ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

Nokia Bell Labs ipari együttműködés: Cloud-native mobil hálózatok gyakorlati problémáinak vizsgálata

2023-2024/II.
Dr. Bokor László

A felhő alapú technológiák új kihívásokat állítanak a mobil kommunikáció elé. Ahhoz, hogy a mozgó eszközöket (pl. intelligens autók és drónok) hatékonyan ki tudjuk szolgálni, új protokollok és hatékonyabb megközelítések kellenek. A hallgató feladata, hogy megismerkedjen a cloud-native mobil hálózatok működési elveivel, az ilyen rendszerek követelményeivel, és azokkal a felhasználási esetekkel, melyek során a kliens oldali végberendezés természeténél fogva mozog (pl. autonóm jármű), a felhőben lévő cloud alkalmazás pedig a késleltetés vagy egyéb hálózati paraméter optimalizálásának céljából kerül folyamatosan migrálásra (pl. a klienshez közelebbi adatcenterbe történő mozgatásra). A hallgató az alábbi feladatok közül választhat:

1) Cloud Native MIPv6 alapú flow mobility protokoll továbbfejlesztése: A hallgató az elméleti háttér megszerzése után egy már létező CN-MIPv6 prototípust fejleszt tovább annak érdekében, hogy a folyam alapú mobilitáskezelés funkciója használhatóvá, és más mobilitáskezelési protokollokkal összehasonlíthatóvá váljon.

2) Segment Routing (SRv6) alkalmazása 5G hálózatok mobilitáskezelésére: A hallgató az elméleti háttér megszerzése után, létező SRv6 implementációra támaszkodva valós SRv6 tesztrendszer tervezését és kialakítását végzi el annak érdekében, hogy az SRv6 protokoll mobilitáskezelésre való alkalmazhatósága gyakorlati szempontok alapján legyen vizsgálható és más megoldásokkal összehasonlítható.

3) UERANSIM és free5GC implementációk, mint 5G rádiós- és maghálózati funkciókat megvalósító szoftverrendszerek integrálása: A hallgató az elméleti háttér megszerzése után megismerkedik a címben szereplő két szoftverrendszerrel és az általuk implementált 5G funkciókkal, majd megvizsgálja a rádiós és maghálózati komponensek integrációjának lehetőségeit.

4) Cloud native és szándék alapú (intent-based) megoldások 6G hálózatok automatizációjára. A hallgató megismerkedik a Kubernetes konténer orkesztrációs rendszerrel, fókuszálva a rendszerben definiálható egyedi erőforrásokra és ezekkel működő Kubernetes operator modellre, továbbá a szándék alapú automatizáció alapjaival. Ilyen komponensekből együttműködő erőforrás-kontrollerek rendszere alakítható ki a felhőben, amely nagymértékben elősegíti bonyolult hálózati feladatok (pl konfiguráció) automatizációját és a szádékvezérelt (deklaratív) automatizációs paradigma megvalósítását. Az elméleti alapok elsajátítása után a hallgató feladata ilyen rendszerek megvalósításával kapcsolatos problémák (skálázhatóság, konfliktus feloldás, teljesítőképesség, válaszidő, külső alkalmazások által deklarált szándékok kezelése, stb.) vizsgálata, a hallgató érdeklődésének megfelelően elméleti úton, szimulációval, vagy valós kísérleti rendszerben.

A témákban a hallgatók által megszerezhető ismeretek: mobil távközlési rendszerek általános alapismeretei, Kubernetes alapú felhőinfrastruktúrák és 5G hálózatok működése, gyarkolati hálózati ismeretek.

A jól teljesítő hallgatók részt vehetnek az ipari partner gyakornoki programjában.

Szükséges ismeretek: előképzettség nem szükséges, de C/Java/Python és Linux rendszer adminisztrátori ismeretek előnyt jelenteknek

Szakirodalom: a konzulensek biztosítják

Ipari konzulens: Leiter Ákos, kutatómérnök, Nokia Bell Labs

Tanszéki konzulens: Dr. Bokor László, egyetemi docens, BME HIT


5
4