ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

PARIPA Program (Partnerségben az iparral – hallgatói képzési és ösztöndíjprogram)


A BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék stratégiájában megfogalmazott célokhoz illeszkedően olyan egyetem-ipar együttműködés kialakítása, melynek eredményeképpen a Tanszék hallgatói versenyképes, ipar által is igényelt kompetenciával (tudás-képesség-hozzáállás-tapasztalat) rendelkezzenek a tanulmányaik befejezésével.

 Előnyök a programhoz csatlakozó vállalatok számára:

 • kiemelkedő kompetenciájú hallgatókat ismerhetnek meg és köthetnek magukhoz a közös K+F munkában
 • az egyetemi szakmai oktatás mellett üzleti-, közgazdasági-, HR-, jogi-szabályozási-, menedzselési ismeretekkel rendelkező hallgatókat nyerhetnek meg munkatársnak, akik a program során, a tanszék által mentorált, öntevékeny tanulással jutnak a szükséges ismeretekhez
 • a Tanszék profiljába tartozó, K+F témákhoz kapnak motivált, tehetséges hallgatókat
 • részt vehetnek az egyetemi oktatásban, ami lehetőséget biztosít vállalatuk szakmai színvonalának széleskörű bemutatására, cégük brandjének megismertetése, erősítése a hallgatók, jövőbeli döntéshozók körében.

 Előnyök a programba beválasztott hallgatók számára:

 • versenyképes K+F problémák megoldásában szereznek értékes tapasztalatokat
 • a gyakorlati munkához szükséges szakmai ismereteken túli tudásokat (menedzsment, üzlet-pénzügyi, jogi-szabályozási) szerezhetnek. Képességeiket, attitűdjeiket fejleszthetik a piaci versenyképességük növeléséhez
 • a program befejezésével megfelelő állásajánlatokat kaphatnak.

Előnyök a Tanszék számára:

 • kiemelkedő hallgatói kört épít ki maga köré
 •  az ipari kapcsolatokkal a programon túlmutató K+F együttműködések lehetőségéhez jut
 • a szakmai  együttműködéssel az oktatás fejlesztéséhez is lehetőséget kap : mérnöktovábbképzések szolgáltatásával, illetve ipari szakemberek egyetemi oktatásba bevonásával.

 

 

A PROGRAM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A programot a program irányító bizottság (PIB) vezeti, melynek elnöke Dr. Imre Sándor tanszékvezető egyetemi tanár. A PIB tagjai a programhoz csatlakozott vállalatok szerződésben megjelölt vezetői, a programban részt vevő tanszéki laboratóriumok vezetői, az ÖNKÉP képzési műhely vezetője, Dr. Prónay Gábor, valamint a program igazgatója dr. Simon Vilmos tanszékvezető-helyettes és igazgató-helyettese Dr. Buttyán Levente, CrySyS Lab vezető. A PIB rendszeres üléseire meghívást kaphatnak a vállalati- és tanszéki mentorok, valamint a program szakértői, munkatársai. A programigazgatót a programhoz delegált adminisztrációs titkár, pénzügyi-, jogi-, és képzési szakértő segíti.

 A PROGRAM IDŐTERVE

A program az egyetem féléves rendszeréhez csatlakozik. Az egyes mentori- és hallgatói megállapodások évente, a szeptemberi indulást megelőzően kerülnek rögzítésre. A program beszámolóira félévente kerül sor. A hallgatók előírt képzési tervébe illeszkedik a program, ugyanis szeptemberben indulnak a BSc szakon a témalaborok, ez az első olyan félév ahol be tudnak kapcsolódni a PARIPA képzéseibe (BSc 5.félév) és ezért kreditpontot is tudnának szerezni. Ezt tudják folytatni a soron következő félévben, az Önálló labor tárgyuk keretében, illetve a PARIPA harmadik félévében is, amikor a Szakdolgozat tárgyuk van (mindkét tárgynál kreditért cserébe). Az MSc képzés keretében (amennyiben úgy döntenek, hogy folytatják tanulmányaik a BME-n) további négy félév során lehet folytatni a részvételt a programban.

 Hallgatói ÖNKÉP képzési műhely

 • a PARIPA programban résztvevő hallgatók közösséggé szervezése, amely a későbbiek folyamán egy hatékonyan működő alumni klubot is eredményezhet
 • olyan képességek kifejlesztése a hallgatóknál a foglalkozások során, amelyek a partnercégek számára is kiemelkedően fontosak: kreativitás, kommunikáció, együttműködés, stratégiai gondolkodás valamint olyan attitűdök, mint az eredmény orientáltság, ügyfél központúság
 • a műhely keretében különböző iparági- és  technológiai sikerek bemutatása és az egyéni kompetenciák fejlesztése
 • a műhely workshop-jainak projekt alapú szervezése, amely menedzsment gyakorlatot (tervezés, szervezés, marketing) jelent a Műhely vezetésére megválasztott fiataloknak
 • a műhely vezetésének megválasztása (elnök és titkár), akiket a hallgatók választják maguk közül
 • tiszteletbeli elnök-tanár mentor kinevezése a műhely élére
 • az „Év záró party” megszervezése:  vendégelőadók, partnercégek meghívása, értékelések, elismerések átadása.