ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Szakmai gyakorlat
 • A kari tájékoztató és az aktuális, részletes szabályok itt olvashatók: www.vik.bme.hu/hallgatoknak/gyakorlat/
  • Kérem, hogy az együttműködési megállapodáshoz, a jelentkezéshez stb. ne a kari,
   hanem az alább található, a Tanszék adatait már tartalmazó sablonokat használják.
 • Szakmai gyakorlat csak szakirányra / specializációra kerülést követően végezhető.
  • A szakmai gyakorlat adminisztrációját a főszakirány / főspecializáció gazda tanszékének
   szakmai gyakorlat felelőse végzi. A HIT-en azok jelentkezhetnek szakmai gyakorlatra,
   akik az alábbi szakirányok / specializációk valamelyikére járnak:

BScVillamosmérnöki szak

 

 • BMEVIHIASZ5   Infokommunikációs rendszerek szakirány, Médiatechnológiák és rendszerek ágazat
 • BMEVIHIAS01   Infokommunikációs rendszerek specializáció, Multimédia technológiák és rendszerek ágazat

 

BScMérnök informatikus szak

 

 • BMEVIHIAS12   Infokommunikációs hálózatok szakirány, Mobil infokommunikáció ágazat
 • BMEVIHIAS18   Médiainformatika és biztonság szakirány, Médiatechnológia ágazat
 • BMEVIHIAS00   Infokommunikáció specializáció

 

MScVillamosmérnöki szak

 

 • BMEVIHIMSZ5   Médiatechnológiák és -kommunikáció szakirány
 • BMEVIHIMSZ9   Újgenerációs hálózatok szakirány
 • BMEVIHIMS01   Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció

 

MScMérnök informatikus szak

 

 • BMEVIHIMS05   Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány
 • BMEVIHIMS00   Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja főspecializáció

 

Menetrend

 

 • Munkahely kiválasztása, feladat és időpont egyeztetése, szerződéskötés
  • Ahogy bármilyen álláskeresésnél, a hallgató önállóan tárgyal a cégekkel,
   a Tanszék nem jelöl ki munkahelyet és nem közvetít.
  • A cégek hallgatót csak munkaszerződés megkötése után foglalkoztathatnak
   gyakorlati munkára, melynek formátuma, tartalma a cég és a hallgató magánügye,
   azt az egyetemre nem kell leadni.
  • A szorgalmi időszakban a hallgatók legfeljebb heti 20 óra gyakorlati munkát végezhetnek.
 • Hazai helyszínen végzett, legalább 6 hetes gyakorlat esetén
  • érvényes együttműködési megállapodásra van szükség a Kar és a cég között.
   Ennek meglétét ellenőrizhetik a kari honlapon közzétett listában, ami azonban nem mindig
   naprakész, ezért érdemes a kiszemelt céget is megkérdezni, hogy van-e érvényes megállapodásuk.
  • Ha még nincs ilyen, vagy bizonytalanok benne, hogy van-e, akkor kérem, hogy még a munka
   megkezdése előtt küldjék el nekem e-mailben a cég által már aláírt megállapodás szkennelt
   változatát, melyet az egyetemi aláírások után szintén e-mailben küldök vissza nekik.
  • A megállapodáshoz ezt a sablont használják: EM_HT.docx
  • Ha van már érvényes megállapodás, akkor elegendő csak a hallgatóra vonatkozó
   mellékletet kitölteni, amit a fenti sablon utolsó oldalán találnak.
 • Iskolaszövetkezeten keresztül végzett gyakorlat esetén
  • az iskolaszövettel is megállapodást kell kötni: EM_HT_ISK.docx.
  • Ennek a megállapodásnak a mellékletében a Szakmai gyakorlat helyszíne
   rovatban nem az iskolaszövetkezet, hanem a cég adatait kell feltüntetni,
   ahol a hallgató ténylegesen dolgozni fog.
 • Külföldi helyszínen végzett gyakorlatot
  • a kezdés előtt legalább egy hónappal engedélyeztetni kell: M6.doc / M6.pdf
 • Jelentkezés
  • a gyakorlat megkezdését megelőző hét első munkanapjáig.
  • Minden esetben szükséges, enélkül a munkavégzés nem számolható el szakmai gyakorlatként.
  • Jelentkezési lap: M3.doc / M3.pdf
 • A szakmai gyakorlat végrehajtása
  • Konzulens által összeállított Feladatlap: M4.doc / M4.pdf
  • A munkanapló napi bontásban tartalmazza az elvégzett feladatokat (naponta egy sor elegendő),
   a végén pedig a konzulens aláírásával igazolja a gyakorlat során összesen ledolgozott munkaórát.
 • A szakmai gyakorlat elfogadása, értékelése
  • A hallgató írásos beszámolója (15-20 oldal, egyéni, kötetlen formátum)
  • A teljesítés igazolása: M5.doc / M5.pdf
 • Nyilvántartás a Neptunban
  • Szorgalmi időszakban végzett gyakorlat esetén a tantárgyat az adott félévben kell felvenni.
  • Nyári időszakban végzett gyakorlat esetén a tantárgyat az azt követő őszi félévben kell felvenni.
  • A feladatlapot, az igazolást, a munkanaplót és a beszámolót legkésőbb
   a szorgalmi időszak utolsó napjáig el kell juttatni a tanszéki felelőshöz.

 

Ügyintézés

 

 • Tanszéki felelős: Bajor Péter
 • Kérdésekkel, kérésekkel e-mailben kereshetnek.
  (Elsősorban a nyári szabadságok idején előfordulhat, hogy több nap után válaszolok,
  ezért türelmet és elnézést kérek.)
 • Kérem, hogy a teljesítéshez szükséges minden dokumentációt, iratot
  a fenti e-mail címre küldjenek.