ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

ICS honeypot rendszer fejlesztése

2017-2018/II.
Dr. Buttyán Levente
Gazdag András

Kritikus infrastruktúráink alapját sokszor ipari automatizálási és folyamatirányítási (ICS/SCADA) rendszerek alkotják, melyek egyre nagyobb mértékben rendelkeznek külső hálózati kapcsolatokkal, esetleg Internet felőli eléréssel, ezért ki vannak téve a kibertér felől érkező támadásoknak. Egyelőre azonban ezek a támadások ritkák, és nincs elég tapasztalatunk a támadási módszereket és eszközöket illetően. Az ezzel kapcsolatos információgyűjtés egy lehetséges eszköze egy honeypot rendszer, mely kívülről valós ICS/SCADA rendszernek tűnik, ám valójában egy csapda, melyben megfigyelhető a támadó tevékenyésge.
  
Ebben a projektben, a hallgatók feladata egy ICS/SCADA honeypot rendszer tervezése, fejlesztése, tesztelése, és üzemeltetése, valamint a támadók viselkedésének megfigyelésére és elemzésére alkalmas eszközök azonosítása és integrálása a honeypot-ba. A honeypot rendszernek fontos eleme a realisztikusnak tűnő hálózati forgalom        generálása, ehhez valós ipari eszközök (pl. PLC-k) állnak rendelkezésre a CrySyS laborban, melyeket a honeypot implementációba lehet integrálni. A felhasználók viselkedésének modellezése, a modell által generált események kezelése szintén a projek része. A projektben fontos követelmény továbbá a honeypot rendszer könnyű konfigurálhatósága és a különböző igényeknek megfelelő gyors átalakítás lehetőségének biztosítása. Szeretnénk például, ha lényegében ugyanez a honeypot rendszer alkalmassá tehető lenne red team - blue team típusú kibergyakorlatok lebonyolítására.

A projektre jelentkező hallgatók team-ben dolgoznak majd, ahol mindenkinek lehet jól elhatárolt saját része,  hogy a feladat szakdolgozat/diplomaterv irányba is tovább vihető legyen.

A feladat egy futó projekt része, melyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség támogat.

Konzulensek: Dr. Buttyán Levente (buttyan@crysys.hu) és Dr. Holczer Tamás (holczer@crysys.hu)

 


5
4