ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

TÁJÉKOZTATÓ 

a 2022/2023. tanév 1. félévében végző

BProf, BSc és MSc képzésben résztvevő hallgatók részére

 

A félév időbeosztása:

Szorgalmi időszak: 2022. szeptember 5-tól december 9-ig.

Adatlapok kitöltése, beadása a Diplomaterv Portálon BProf. BSc és MSc2 hallgatóknak  :

A Portálnak ez a szolgáltatása  az 5. oktatási héttől nyílik meg a hallgatók számára. A szakdolgozat adatlapokat legkésőbb a 6. oktatási hét végéig (2022. október 16. 24h-ig) kell elektronikusan kitölteni és beadni, majd azt témavezetőjüknek 2022. október 17-ig jóvá kell hagynia.

Szakdolgozat, Diplomaterv, záróvizsga:

Beadási határidő:

BPof.képzés: 2022.december 18. 24h

Bsc és MSc képz.: 2022.december 9. 12h

Záróvizsga időszak:

Elkülönített BProf komplex vizsga: 2023. január 9.

Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi vizsga: 2023. január 9. (vill/info) és január. 16. (gain)

Szakdolgozat, Diplomaterv védések: 2023. január 10 – 27.; MSc-re felvételiző BSc-seknek: január 10-13.

Diploma Portál határidők:

Témák megnyitása: 2022.09.25. 24h (konzulens)
Elbocsájtó-befogadó nyilatkozat vagy dékánhelyettesi engedély (ha kell) feltöltése: 2022.10.02. 24h (hallgató)
Feladatkiírás feltöltése: 2022.10.09. 24h (konzulens)
Feladatkiírás jóváhagyása, hitelesítés: 2022.10.17. 24h (tanszékvezető)
Adatlap kitöltése, lezárása, melléklet feltöltése (ha kell): 2022.10.03. 0h - 2022.10.16. 24h (hallgató)
Adatlap jóváhagyása (ha kell): 2022.10.03. 0h - 2022.10.17. 24h (konzulens)
Dékáni Hivatal ellenőrzi a témákat, adatlapokat szükség esetén hiánypótlást kér: 2022.10.18-tól
Dolgozatok beadása: 2022.12.09. 12h, BProf képzésen 2022.12.18. 24h (hallgató)
Dolgozat késedelmes beadása konzulensi engedéllyel (nem BSc képzés): 2022.12.18. 24h (hallgató)
Dolgozat beadás jóváhagyása: 2022.12.19. 24h (konzulens)
Bírálat feltöltés: 2023.01.31. 24h (konzulens)
A feladatkiírás tanszékvezetői aláírás és pecsét nélkül is feltölthető, a kiírásokat a tanszék vezetője elektronikusan hagyja jóvá.

ZV.beosztás: zv/46/HIT_ZV_22_23_1_v12.xlsx

Függelék: vonatkozó szabályzatok, tájékoztatók
1. Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi szabályzat:
https://www.vik.bme.hu/document/1345/original/bsc-zv-msc-felv-170607.pdf
2. BSc szakdolgozat-, záróvizsga- és oklevél szabályzat:
https://www.vik.bme.hu/document/1343/original/BSc-ZV-170607.pdf
3. MSc diplomaterv-, záróvizsga- és oklevél szabályzat:
https://www.vik.bme.hu/document/1344/original/MSc-ZV-170607.pdf
4. Az új tantervek szerint haladók diplomatervtéma előírásai:
https://www.vik.bme.hu/document/519/original/Projekttantárgy-alapelvek_141105.pdf
5. Hallgatói tájékoztatók:
https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/501.html
6. Mellékletek formanyomtatványai:
http://www.vik.bme.hu/document/520/original/Szakdolgozat_diplomaterv_elbocs%C3%A1t
%C3%B3-befogad%C3%B3_minta.pdf
https://www.vik.bme.hu/document/697/original/MSc_projekttant%C3%A1rgy_k%C3%A9re
lem_minta.pdf
7. Diplomaterv Portál felhasználói útmutató:
https://diplomaterv.vik.bme.hu/Download/Diplomaterv_Portal_leiras_v15.pdf
8. Címtáras bejelentkezés útmutató:
https://diplomaterv.vik.bme.hu/Download/Diplomaterv_Portal_cimtaras_bejelentkezes_v13.pdf
9. Diplomaterv Portál:
http://diplomaterv.vik.bme.hu/