Kutatás    |   Oktatás

Szakmai életrajz
Dr. Pápay Zsolt

Tanulmányok:
    Általános iskola:   Tarcal   (Zemplén, Hegyalja), Tarcali Hírek
    Középiskola miskolci Földes gimnázium, 1955-59. évf. C. osztály (reál)
    Okl. villamosmérnök:   BME , 1964 - Ballagás,   Tabló,   Facsarási vizsgálat, Így készültünk mi, Álom
    Egyetemi doktor (dr. techn.) :   BME, 1972
    Műszaki tudomány kandidátus (CSc) : MTA , 1980
    PhD (doktor):  BME, 1997
   
Aranydiploma , 2014

Munkahely:
    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (jogelőd: Híradástechnikai Tanszék), 1964 óta folyamatosan

  Kutatás______________________________

        Elsõdleges tématerületek: digitális méréstechnika, mérés-automatizálás, automatikus mérõrendszerek, statisztikus modellalkotás,
                                                  digitalizálók dinamikus viselkedése, numerikusan kontrollált oszcillátorok ( DDS ) spektrális tisztasága

Űrkutatás
Diákként, a Rakétatechnikai TDK keretében kezdtem ezt a munkát (országos konferencián díjat is nyertünk - Ferencz Cs., Gschwindt A., Pápay Zs.: "Egy meteorológiai rakéta elektromos problémái", 1963). 1969-ig a BME Elméleti Villamosságtan Tanszék űrkutató csoportjában, majd a Műegyetem és az Űrkutatási Kormánybizottság közötti szerződés alapján a BME Mikrohullámú Hiradástechnikai Tanszék űrkutató csoportjában dolgoztam, közvetlen munkakapcsolatban a szovjet és (kelet)német Tudományos Akadémia űrkutató intézeteivel (IKI AN, DAW HHI), a hazai alkatrészgyártókkal (REMIX, HIKI) és az MTA KFKI űrkutató csoporttal.
1964-70: BME, rádiós műholdmegfigyelés, felhőfényképek vétele (úttörő jellegű eredmények)
1967-69: Országos Földmérési és Térképészeti Hivatal, Doppler geodézia
1970-76: INTERKOZMOSZ nemzetközi  együttműködés, az egységes telemetriai rendszer [ETMS] műhold fedélzeti adatkonverziós egységének fejlesztése és megvalósítása. A rendszer az  Interkozmosz-15 (AUOSZ-3-T-IK, 1976. jun. 19) műholdon került először pályára, személyesen is jelen voltam a földi előkészítésnél, az indításnál és az eredmények értékelésénél.
1971-76: INTERKOZMOSZ, Kozmikus Fizika, 7.szekció  (Elektronika és készüléképítés titkárság), és Űrkutatási Kormánybizottság, Kozmikus Fizika szakbizottság tagság

Magyar Örökség Díj
(2010): "A nemzetközi űrkutatásban való magyar részvétel"
H-SPACE 2015

Ipari megbízásos kutató munka, fejlesztés, termék tervezés
1969-70: Számitástechnikai Koordinációs Intézet (SzKI), logikai hálózatok számítógépes szimulációja
1970: Digitális voltmérők - szabványtervezet (MI 11819/70)
1970-71: Hiradástechnikai Ipari Kutató Intézet (HIKI), ipari digitális IC-mérő automata memória egységének konstrukciója ( mellékfoglalkozású tud. munkatársként )
1973-74: Műszeripari Kutató Intézet (MIKI), folyamatos üzemû automatikus pulzusszám-mérő konstrukciója kardiológiai felhasználásra; interfész eszközök tesztelése
1979-80: Egyesült Izzó, ipari mérőautomata részegységek konstrukciója
1983-84: Telefongyár, PCM multiplex berendezéshez adatkonverter konstrukciója
1982-85: Távközlési Kutató Intézet (TKI), elektronikus kapcsoló központok mikroprocesszoros vezérlése és automatizált vonali távmérése (OKKFT-A/5 kutató és fejlesztő munka)
1987-88: ELTE, intelligens adatgyüjtő radiometer-hez
1988-89: VIDEOTON Fejlesztési Intézet (VIFI), VMEbus DSP kártya  analóg I/O konstrukciója
1989-90: Távközlési Kutató Intézet (TKI), intelligens mérõautomata interfész (GPIB) konstrukciója

