ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

A 2022/23 tanév tavaszi félévére a határidők a következők:

Az adatlapokat az 5. héttől kezdődően kell kitölteni, addig minden témánál a "Nincs kitöltési időszak" státusz jelenik meg!

Témák megnyitása: 2023.03.19. 24h (konzulens)
Elbocsájtó-befogadó nyilatkozat vagy dékánhelyettesi engedély (ha kell) feltöltése: 2023.03.26. 24h (hallgató)
Feladatkiírás feltöltése: 2023.04.02. 24h (konzulens)
Feladatkiírás jóváhagyása, hitelesítés: 2023.04.10. 24h (tanszékvezető)
Adatlap kitöltése, lezárása, melléklet feltöltése (ha kell): 2023.03.27. 0h - 2023.04.09. 24h (hallgató)
Adatlap jóváhagyása (ha kell): 2023.03.27. 0h - 2023.04.10. 24h (konzulens)
Dékáni Hivatal ellenőrzi a témákat, adatlapokat szükség esetén hiánypótlást kér: 2023.04.11-tól
Dolgozatok beadása: 2023.06.02. 12h, BProf képzésen 2023.06.11. 24h (hallgató)
Dolgozat késedelmes beadása konzulensi engedéllyel: 2023.06.11. 24h (hallgató)
Dolgozat beadás jóváhagyása: 2023.06.12. 24h (konzulens)
Bírálat feltöltés: 2023.07.16. 24h (konzulens)
A feladatkiírás tanszékvezetői aláírás és pecsét nélkül is feltölthető, a kiírásokat a tanszék vezetője elektronikusan hagyja jóvá.

Fenti határidők kötelezően betartandók, mivel azok letelte után az adott művelet elvégzését a Portál letiltja.