ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

Fejlett malware minta fejlesztése oktatási célokra

2019-2020/I.
Dr. Buttyán Levente

Napjainkban gyakoriak a kártékony kódra (malware) épülő célzott támadások, így az ezekre való felkészülés, a célzott támadásokban azonosított malware minták elemzése, és különösen  az elemzési képességek fejlesztése fontos feladat. Ugyanakkor az elemzési képességek fejlesztését nehezíti a gyakorlási lehetőségek korlátozottsága. A szakdolgozat feladat célja ennek a problémának az enyhítése egy oktatási célokra (s így elemzési képességek fejlesztésére) alkalmas malware-szerű minta fejlesztésével. Hangsúlyozzuk, hogy a fejlesztendő minta nem tartalmazhat valóban kártékony komponenst, így annak futtatása, akár az eredetileg elképzelt oktatási környezeten kívül történő használata, semmilyen kárt nem okozhat. A mintának tartalmaznia kell azonban olyan jellemzőket, alkalmaznia kell olyan technikákat, amelyeket a célzott támadásokban használt minták tartalmaznak és alkalmaznak, hogy be tudja tölteni oktatási célját.

A hallgató feladatai a következők:

  • Tekintse át a publikusan elérhető forrásokat és foglalja össze a célzott támadásokban használt malware kódok jellemzőit, a bejutásra, a településre, a jogosultságok megszerzésére, újabb komponensek letöltésére és végrehajtására, a rejtőzködésre, és a C&C kommunikációra, valamint annak rejtésére alkalmazott módszereket.
  • Tervezzen és fejlesszen olyan mintát, ami a fenti jellemzők egy részhalmazát megvalósítja. A környezet és a fejlesztés nyelve nincs megkötve. A megvalósított részhalmazt konzulense segítségével válassza meg, és indokolja a választás célszerűségét oktatási szempontból
  • Mutassa be a minta működését, és tegyen javaslatot egy a mintára épülő incidens kezelési és malware elemzési tréning tartalmára és módszereire vonatkozóan.

1
1