ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

Kooperatív észlelési szolgáltatás vizsgálata többcsatornás V2X környezetekben

2020-2021/II.
Dr. Bokor László

A V2X technológia elterjedése számos járműkommunikációs alkalmazás megjelenését hozta magával. Az egycsatornás működés esetében a jövőben együtt használandó, nagyszámú különböző kooperatív V2X alkalmazás miatt a szabványos rádiós csatorna könnyen túlterheltté válhat, mely komoly problémát jelent a rendszer megfelelő működésében. Ez különösen igaz a Day 1 alkalmazásokhoz képest jóval nagyobb sávszélességet kihasználni képes, Day 2+ csoportba sorolható kooperatív észlelési szolgáltatások (CPS – Cooperative Perception Service) esetén, ahol már nem csak állapotinformációk, hanem szenzoradatok is megosztásra kerülnek. Egy lehetséges megoldást jelenthet a V2X rendszer többcsatornás működése (MCO – Multi Channel Operation). A technológia fejlődésének egyik fontos állomása a releváns forgatókönyvek feltárása, modellezése és szimulációs vizsgálata. A diplomaterv célja éppen ezért különböző kooperatív észlelési szolgáltatások többcsatornás V2X környezetekben történő vizsgálata, a vonatkozó forgatókönyvek és technológiák modelljeinek OMNeT++ alapú szimulációs keretrendszerben történő használatával, illetve implementációjával.

Külső konzulens: Váradi András, Commsignia Kft.


1
1