ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

 

Multimédia rendszerek és szolgáltatások

MSc villamosmérnöki főspecializáció

 Célkitűzés

 • IP alapú médiaszolgáltatások rendszereinek és technológiáinak megismerése, illetve az azokon megvalósítható alkalmazások rendszerszintű átlátása

 • A digitális multimédia tartalomkezelés legfontosabb fogalmainak ismertetése, megoldásainak és technikáinak oktatása.

 • Az ismeretek megszerzése mellett a hallgatók képessé válnak a technológiák értékelésére, a megfelelő technikák megválasztására, pozicionálására, ami alapfeltétele egy döntéshozói pozíció betöltésének.

 

 A specializációt a HVT és TMIT tanszékkel közösen oktatjuk.

A specializáció programja

Mobil és vezeték nélküli hálózatok (VIHIMA07, HIT)

A multimédiás adatátvitel túlnyomórészt mobil hálózatokon történik, ezért a multimédiával foglalkozó mérnököknek érteniük kell a hálózatok felépítését, működését, lehetőségeit és korlátait; ez a tárgy megtanítja hallgatóinkat erre.

Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek (VIHVMA01, HVT)

A tárgy a jövő szélessávú mobil és fix kommunikációs és műsorszóró rendszereinek fizikai rétegbeli tulajdonságainak tervezéséhez, modellezéséhez és vizsgálatához szükséges ismereteket nyújt. Az 5G mobil kommunikáció megvalósításához mind a szolgáltató mind az eszközfejlesztő szektorban rendkívül keresettek az ilyen ismeretekkel rendelkező mérnökök.

A multimédia technológiák alapjai (VIHIMA08, HIT)

A tárgy az emberi látás pszichofizikai alapjaitól és legfontosabb jellemzőitől kiindulva, a digitális képfeldolgozás alapfogalmain keresztül bemutatja az audió és videó jel előállításának, feldolgozásának és bitsebesség csökkentésének elvi alapjait és azok gyakorlati implementációját. Kitér továbbá a képek leírásának különböző módjaira és az alkalmazott képfeldolgozási feladatok megvalósítási lehetőségeire, és a laborgyakorlatok példáin gyakorlatban is bemutatja a legfontosabb fogalmakat és eljárásokat.

Hálózati multimédia rendszerek és szolgáltatások (VIHIMA09, HIT)

Az IP alapú médiaszolgáltatások mindennapjaink részét jelentik és rendkívüli népszerűségnek örvendenek, aminek eredményeképpen a globális hálózati forgalom több, mint 60%-a videó streaminghez köthető. A multimédia rendszerek és szolgáltatások rendszerszintű átlátása elengedhetetlen, a további fejlesztések és új technológiák bevezetéséhez.

Médiainformatikai rendszerek (VITMMA08, TMIT)

A digitális konvergencia a média világát teljesen átalakította, a műsorszórás mellett a hálózatos média megjelenése miatt megváltozott a médiafogyasztás technikája, szokásai, kultúrája. Mindez lehetővé tette a tartalom bárhol, bármikor való elérhetőségét, a médiatartalom előállítók körének kiszélesedését és előtérbe helyezte az intenzíven növekvő médiatartalom hasznosításának igényét; valamint új médiatechnológiai szakterületeket teremtett, mint közösségi média, tartalomelemzés, stb., és ezáltal a médiakonvergencia folyamatának további szélesítése várható.

Ajánlott választható tárgyaink

 • Számítógép-hálózatok üzemeltetése I. (BMEVIHIAV96)
 • Számítógép-hálózatok üzemeltetése II. (BMEVIHIAV97)
 • Hangtechnikai gyakorlat (BMEVIHIJV69)

Önálló labor, szakdolgozat- ill. diplomatervezés

 • 5G mobil hálózatok vizsgálata
 • Felhő alapú rádiós hozzáférési hálózatok
 • Közvetlen D2D (Device to Device) kommunikáció vizsgálata
 • 3D videó streaming
 • Korszerű vivőegyesítéses eljárások mobil hálózatokban

Tehetséggondozás

A specializációt oktató kutatólaboratóriumokban nagy hagyománya van a hallgatók ipari kétoldalú, EUs, illetve magyarországi K+F projektekbe való bevonásának. A tehetséges hallgatók bekapcsolódhatnak továbbá szakmai versenyekbe (BME Netskills challenge), illetve a konzulens segítségével önálló tudományos, kutatási tevékenységet folytathatnak, amelyet TDK konferencián, már hallgatóként is akár nemzetközi konferencián bemutathatnak, illetve testreszabott PhD témaként továbbvihetnek. Az érdeklődő hallgatóknak tehetséggondozás keretében lehetőséget nyújtunk többek között a HIT Tudáskörben való részvételre.