Hírközlési Alap kutatási projekt
“Multispektrális mérőrendszerek fejlesztése távközlési hálózatok méréséhez” (együttműködve a Mikrohullámú Hiradástechnikai és a Távközlési és Telematikai Tanszékkel)
1995: Interfész technikák dinamikus viselkedése
1996: Hírközlési rendszerek tartományt váltó interfész technikáinak minősítése

Felsõoktatás-fejlesztési program (FEFA: Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap) projekt
FEFA3-659  “A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán az új tantervhez kapcsolódó gyakorlati oktatás fejlesztése” kari-projekt vezetés, 1994-95
FEFA4-1382  “Projekt jellegû mérnökképzés a Műegyetemen” egyetemi-projekt vezetés, 1995-96

Felsõoktatási Programfinanszírozási projekt
PFP-2835 "Laboratóriumi munkahelyek kialakítása dinamikus rendszer szimulációhoz", 1998

Országos Mérésügyi Tanács tagság (2007-ig)

  Oktatás ______________________________

Nappali képzés

Gyakorlatok (“Automatika”, “Erősítők”, “Impulzustechnika”, “Automatika és számítógépek”, “Digitális technika”), laboratóriumi mérések és diploma munkák vezetésével kezdtem egyetemi pályafutásomat.
Majd  a “Digitális rendszerek tervezése”, “Bevezetés a hiradástechnikai mérésekbe”, “Mérések és mûszerek II” tárgyak előadásában ill. jegyzet írásban vettem részt (Mérések és műszerek J5-836, 1969)

Hiradástechnikai szak, Digitális számítástechnikai ágazat(1970-83) :
“Digitális számítógépek I-II”, “Adatfeldolgozó rendszerek” gyak. vezetés
“Digitális műszerek”, “Mérések és műszerek” elõadás
Jegyzet (Digitális méréstechnika J5-1109, 1974)
"Ágazati lab.gyak" szervezés
Lab.gyak útmutatók (szerk.) :
    Digitális számítástechnika ágazati laboratórium J5-1110 1973,
    Digitális számítástechnikai laboratórium I. J5-1252 1976,   II. J5-1301 1977 ,   III. J5-1259 1978
Önálló, diákköri és diploma munkák vezetése

    "A Villamosmérnöki Karon a számítástechnika oktatásának fejlődését az teszi országosan különlegessé, hogy a hazai egyetemi szintű műszaki informatika oktatás innen indult el.
    Először az 1969/70. tanévben, a Híradástechnikai szakon jelent meg az az ágazat, amely fő céljául az alkalmazott számítástechnikai képzést jelölte meg;
    ez a Digitális számítástechnika ágazat volt. (Az első tanulókör tablója.) 
    Az 1986/87. tanév második félévében indul a VIK ötödik szaka, az Informatika szak.
    A Kar neve 1992-ben Villamosmérnöki és Informatikai Kar névre változott (a VIK betűszó megtartása mellett)."
    (Sántáné-Tóth Edit: A számítástechnika felsőfokú oktatásának kezdetei Magyarországon. 2012 / 10. fej.)

