ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

Általános csomagfeldolgozó illesztése ipari hálózati felderítő eszközhöz

2021-2022/II.
Dr. Buttyán Levente

A hálózati felderítés, azaz a hálózaton található eszközök típusának és kapcsolatainak azonosítása fontos feladat, mind a hálózat üzemeltetése, mind pedig a potenciális sérülékenységek keresése szempontjából. Különösen fontos ez a feladat ipari hálózatokban, ahol az üzemeltető sokszor nincs tudatában annak, hogy a rendszer beszállítói és integrátorai pontosan milyen eszközöket helyeztek el a hálózatban és ezek milyen más rendszerekkel kommunikálnak. A probléma megoldható egy ipari protokollokat ismerő hálózati felderítőrendszerrel, aminek követelménye a lehető legtöbb protokoll felismerése és értelmezése.

A diplomaterv célja egy csomagfeldolgozást támogató keretrendszer illesztése egy már meglévő ipari felderítőrendszerhez, a későbbi fejlesztés megkönnyítése érdekében. A hallgató feladata különböző protokollfüggetlen, a rendszer funkciói szempontjából releváns megoldások keresése, elemzése, majd ezek közül egy kiválasztása, és annak bemutatása hogyan illeszthető ez be a már meglévő ipari felderítőrendszerbe. További feladat a kiválasztott megoldásra épülő új rendszerarchitektúra megtervezése, az új architektúra megvalósításához szükséges komponensek implementációja, és az új rendszer működőképességének bizonyítása egy új protokollfeldolgozó egység bevezetésével. A tervezést, fejlesztést, és az elkészült rendszer működésének tesztelését dokumentálni kell.


1
1