Az első DSO  |   historyDSO

LAB. GYAK.:
Digitális oszcilloszkóp

   
" Since their invention, oscilloscopes have been the eyes of the designers in the electrical domain " [Tektronix] scope
" Oscilloscopes are really used in three different ways: the first way is to simply view the change in an electronic signal,
the second is to make measurements on the electronic signal, and
the third is to provide almost a complete automatic analysis of the information contained in the electronic signals " [LeCroy]
" Like the dinosaur, the analog scope has really had its day " [Picotech]
" 54600 series: The feel of analog and power of digital " [HP: Hewlett Packard - Agilent - Keysight]

HP54600 Az oszcilloszkóp ("jelalak megjelenítő") alapvető eszköz a villamosmérnök munkájában. A feszültség-idő függés: jelalak vagy a jelfüggés: kapcsolat  grafikus megjelenítésével látható az áramkörök működése (modell.zip , 78 KB "RCmodell.doc"). A vizuális kapcsolat: az ember alakfelismerő, összefüggéskereső és lényegkiemelő képessége, kombinálva a digitális jelanalizáló (DSP) algoritmusokkal, igen hatékony igazságkeresést, minősítést és hibavadászatot tesz lehetővé.

A gyakorlat témája: interaktív jelanalízis.
Vizsgálójelek felhasználásával ismerhetjük meg a digitális oszcilloszkóp (DSO) kezelését , speciális szolgáltatásait (mint pl. automatikus skálázás és mérés, nyomvonal ill. állapot tárolás, PREtrigger, átlagolás, peak-detect, FFT) és mérési korlátait.

Mérési útmutató: pdf (1.4 MB)
book Háttérinformáció és műszer leírás:
          "Pápay: Jelalak mérés és szintézis , Műegyetemi Kiadó, 1996 (55026)" jegyzet.

A digitális oszcilloszkóp - a jeldigitalizálást követően - tárolt numerikus hullámformából (időrekordból) rekonstruálja a jelrészletet (virtuális nyomvonal).

A készülék hullámforma transzformációval (FFT, alapsáv - periodogram) jeleníti meg a jel spektrum komponenseit: (pulse.zip , 57 KB "spektrum.doc"). Más matematikai műveletnek is alávethető az időrekord (function.zip , 58 KB "mat.doc").

További részletek:

Virtuális készülékként ( jpg ) előzetesen is tanulmányozható az oszcilloszkóp működése (készülék emulátor , 600 KB)


e-mail: papay@hit.bme.hu