ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

TÁJÉKOZTATÓ 

a 2023/2024. tanév 1. félévében végző 

BProf, BSc és MSc képzésben résztvevő hallgatók részére

 A félév időbeosztása: 

Szorgalmi időszak: 2023. szeptember 4-től december 8-ig.

 Szakdolgozat, záróvizsga: 

Beadási határidő: 2023. december 8. 12h;   Bprof képzésen: 2023.december 17. 24h

 Záróvizsga időszak BProf hallgatóknak: 2024. január 8– 31.

Elkülönített BProf komplex vizsga: 2024.január 8.

Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi vizsga: 2024. január 8. (vill/info) és január 15. (gain/űm) 

Szakdolgozat védések: 2024. január 16 – 31. (MSc felvételizőknek január 9 – 12.)

 Záróvizsga időszak BSc-s hallgatóknak:  2024. január 8– 31.

Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi vizsga:  2024. január 8. (vill/info) és január 15. (gain/űm) 

Szakdolgozat védések: 2024. január 16 – 31. (MSc felvételizőknek január 9 – 12.)

 Záróvizsga-időszak MSc-s hallgatóknak: 2024. január 16– 31.

Diploma Portál határidők:

Az adatlapokat az 5. héttől kezdődően kell kitölteni, addig minden témánál a "Nincs kitöltési időszak" státusz jelenik meg!

Témák megnyitása: 2023.09.24. 24h (konzulens)
Elbocsájtó-befogadó nyilatkozat vagy dékánhelyettesi engedély (ha kell) feltöltése: 2023.10.01. 24h (hallgató)
Feladatkiírás feltöltése: 2023.10.08. 24h (konzulens)
Feladatkiírás jóváhagyása, hitelesítés: 2023.10.16. 24h (tanszékvezető)
Adatlap kitöltése, lezárása, melléklet feltöltése (ha kell): 2023.10.02. 0h - 2023.10.15. 24h (hallgató)
Adatlap jóváhagyása (ha kell): 2023.10.02. 0h - 2023.10.16. 24h (konzulens)
Dékáni Hivatal ellenőrzi a témákat, adatlapokat szükség esetén hiánypótlást kér: 2023.10.17-től
Dolgozatok beadása: 2023.12.08. 12h, BProf képzésen 2023.12.17. 24h (hallgató)
Dolgozat késedelmes beadása konzulensi engedéllyel (nem BSc): 2023.12.17. 24h (hallgató)
Dolgozat beadás jóváhagyása: 2023.12.18. 24h (konzulens)
Bírálat feltöltés: 2024.01.31. 24h (konzulens)
A feladatkiírás tanszékvezetői aláírás és pecsét nélkül is feltölthető, a kiírásokat a tanszék vezetője elektronikusan hagyja jóvá.

Fenti határidők kötelezően betartandók, mivel azok letelte után az adott művelet elvégzését a Portál letiltja.

Szabályzatok, tájékoztatók

BSc záróvizsga és oklevélszabályzat

/dl/zv/48/BSc-ZV_es_oklevelszabalyzat-170607.pdf

Közös BSc záróvizsga MSc felvételi szabályzat

zv/48/Kozos_BSc_zv.MSc_felvetleli_szabalyzat00002667.pdf

MSc záróvizsga és oklevélszabályzat

zv/48/MSc-ZV_es_oklevelszabalyzat-170607.pdf

BProf záróvizsga és oklevélszabályzat

zv/48/BProf-ZV_es_oklevelszabalyzat_180619.pdf