ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Szakmai gyakorlat
 • A kari tájékoztató és az aktuális, részletes szabályok itt olvashatók: www.vik.bme.hu/hallgatoknak/gyakorlat/
 • Szakmai gyakorlat csak szakirányra/specializációra kerülést követően végezhető.
 • Legalább 6 hetes gyakorlat esetén együttműködési megállapodást kell kötni a gyakorlóhellyel: EM_HT.docx.
  Iskolaszövetkezeten keresztül végzett gyakorlat esetén az iskolaszövettel is megállapodást kell kötni: EM_HT_ISK.docx.
  Ebből (ezekből) két eredeti, a cég által már aláírt példányt kérek még a munka megkezdése előtt,
  melyekből egyet a cég visszakap, miután rákerültek az egyetemi aláírások is.

BScVillamosmérnöki szak

 • BMEVIHIASZ5   Infokommunikációs rendszerek szakirány, Médiatechnológiák és rendszerek ágazat
 • BMEVIHIAS01   Infokommunikációs rendszerek specializáció, Multimédia technológiák és rendszerek ágazat

BScMérnök informatikus szak

 • BMEVIHIAS12   Infokommunikációs hálózatok szakirány, Mobil infokommunikáció ágazat
 • BMEVIHIAS18   Médiainformatika és biztonság szakirány, Médiatechnológia ágazat
 • BMEVIHIAS00   Infokommunikáció specializáció

MScVillamosmérnöki szak

 • BMEVIHIMSZ5   Médiatechnológiák és -kommunikáció szakirány
 • BMEVIHIMSZ9   Újgenerációs hálózatok szakirány
 • BMEVIHIMS01   Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció

MScMérnök informatikus szak

 • BMEVIHIMS05   Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány
 • BMEVIHIMS00   Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja főspecspecializáció

Menetrend

 • Munkahely kiválasztása, feladat és időpont egyeztetése, szerződéskötés
  • Ahogy bármilyen álláskeresésnél, a hallgató önállóan tárgyal
   a cégekkel, a Tanszék nem jelöl ki munkahelyet és nem közvetít.
  • A cégek hallgatót csak munkaszerződés megkötése után
   foglalkoztathatnak gyakorlati munkára.
  • A szorgalmi időszakban a hallgatók legfeljebb heti 20 óra
   gyakorlati munkát végezhetnek.
 • A tanszéki listán nem szereplő helyszín engedélyeztetése
  • a gyakorlat megkezdése előtt legalább egy hónappal.
  • Kérelem hazai helyszín esetén: M2.doc / M2.pdf
  • Kérelem külföldi helyszín esetén: M6.doc / M6.pdf
  • Hazai helyszínen végzett, legalább 6 hetes gyakorlat esetén kötelező
   együttműködési megállapodás kötése, mely kiváltja a fenti kérelmeket.
 • Jelentkezés
  • a gyakorlat megkezdését megelőző hét első munkanapjáig.
  • Jelentkezési lap: M3.doc / M3.pdf
 • A szakmai gyakorlat végrehajtása
  • Konzulens által összeállított Feladatlap: M4.doc / M4.pdf
  • A munkanapló napi bontásban tartalmazza az elvégzett feladatokat (naponta egy sor elegendő),
   a végén pedig a konzulens aláírásával igazolja a gyakorlat során összesen ledolgozott munkaórát.
 • A szakmai gyakorlat elfogadása, értékelése
  • A hallgató írásos beszámolója (15-20 oldal)
  • A teljesítés igazolása: M5.doc / M5.pdf
 • Nyilvántartás a Neptunban
  • Szorgalmi időszakban végzett gyakorlat esetén a tantárgyat az adott félévben kell felvenni.
  • Nyári időszakban végzett gyakorlat esetén a tantárgyat az azt követő őszi félévben kell felvenni.
  • A feladatlapot, az igazolást, a munkanaplót és a beszámolót legkésőbb
   a szorgalmi időszak utolsó napjáig el kell juttatni a tanszéki felelőshöz.

Ügyintézés

 • Tanszéki felelős: Bajor Péter
 • Kérdések, kérések lehetőleg e-mail-ben.
  (Elsősorban a nyári szabadságok idején előfordulhat, hogy több nap után válaszolok, ezért türelmet és elnézést kérek.)
 • Az iratokat elküldhetik elektronikusan (e-mailben), leadhatják személyesen az I.B.125. szobában,
  vagy betehetik a szobával rézsút szemközt található fénymásoló helyiségben a fiókomba.
 • Az együttműködési megállapodás kivételével minden más dokumentumot elegendő elektronikusan beadni.