ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Szakmai gyakorlat
 • A kari tájékoztató és az aktuális, részletes szabályok ezen az oldalon olvashatók.
  • Kérem, hogy az együttműködési megállapodáshoz, a jelentkezéshez stb. ne a kari,
   hanem az alább található, a Tanszék adatait már tartalmazó sablonokat használják.
 • Szakmai gyakorlat csak szakirányra / specializációra kerülést követően végezhető.
  • A szakmai gyakorlat adminisztrációját a főszakirány / főspecializáció gazda tanszékének
   szakmai gyakorlat felelőse végzi. A HIT-en csak azok jelentkezhetnek szakmai gyakorlatra,
   akik az alábbi szakirányok / specializációk valamelyikére járnak:

BScVillamosmérnöki szak

 • BMEVIHIAS01   Infokommunikációs rendszerek specializáció, Multimédia technológiák és rendszerek ágazat

BScMérnök informatikus szak

MScVillamosmérnöki szak

 • BMEVIHIMS01   Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció
 • BMEVIHIMS01   Intelligens hálózatok főspecializáció

MScMérnök informatikus szak

 • BMEVIHIMS00   Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja főspecializáció
 • BMEVIHIMS00   IT biztonság főspecializáció

Menetrend

 • Munkahely kiválasztása, feladat és időpont egyeztetése, szerződéskötés
  • Ahogy bármilyen álláskeresésnél, a hallgató önállóan tárgyal a cégekkel,
   a Tanszék nem jelöl ki munkahelyet és nem közvetít.
  • A cégek hallgatót csak munkaszerződés megkötése után foglalkoztathatnak
   gyakorlati munkára, melynek formátuma, tartalma a cég és a hallgató magánügye,
   azt az egyetemre nem kell leadni.
  • A szorgalmi időszakban a hallgatók legfeljebb heti 20 óra gyakorlati munkát végezhetnek.
 • Hazai helyszínen végzett, legalább 6 hetes gyakorlat esetén
 • Külföldi helyszínen végzett gyakorlatot
  • a kezdés előtt legalább egy hónappal engedélyeztetni kell: M6.doc / M6.pdf
 • Jelentkezés
  • Kérem, hogy a gyakorlat megkezdése előtt küldjék el e-mailben a
   Jelentkezési lapot (M3.doc / M3.pdf) vagy az azon felsorolt adatokat egyszerűen
   a levélben megadva (tehát nem feltétlenül szükséges doc vagy pdf formátumban),
   ugyanis ennek elmaradása esetén a munkavégzés utólag nem számolható el szakmai gyakorlatként.
 • A szakmai gyakorlat végrehajtása
  • A céges konzulens (a munka vezetője, irányítója) a Feladatlapon (M4.doc / M4.pdf)
   néhány mondatban vagy címszavakban rögzíti a hallgató számára kijelölt feladatokat.
  • A munkanapló napi bontásban tartalmazza a ténylegesen elvégzett feladatokat
   (naponta egy sor elegendő), a végén pedig legyen ott összesítve a gyakorlat során
   ledolgozott munkaórák száma, amit a céges konzulens aláírásával igazol.
 • A szakmai gyakorlat elfogadása, értékelése
  • A teljesítést a céges konzulens az Igazoló lapon (M5.doc / M5.pdf) igazolja.
  • A hallgató 15-20 oldalas, kötetlen formátumú, írásbeli beszámolót készít munkájáról.
   A beszámoló a munkanaplónál részletesebben dokumentálja, hogy a hallgató
   milyen munkát végzett, milyen tapasztalatokat szerzett, milyen eredményeket ért el
   a gyakorlat során.
  • A dokumentumok elkülönített kezelésére nincs lehetőség, ezért csak olyan információ
   szerepeljen bennük, ami nem minősül üzleti titoknak.
 • Nyilvántartás a Neptunban
  • Szorgalmi időszakban végzett gyakorlat esetén a tantárgyat az adott félévben kell felvenni.
  • Nyári időszakban végzett gyakorlat esetén a tantárgyat az azt követő őszi félévben kell felvenni.
  • Az M4 Feladatlapot, az M5 Igazoló lapot, a munkanaplót és a beszámolót legkésőbb
   a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell elküldeni a tanszéki felelősnek.

Ügyintézés

 • Tanszéki felelős: Bajor Péter
 • Kérdésekkel, kérésekkel e-mailben kereshetnek.
  (Elsősorban a nyári szabadságok idején előfordulhat, hogy több nap után válaszolok,
  ezért türelmet és elnézést kérek.)
 • Kérem, hogy a gyakorlattal kapcsolatos minden dokumentációt, iratot
  elektronikus formában a fenti e-mail címre küldjenek.