ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

 TÁJÉKOZTATÓ 

a 2023/2024. tanév 12. félévében végző 

BProf, BSc és MSc képzésben résztvevő hallgatók részére

A 2023/24 tanév tavaszi félévére a Szakdolgozat/Diplomatervezés határidők a következők:

Az adatlapokat az 5. héttől kezdődően kell kitölteni, addig minden témánál a "Nincs kitöltési időszak" státusz jelenik meg!

Témák megnyitása: 2024.03.03. 24h (konzulens)
Elbocsájtó-befogadó nyilatkozat vagy dékánhelyettesi engedély (ha kell) feltöltése: 2024.03.10. 24h (hallgató)
Feladatkiírás feltöltése: 2024.03.17. 24h (konzulens)
Feladatkiírás jóváhagyása, hitelesítés: 2024.03.25. 24h (tanszékvezető)
Adatlap kitöltése, lezárása, melléklet feltöltése (ha kell): 2024.03.11. 0h - 2024.03.24. 24h (hallgató)
Adatlap jóváhagyása (ha kell): 2024.03.11. 0h - 2024.03.25. 24h (konzulens)
Dékáni Hivatal ellenőrzi a témákat, adatlapokat szükség esetén hiánypótlást kér: 2024.03.26-től
Dolgozatok beadása: 2024.05.24. 12h, BProf képzésen 2024.06.02. 24h (hallgató)
Dolgozat késedelmes beadása konzulensi engedéllyel: 2024.06.02. 24h (hallgató)
Dolgozat beadás jóváhagyása: 2024.06.03. 24h (konzulens)
Bírálat feltöltés: 2024.07.14. 24h (konzulens)
A feladatkiírás tanszékvezetői aláírás és pecsét nélkül is feltölthető, a kiírásokat a tanszék vezetője elektronikusan hagyja jóvá.

Fenti határidők kötelezően betartandók, mivel azok letelte után az adott művelet elvégzését a Portál letiltja.

ZÁRÓVIZSGAIDŐSZAK:

Szorgalmi időszak: 2024 február 12-től május 24-ig

Szakdolgozat, Diplomaterv beadási határidő: 2024 május 24. 12 h. ; Bprof hallgatóknak: 2024 június 2. 24h

Elkülönített BProf komplex vizsga: 2024. június 11.

Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi vizsga: 2024. június 4. (vill/info) és június 21. (gain/űrm)

Szakdolgozat, diplomaterv védések: 2024. június 17 – július 4