ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Bemutatkozás

A BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéke– korábbi nevén Híradástechnikai Tanszék – a hálózatokkal és hálózati rendszerekkel kapcsolatos olyan kulcsterületekre koncentrál, mint a vezetékes és vezeték nélküli hálózatok analízise és tervezése, új hálózati architektúrák és protokollok, mobil kommunikációs rendszerek és szolgáltatások, multimédia hálózatok és média elosztó rendszerek és szolgáltatások, kriptográfia és hálózatbiztonság. Tanszékünk további erősségei, melyek jól kiegészítik a fenti fő tevékenységi területeinket: a kvantum informatika és kommunikáció, akusztika és stúdiótechnológiák, jelfeldolgozás, valamint üzleti információs rendszerek.

Tanszékünk nevének közelmúltbeli megváltoztatásával kompetenciáinknak az utóbbi évtizedekben bekövetezett jelentős elmozdulására reflektáltunk. Ezeknek a változásoknak a fő mozgatórugói egyfelől a távközlő hálózatok és az internet konvergenciája, mely különféle eszközök globális és integrált hálózatát eredményezte, másfelől az információs technológiák széleskörű elterjedése, mely új innovatív, hálózat alapú webes szolgáltatásokhoz vezetett. Mivel a Híradástechnikai Tanszék több mint 60 éves tapasztalata a hálózatok világában olyan biztos alapot jelent, amire bátran építhetjük oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységünket, tanszékünk új neve jobban tükrözi a jelenleg folyó tevékenységünket és a jövőre vonatkozó terveinket.

A tanszék 7 professzora, több mint 60 munkatársa és mintegy 30 doktorandusza dinamikus és minőségi választ képes adni az ICT szektor folyamatosan erősödő hazai és nemzetközi kihívásaira.

Különböző képzési formáink – kötelező és választható tárgyaink, az önálló laboratóriumi gyakorlatok, a szakdolgozat és a diplomatervezés – mind hallgatóink elméleti és gyakorlati tudásának bővítését célozzák, melyek ipari kapcsolataink révén kiváló karrier-építési lehetőségekkel egészülnek ki. Gondosan ügyelünk arra, hogy az elméleti és alkalmazott kutatás és fejlesztés között egyensúlyt tartsunk és ipari partnereinknek mindig a megfelelő megoldást nyújthassuk. Nyitottak vagyunk az olyan hallgatók felé, akik kutatási és fejlesztési projektek keretében szeretnének ipari tapasztalatra szert tenni.

Dr. Imre Sándor, tanszékvezető egyetemi tanár