ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Hálózattervezés, teljesítményelemzés

 

AddICT laboratórium

Fő kutatási területek

Az AddICT Lab az infokommunikációs hálózatok elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Ezek közé tartoznak a hálózati technológiák, a forgalmi és megbízhatósági teljesítményanalízis és optimalizálás, nyilvános szolgáltatói méretű és komplexitású, illetve szoftvervezérelt hálózatok modellezése, tervezése, elemzése, a felhő számítástechnikai rendszerek elemzése, a meglévő és új kommunikációs technológiák fejlesztése.

Kutatási tevékenységünk

A labor kutatási tevékenysége nemcsak egyetemi összehasonlításban kiemelkedő, de nemzetközi összehasonlításban is igen intenzív. A kutatási eredmények hosszú évek óta állandó rendszerességgel jelennek meg színvonalas nemzetközi publikációs fórumokon, rangos konferenciákon, magas impakt faktoros folyóiratokban. Kutatói együttműködések keretében rendszeresen fordulnak itt meg külföldi vendégkutatók, illetve rendszeresen hívják a labor munkatársait külföldi egyetemekre szemináriumi előadások, vagy tanórák tartására.

Az eredményeknek hála a labor rendszeres nyertese OTKA és Európai Uniós pályázatoknak, kétoldalú kutatócsere-programoknak. Jelenleg az MTA-TKI Informatikai Rendszerek kutatócsoportjának is otthont ad.

A PhD képzésben magas sikerességi mutatóval bír: a labor eddigi 16 PhD hallgatójából 11 védett sikeresen.

Legújabb eredményeink

 • Elkezdtük a korábban a "hagyományos" infokommunikációs hálózatok tervezésére és elemzésére alkalmazott modelleket szoftveralapú, programozható hálózatok (SDN) modellezésében is felhasználni. Aktuális kutatási területünk az 5G hálózatok követelményeit figyelembe vevő, többrétegű, hibrid SDN megoldások modellezése, elemzése és tervezése.
 • A hálózati forgalom leírására, sztochasztikus modellezésére számos Markovi alapokra épülő modellezési eszköz áll a labor rendelkezésére, nem csak matematikai képletek, hanem numerikusan stabil, ipari felhasználásra is alkalmas, kipróbált implementációk formájában. Ezekkel az eszközökkel - vagy mérési adatok alapján, vagy néhány statisztikai jellemző alapján - olyan forgalmi modellt lehet készíteni, mely segítségével aztán akár szimulációs, akár analitikus környezetben reprezentálni lehet a forgalmat.
 • A számítástechnikában és a telekommunikációs rendszerekben sokszor a sorbanállási viselkedés határozza meg a teljesítményjellemzőket, sorokban alakulnak ki a késleltetések, sorok telítődése vezet adatvesztéshez. A labornak state-of-the-art analízis algoritmusai vannak sorbanállásos rendszerek és strukturált Markov-láncok vizsgálatára. Implementációink segítségével többosztályos, korrelált érkezési és kiszolgálási időkkel rendelkező sorok is megoldhatók.

Konferenciák, rendezvények

Házigazdaként, fő szervezőként a labor az elmúlt 10 évben a teljesítményelemzés területének sok rangos nemzetközi konferenciáját elhozta Magyarországra.

 • 2006: EPEW (European Performance Engineering Workshop)
 • 2009: QEST (International Conference on Quantitative Evaluation of SysTems)
 • 2014: ASMTA (International Conference on Analytical & Stochastic Modelling Techniques & Applications)
 • 2016: MAM (International Conference on Matrix-Analytic Methods in Stochastic Models)

A felsoroltakon kívül a labor munkatársai számos további konferencia szervezésében vettek és vesznek részt folyamatosan különféle funkciókban (programbizottsági tag, programbizottság elnöke, általános szervező, bíráló, stb.)

Nemzeti és nemzetközi projektjeink

NAPA-WINE EU FP7 projekt, 2008-2011 (Network-Aware P2P-TV Application over Wise Networks)

A projekt a peer-to-peer televíziózás megvalósításának elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgálta. Nemzetközi és ipari partnerekkel együttműködve a labor feladata a peer-to-peer televíziózás hálózati forgalmának mérése, modellezése, a hálózatra, valamint a szolgáltatókra gyakorolt hatásának vizsgálata volt.

EIT-KIC projekt 2013-2014 (Smart Ubiquitous Content)

A Internet és ISP által biztosított szolgáltatások lebonyolításához szükséges hálózatmenedzselést csak fejlett modellezési és teljesítmény-kiértékelési módszerek alkalmazásával lehet hatékonyan megcsinálni. Ennek a kutatási projekt keretében a labor feladata az ismert módszerek kiterjesztése volt az Internet és ISP környezetben zajló P2P forgalom elemzésére.

TÁMOP FIRST projekt, 2012-2014 (Future Internet Research, Services and Technology)

A projektben a labor által elvégzett részfeladatok a hálózati forgalmak sztochasztikus modellezése és sorbanállási viselkedésének vizsgálata, új infokommunikációs paradigmák vizsgálata, valamint a különféle kommunikációs stratégiák elméleti és gyakorlati vizsgálata voltak.

OTKA pályázatok:

 • 2001-2004: OTKA T034972 „Távközlő rendszerek forgalmi elemzése”
 • 2005-2008: OTKA K48985 “Védett hálózatok tervezése és megbízhatósági analízise DiR modell alkalmazása esetén”
 • 2006-2010: OTKA K61709 „Forgalom modellezési módszerek fejlesztése”
 • 2012-2016: OTKA K101150 „Infokommunikációs rendszerek hálózat szintű forgalmi elemzése”

Nemzetközi partnereink

A labor a kutatási tevékenységét számos külföldi kutatóval közösen végzi. Az érintett intézmények (nem teljes) listája:

 • TU Dortmund, Németország
 • Universitá di Torino, Olaszország
 • Universitá di Trento, Olaszország
 • University of Antwerp, Belgium
 • Freie Universitat, Berlin, Németország
 • Imperial College, London, Nagy Britannia
 • Politecnico di Torino, Olaszország

Fejlesztés

Mire vagyunk képesek?

Az ADDICT labor a fejlesztés és ipari együttműködés terén több évtizedes múlttal rendelkezik, a labor tagjai számos ipari projektben vettek és vesznek részt, ahol sikerrel alkalmazták a fenti rendszerekre kidolgozott modelleket, tervező és elemző módszereket. A T-COM (korábban Matáv) részére 30 éven keresztül szállította a magyarországi távközlési hálózat tervezéséhez és optimalizálásához használt algoritmusokat, és az azokat megvalósító FLEXPLANET szoftvercsomagot. Ebben a témában a szintén ipari hátterű NetAnalyst program kidolgozásában is jelentős részt vállalt. A Nokia által az operátorok számára szállított Calipran szoftverben szintén a laborban kifejlesztett algoritmusok dolgoznak, melyet számos országban használtak nagy méretű mobil rádiós hozzáférési hálózatok tervezésére. Szintén a Nokiával együttműködésben született egy szoftverek automatizált tesztelésére szolgáló eszköz.