18-án  szerdán 14:15-kor lesz   a T606-os teremben.

A KZH-k, és edmények.

Ajánlott irodalom:
Zoltán István: Méréstechnika, Egyetemi tankönyv, Budapest, 1997, Műegyetemi Kiadó
Dr. Schnell László: Jelek és rendszerek méréstechnikája, Budapest, 1985, Műszaki Könyvkiadó

Méréstechnika Laboratórium
2. éves 
fizika alapszakos hallgatók számára

A megszerzett jegyek.

A tárgyhoz tartozó legfontosabb információkat a mérés beosztás tartalmazza.
A mérési utasítások:
1. Mérés digitális oszcilloszkóppal (Az 1-es 6-os mérés előkészítő előadásának anyaga)
2. Lock-in erősítő modell vizsgálata           
3. Négypólusok vizsgálata               
4. Félvezető karakterisztika vizsgálata (Ajánlott irodalom- Mihály Zsigmond: Az elektronika alapismeretei 7. fejezet.)
5. Zárthelyi                   
6. GP-IB interface alakalmazása   
7 . Kétcsatornás FFT analizátor alkalmazása     

 Akusztikai mérések

Műsorszórás méréstechnikai laboratórium

Nagyfrekvenciás digitális rendszerek komplex tervezése

Számítógép architektúrák