Analóg "átjáró":  ősz  ·  Témák
A  DIGITÁLIS  JELFELDOLGOZÁS  ESZKÖZEI   tárgy
Villamosmérnöki szak , nappali 
Digitális jelfeldolgozás (hiradástech.) szakirány  IV. évf.  7. szem . (őszi félév)
utolsó alkalom: 2007. őszi félév   warning

A tantárgy adatlap vázolja a hármas tagozódású tananyag felépítését, amelynek egyik része a tartományok illesztésének (átjárhatóságának) technikája.

Az analóg j el tartomány : A  és a digitális adat tartomány: D  között a digitalizálás (A/D átalakítás) és a rekonstrukció (D/A átalakítás) művelete teremt kapcsolatot  (across domain: "Back and forth between bits and volts"; "Digital meets analog") . A digitális jelfeldolgozás (DSP: digital signal processing) vitathatatlan elõnyei révén ez a plusz művelet (overhead) "megéri az árát". Is the world 'analog'?

A közvetlen interfészt megvalósító hardver eszközök : az A/D és D/A átalakítók  (" adat"konverterek) híd szerepe [ 1A , 1B , 1C ] gyakran kulcs - szerep is, dominánsan meghatározhatják a jelfeldolgozó rendszer struktúráját és sajátságait. Ezért külön figyelmet érdemelnek. ("Once the data is entered in the DSP, the hard part is done"; "Data conversion is the art while everything else is the science"; Art vs Science Digital dharma )
A konverterek helye a feldolgozó láncban technológia ( gyárthatóság), alkalmazás (követelmények ) és elérhetõség (ár ) függõ, a DSP általános térhódítása, az ún. "digitális eltolódás" nyomán egyre közelebb kerülnek az analóg forráshoz/fogadóhoz; pl. híradástechnikai trend: egyre közelebb az antennához ( 2A , 2B , 2C  "Digitizing the signal as early as possible"; "Bits to the antenna").

Az univerzális (one-size-fits-all) felhasználású ill. jelspecifikus átalakítók választéka egyaránt széleskörű; az eltérõ architektúrák, technológiák és az alapadatok : a felbontás, dinamika, mintagyakoriság, sávszélesség, tápellátás, fogyasztás, mechanikai méretek, jelkondícionálás, adatinterfész tekintetében is. Természetesen eltérõ képességeket takar az önálló, kompakt ( stand-alone, COTS: commercial-off-the-self ) ill. a (digitális)rendszerbe integrált ( macrocell, ASSP: application specific standard product, SiP: system-in-a-package uModule , SoC: system-on-a-chip pdf ) eszközök élvonala is. (The question is "to integrate or not?")
Bár a finom felbontás (HIgh-RESolution ) és nagy mintagyakoriság (HIgh-DataRAte, high-speed ) egymásnak ellentmondó követelmény ("speed and resolution are always battling" ), a növekvõ - és egyre specializálódó - igények hatására fokozatosan javul a kiváló teljesítõképességû (HIgh PERformance), egyre kisebb fogyasztású (LOw-Power ), olcsóbb (low cost ) és csökkenõ méretû (low size) konverterek kínálata ( TopTen ); a front-end: ADC · ADClimits ( 16bit ) · ADCselect · HiSpeedADCselect  ( EasyADCselect ) · HiSpeed ADCs ( 100Msps · LVDSoutput ) · EverEvolvingADC · HiPerADC · Pipeline · ADChistory   és  back -end: DAC · Zen & ArtDAC · DACselect · HiSpeedDAC · DAChistory   eszközök körében egyaránt.

A konverterek - definíció szerint - vegyes, kevert ( mixed ) jelû eszközök; többségüknél az analóg technológia az alapvetõ képesség meghatározó. Emiatt használatosak az analóg tartományban már megszokott vagy célszerûen módosított jelentésû specifikációk (" ABC leves ") .  Ez a rendszer-tervezõ számára is könnyíti a jelfeldolgozó tartomány váltást.
Az eszközök (alap)mûködését, a tulajdonságaikat leíró adatok értelmezését és mérési módjukat ismerni kell ahhoz, hogy optimálisan választhassuk ki a rendszerhez a konvertert (és nem fordítva). A feladat nem triviális, még akkor sem, ha gyakran - kiegészítõ elemek: jelkondícionálás, DSP és adatinterfész funkciók beágyazásával - "kész"termékek segítik a minimális elemszámú (glueless) megoldást.
A növekvõ komplexitás miatt, az adatkonverterek konfigurálása sok esetben nem pusztán hardver feladat, szoftver eszközök felhasználását is igényli ( példaként: SW plug-in ).
 

  Analóg "átjáró":   ősz  · Témák

 © e-mail: papay@hit.bme.hu