ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Akusztika, hangtechnika

 

Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratórium (LAST)

Fő kutatási területek

 • zaj- és rezgésterjedés előrebecslése,
 • akusztikai tervezés numerikus módszerei
 • iPhone/iPad audio-alkalmazás fejlesztés,
 • hallásvédelem,
 • hangminőség-tervezés,
 • ultrahangos érzékelés,
 • teremakusztika,
 • hangtérszintézis,
 • fizikai alapú hangszintézis,
 • fúvós hangszerek elemzése hibrid akusztikai/áramlástani módszerekkel,
 • infrahangok hatásai.

Legújabb eredményeink

Tanszékünk online repülőgép-hangszintetizáló eszközt fejlesztett, mellyel bárki kényelmesen „előállíthatja” a saját ízlésének megfelelő – legkevésbé zavaró, de még realizálható – repülőgépzajokat. Kapcsolódó publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10017486

Az általunk fejlesztett orgonamodellező eljárásokat és szoftvert több európai orgonaépítő cég is használja a sípok méretezéséhez. Ezzel a hagyományosan ökölszabályokon és kísérletezésen alapuló gyártási folyamatot fizikai modellek és hatékony virtuális prototípusok segítik. Kapcsolódó publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10042138

Ipari partnerünkkel együttműködve szimulátorrendszert fejlesztettünk, mely ultrahangos tolatóradarok beépítési hatékonyságát modellezi. Segítségével nagy megbízhatósággal előre becsülhető, hogy egy adott beépítésű szenzorrendszer milyen objektumokat észlel. Kapcsolódó publikáció: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10041170

Saját fejlesztésű nyílt forráskódú numerikus térszámító szoftvercsomagunk hatékonyan old meg kiemelkedő számításigényű ipari zaj- és rezgésterjedési problémákat. A C++ nyelven megvalósított algoritmusok nemcsak az akusztikában, hanem számos egyéb mérnöki területen – pl. számítógépes grafika – is alkalmazhatóak. http://last.hit.bme.hu/nihu

Jelentős elméleti eredményeket publikáltunk a hangtérszintézis területén. Kutatásunk új lehetőségeket teremt összetett hangesemények valós idejű virtuális előállítására, élethű hangzást biztosítva akár egy fejhallgatóban, akár egy nagyméretű teremben. Kapcsolódó publikáció: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10042704

Konferenciák, rendezvények

Munkatársaink rendszeresen részt vesznek és előadásokat tartanak a hazai tudományos rendezvényeken, valamint az European Acoustics Association és az Acoustical Society of America konferenciáin, számos európai ország nemzetközi részvételű rendezvényén, valamint a Leuveni katolikus Egyetem éves kurzusain.

Nemzetközi partnereink és projektjeink

Az elmúlt években a labor munkatársai összesen 12 EU-finanszírozású nemzetközi K+F projektben, valamint 3 kétoldalú tudományos együttműködésben vettek részt.

Jelenleg futó nemzetközi együttműködési projektek:

COSMA EU projekt: A projekt célja repülőgépek tervezése és működtetése során alkalmazható mérnöki követelményrendszer kidolgozása a repülőterek mellett fekvő lakott területeken okozott zajártalom csökkentésére. Tanszékünk munkacsoport vezetője volt a 3 nagy munkacsoport egyikének, ill. egyetlen olyan partner, aki az összes munkacsoportban részt vett, így még a koordinátornál is nagyobb rálátásunk volt a projektre.

PROTEXSAFE Eureka projekt: Nemzetközi együttműködés hazai és külföldi ipari és kutatóintézeti partnerekkel egyéni védőeszközök kifejlesztésének érdekében, mechanikai, rezgési és termikus kockázat elleni védekezés céljára.

Nemzetközi partnereink:

Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart, Germany – Orgonakutatás

Leuveni katolikus Egyetem Építőmérnöki Tanszéke, valamint CDM n.v., Belgium - Épületrezgések elemzése és szigetelése

Robert Bosch GmbH – Ultrahangos szenzorszimuláció és vizsgáló laboratóriumok tervezése


Fejlesztés és innováció

Mire vagyunk képesek?

 • Egyedülálló sokcsatornás zaj- és rezgésmérési ill. modellezési képesség Magyarországon.
 • Magyarországon egyedülálló kompetencia és tapasztalat földalatti és földfelszíni vasúti közlekedés által ébresztett rezgések előrebecslésére és csökkentésére.
 • Hangtechnikai, jelfeldolgozási és alkalmazásfejlesztési képesség egyidejűleg (nemcsak számítás ill. nem csak auralizáció hanem a kettő együtt).
 • Hibrid numerikus elemzési technikák csatolt áramlástani és akusztikai problémák vizsgálatára.

Aktuális K+F projektek

 • Repülőgépszintetizáló eszköz portálása iPad-re: a német DLR cég megbízásából.
 • A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) hallásvédelmi projektjébe mobil-telefonos közösségi alkalmazások fejlesztése.
 • Fuvolák hangminőségének javítására szolgáló alkatrészek vizsgálata.
 • Hangszigetelt mérőszobák tervezését megalapozó vizsgálatok és optimalizált mérőszobák akusztikai tervezése a Robert Bosch Kft. számára.
 • Alapozó vizsgálatok az Európai Unió által kidolgozott új zajtérképezési eljárás (CNOSSOS) hazai bevezetésére a vasúti zajok vonatkozásában.
 • Drónok azonosítására szolgáló akusztikai elemzési módszerek és eszközök kidolgozása.

Ipari kapcsolataink

EADS (D), DLR (D), UCP (F), AVL (A), Robert Bosch Kft. (D-H), Elektronika 77 Kft. (H), MÁV (H), KNBSZ (H), Granuflex Kft., Akusztika Mérnökiroda Kft. (H), Siemens Hungary (H), FŐMTERV (H).

Doktori témák

Végzett és már tanszékünkön dolgozó korábbi doktoranduszaink:
           Márki Ferenc, PhD (hangforrás és –terjedés azonosítás)
           Fiala Péter, PhD (talajrezgések elemzése és szimulációja)
           Rucz Péter, PhD (orgonakutatás - fizikai alapú orgonasíp-modellező eljárását európai orgonagyártók -
                         pl. Ruffatti, Olaszország, Mühleisen, Németország) - alkalmazzák a napi gyakorlatban)
           Firtha Gergely, doktorjelölt (hangtér szintézis).
Társ-témavezetéssel másutt ledoktorált korábbi doktoranduszaink:
           László Helga Elvira, PhD (Corvinus Egyetem, kézre ható rezgések csökkentése)
           Gajdátsy Péter, PhD (KULeuven, zajforrásterjedés vizsgálata gépkocsikban)
           Huszty Csaba, PhD (Tokyo University, teremakusztika)
Jelenleg doktori tanulmányait folytatja Jenei-Kulcsár Dóra (hangszerkutatás)
Doktori abszolutóriumot szerzett és jelenleg az iparban dolgozó korábbi doktoranduszaink:
           Bite Pál (Vibrocomp Kft.)
           Kimpián Tibor (Thyssenkrupp)
           Geréb Gábor (Mott MacDonald)
           Mócsai Tamás (Robert Bosch Kft.)