ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

Fúvós hangszerek hangkeltése

2022-2023/II.
Dr. Rucz Péter

A fúvós hangszerek hangkeltésének közös jellemzője, hogy a hang egy generátor (pl. rezgő nádnyelv, vagy légnyelv), egy rezonátor (légoszlop) és ezek kölcsönhatása útján jön létre. A gerjesztés és kölcsönhatás természete pedig az egyes hangszertípusok között akár merőben eltérő is lehet. Ilyen rendszerek vizsgálatához és szimulációjához jól használható az ún. McIntyre – Woodhouse – Schumacher modell, mely időtartománybeli elemzéseket tesz lehetővé. A módszer előnye, hogy egyszerűsített modellek esetén alkalmas valós vagy közel valós idejű hangszintézis megvalósítására is.

A hallgató feladata, hogy megismerkedjen egy általa választott fúvós hangszer hangkeltési mechanizmusával és hanglesugárzásának fizikájával, majd számítógépes modellt alkosson, mely alkalmas a kiválasztott hangszer hangjának reprodukciójára.

A téma szakdolgozatként, diplomatervként vagy TDK dolgozatként továbbvihető.


2
0