ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

Aeroakusztikai szimulációk

2023-2024/II.
Dr. Rucz Péter

Az áramlás által keltett hang számítása az akusztikai térszámítás egyik igen fontos feladata. Az aeroakusztikai szimuláció célja az áramlás által ébresztett zajok pontos kvalitatív és kvantitatív jellemzése is, amely a számítási kapacitás rohamos fejlődésével egyre inkább lehetővé válik. A zajszámításoknak kiemelt ipari jelentősége van pl. repülőgépzaj becslése esetén, hiszen a numerikus modellezés és szimuláció a tervezés és fejlesztés szerves részévé vált az utóbbi évtizedekben. Emellett az áramlás által keltett hang igen fontos eleme a fúvós hangszerek, például furulyák, fuvolák vagy orgonasípok hangkeltésének. Ebben az esetben az áramlásnak nem zaj, hanem a zenei hang kialakulásában van fontos szerepe.

A hallgató feladata, hogy megismerkedjen az aeroakusztikai számítások alapjaival, a különböző akusztikai analógiákkal (pl. Lighthill-analógia, Vortex Sound Theory); megvizsgálja, hogyan építhetőek be az előbbi analógiák numerikus akusztikai számításokba, majd Matlab környezetben megvalósítsa a számításokat (végeselem szoftver segítségével), végül pedig ismert teszteseteken validálja az eredményeket.

A téma szakdolgozatként, diplomatervként vagy TDK dolgozatként továbbvihető.


2
0