ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

A digitális aláírás szabványok, előírások várható alakulása a smart metering / IoT területen

2022-2023/II.
Dr. Buttyán Levente

Az IoT és a smart metering napjainkban egyre fontosabbá válik. Mindkét esetben biztosítani kell, hogy az előálló adatok integritása és bizalmassága ne sérüljön, melyhez a PKI a kulcsszó. Az EU a smart metering-ről szóló directívát, mint ennek keretrendszerét, 2030-ra és azt követő időszakra jelenleg felülvizsgálja a korábbi szabályozást. Hasonló változások történnek az IoT területén is, ahol a Horizon Europe program keretében nagy méretű pilot porgramok indultak.

A hallgató feladata az aktuálisan elérhető szabványtervezetek, jogszabálytervezetek áttekintése és összevetése a jelenlegi mértékadó dokumentumokkal. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy mely területeken és milyen mértékű változásokra kell számítani? A változások mennyire vannak összhangban Magyarország jelenlegi jogszabályaival, jelentenek-e további korlátozást, nyitnak-e új lehetőséget? A műszaki ajánlásokban hogyan kívánják biztosítani a magasabb szintű kompatibilitást?  Mely országokban kialakult gyakorlat felé igyekeznek elmozdítani az egész rendszert?

A feladat végzése során a hallgató megismerkedhet a smart metering-gel, IoT-vel és az elektronikus aláírással kapcsolatos legfontosabb mértékadó dokumentumokkal, és betekintést nyerhet az ezek átdolgozására vonatkozó folyamatokba. A témához egy, az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások terén Magyarországon piacvezető cég biztosít konzultációs lehetőséget. 

A téma a későbbiekben továbbvihető szakdolgozat / diplomaterv formájában is.


1
1