A MÉRÉSTECHNIKA ALAPJAI  tárgy
GTK / Komm. és Médiatud. alapképzés
Komm. tech. szakirány - III. évf., 6. szemeszter
(tavaszi félév)
A mérés nem gondolat kísérlet!
 A mérés az osztás praktikus tudása: `valamiben hányszor van meg (vele egynemű) valami'.
A többi már csak díszítés.
utolsó alkalom: 2010. tavaszi félév  warning


A feltételeket a tárgykövetelmény , a tárgy anyagát a tematika tartalmazza.
Házi feladat
Az előadásokat összegző dokumentumok:
Emberi érzékelés kontra műszeres mérés
       Mérőszám
          Bevezető példák

A mérés folyamata, a mérőeszköz alapstruktúrája
          NEMZETKÖZI METROLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR : VIM  (angol/magyar - 44 old., 1.5 MB)
                                                                                             VIM3 2008 (angol/francia, 3.3 MB)
          PÉLDA: frekvencia mérés
A modell mint a mérés feltétele, ill. eredménye
        PÉLDA: a mérés modell-függése
                     amikor a (mérési) módszer definiálja a mérendőt

Nemzetközi mértékegység-rendszer (SI)
          SI (angol/magyar - 2 old.) SUMMARY (angol - 4 old.),  SI8 2008 (angol, 1.1MB)
       
  " A BŰVÖS HETES ":  m  s  kg  A  K  mol   cd  ( és rad  |   PDF (all, 0.9 MB)
       Practical guide to the SI (angol, 1.4 MB)
         "NewSI" (for all time, for all people)
       PÉLDA: metrikai dimenzió
                     mit mond a dimenzió analízis a rézcsőben eső mágnesről?
Az  eredmény minősítése: mérési bizonytalanság, hiba-eloszlások, hibaterjedés
       PÉLDA: háromszög (Simpson) hiba-eloszlás
                     határérték-túllépés komparálás
                     szumma
                     logaritmikus kontra lineáris skála
                     hiba-kompenzálás
Jel szintézis (Fourier-sor összeg), spektrum (FFT)
       Idő kontra frekvencia tartomány
       FOURIER-sor: példák
                                     spektrumok

Mintavételezés, kvantálás
       Interpoláció: SINC
       HASONMÁS (alias): időtartomány
Jel digitalizálás és rekonstrukció, A/D és D/A átalakítás
        A/D átalakító minősítés: csatorna profil
Alapjellemzők mérése
       PÉLDA: ellenállás mérés
Hullámforma megjelenítés, jel analizátor
      Effektív bitszám növelés: átlagolás
      SZINUSZOS JELEK kapcsolata: Lissajous görbék
Vizsgálójel forrás, hullámforma szintézis
      NCO (numerikusan kontrollált oszcillátor): minta-kihagyás
A számítógépes kapcsolat
       LAB. GYAK.:  jel szintézis és analízis
PDF
(all-in,
   2.7 MB)

       PÉLDÁK (all-in, 2.2 MB)

Linkek


e-mail: papay@hit.bme.hu