Digitális (késõbb: Kommunikációs) számítástechmikai ágazat (1983-94):
“Laborgyakorlat/Témalabor/Önállólabor/Diplomatervezés” folyamat technológiai előkészítése és megvalósítása
“Digitális műszerek” előadás
Diákköri és diplomamunkák vezetése (pl. HTE diplomaterv pályázat díja - Ugray Zs.: “Celluláris neurális hálózatok digitális szimulációját gyorsító célhardver programozása” 1992 )

Kredit-rendszerû képzés (1992- ):
BSc/MSc képzés (2005- ):
"Méréstechnika " előadás, e-példatár
"Jelalak mérés és szintézis " (Műegyetemi kiadó - 55026, 1996) jegyzet
"A digitális jelfeldolgozás eszközei " (az analóg "átjáró") előadás, e-jegyzet
"Méréstechnika a műsorszórásban és távközlésben" előadás
“Alaplabor” szervezés (és gyakorlat : Digitális oszcilloszkóp )
"Vill: Laboratórium 1/2, Info: MérésLabor 2/3" megújítása: Lab Tools ...
"Numerikus jelszintézis " HirSzakLab gyakorlat
"Méréstechnika" (kieg. levelező) előadás
"GPIB/SCPI " InfoSzakLab gyakorlat
"Digitális oszcilloszkóp" Mérnök/fizikus Lab gyakorlat
"GPIB alkalmazása" Mérnök/fizikus Lab gyakorlat
"A méréstechnika alapjai" (Komm. tech. szakirány) előadás, gyakorlat, e-jegyzet
"Elektronika és méréstechnika" (Komm. tech. szakirány) előadás, gyakorlat


Posztgraduális képzés

Félvezetõs elektronika szakmérnöki szak (1969-72):
“Digitális méréstechnika”, “Impulzustechnikai mérések” elõadás
Szakmérnöki jegyzet (Digitális mérőműszerek J5-890, 1970)
“Szakmérnöki lab.gyak” vezetés

Digitális elektronika szakmérnöki tanfolyam (1975-77):
“Digitális méréstechnika” előadás
Laboratóriumi és diploma munkák irányítása

Számítástechnikai (Kommunikációs számítástechnika ill. Távadatfeldolgozó ágazat) szakmérnöki tanfolyam (1987-93):
“Digitális méréstechnika” előadás
Önálló munkák, szakszemináriumok és diploma munkák (pl. Tábori L., Szigetvári F., Halmai T.) vezetése

Kiegészítõ képzés (főiskolát végzett mérnökök okl. mérnökké képzése, 1996):
"Méréstechnika" előadás


Rektori dicséret (1993)
Széchenyi Professzori
ösztöndíj (1999-2002)
"A Magyar Felsőoktatásért"
emlékplakett (2011)

***
Egyetemi oktatáson kívüli, érdekesebb “kapcsolódó” tevékenységek: felvételi előkészítő (korábban: Mûszaki FEB, majd SOTE & Mûszaki TM),  szóbeli(egyetemi)felvételi elnök, felvételi-érettségi elnök (1982, Puskás T. Szakközépiskola [Távközlási Technikum]), üzemi gyakorlatok szervezése, alma-tábor vezető(helyettes) őszi mezőgazdasági munkáknál ( Fehérgyarmat felé , 1982. szept.) ...

Néhány egyetem kívüli előadás és szakmai céltanfolyam:
MTESZ Asztronautikai Szakosztály:  “Információátvitel mesterséges holdakról és az adatok feldolgozása”
MATE :  “Adatfeldolgozó rendszerek”,  “Elektronikus digitális mérőműszerek”
BME Mérnöktovábbképzõ Intézet : “Digitális mérések és műszerek”
OKGT Geofizikai Kutatási üzem:  “Digitális mérőberendezések”
Penci Központi Geodéziai Obszervatórium :  “Telemetria: adatátvitel műholdak fedélzetéről”
SZÁMALK:  “Számítógépes adatgyűjtési technikák”
Tektronix - Rohde&Schwarz Workshop: "Digitális oszcilloszkóp"
Tektronix - MATE Szimpozium: "Virtuális valóság (analóg érzés digitális oszcilloszkóppal)"

Kutatás    |   Oktatás


© e-mail: papay@hit.bme.hu