Ipari kapcsolatok. Szakmai gyakorlat és elhelyezkedési lehetőségek

Image

A specializáció ill. a tanszékspecifikus rész oktatását végző laborjaink

MEDIANETS: A Multimédia Hálózatok és Szolgáltatások Laboratórium (MEDIANETS) a kutatás-fejlesztési valamint BSc-MSc-PhD képzési tevékenységében integrálja a médiatechnológiák, médiakommunikációs hálózatok és az intelligens város alkalmazások és szolgáltatások területeit. Fő kutatási témái: autonóm járművek a jövő intelligens városaiban, 3D-videókommunikáció, közösségi érzékelés, távgyógyítás mobilitási és médiaátvitei kérdései. A laboratórium működteti az IPv6 elterjesztésének támogatására létrejött 6DEPLOY hálózat magyarországi oktatóközpontját, és koordinálja az új EIT Digital nemzetközi MSc program Digital Media Technology szakirányát. A laboratórium közelmúltbeli és jelenlegi európai kutatási projektjei a BIONETS, OPTIMIX és CONCERTO. Kiemelten fontos számunkra az ipari partnereink bevonása az oktatásunkba és kutatási projektjeinkbe. További információ elérhető a labor web-oldalán: http://medianets.hu/

MCL: A Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium (MCL) kutatási és oktatási tevékenységének fókusza 1997-es alapítása óta a rádiós és mobil kommunikációs rendszerek kérdésköre. A kutatási tevékenységek ezen terület számos témáját érintik: digitális rádiós adási és vételi eljárások; jelfeldolozás; rádiós kapacitás- és teljesítőképesség elemzés; többantennás megoldások; rádiós hozzáférési hálózatok energiahatékonysága; közeghozzáférési- és rádiós erőforrás menedzsment eljárások; mobilitás menedzsment és hálózat mobilitási algoritmusok; intelligens mérőrendszerek; alkalmazásfejlesztés. Az vezetéknélküli hálózatok témáit erősíti egy, a kvantum-kommunikáció témakörére fókuszáló kutatócsoport. A laboratórium nagy számú diplomás mérnököt képzett az elmúlt 2 évtizedben, továbbá számos hazai és nemzetközi kutatási együttműködésben vett részt. A laboratórium tagjai több mint 300 tudományos publikációt jegyeznek. További információ elérhető a labor web-oldalán: http://www.mcl.hu/

LAST: Az Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratórium (LAST) a tanszék sok évtizedes elektroakusztikai és televíziótechnikai tradícióinak folytatója a hang- és képtechnika mai fejlettségének szintjén. Kutatási tevékenysége ennek megfelelően felöleli a hang- és képstúdiótechnika ki- és beviteli eszközeinek, metodikáinak és rendszertechnikájának fejlesztését, a médiatartalmak előállításának aktuális kérdéseit. Ezen túlmenően kiterjedten foglalkozik a környezeti zajok és rezgések mérésével, elemzésével, előrebecslésével és csökkentésük tervezésével kapcsolatos témákkal. Kutatásokat folytat továbbá a teremakusztika, a hangminőség-tervezés, aktív zajcsökkentés, a hang- és rezgéskeltés és –terjedés numerikus szimulációja , valamint az áramlási és akusztikai folyamatok kölcsönhatásainak modellezése területén. A labor kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, tagjai számos rövidebb-hosszabb külföldi tanulmányutat tettek, sok európai kutatási projektben (TINO, CONVURT, BrakeNoise, Utopia, SEANET, InMar, Imagine, SEFA, X2NOISE & X3NOISE, SmartStructures, InnoSound, COSMA és Reeddesign) és több bilaterális nemzetközi projektben vettek részt. A labor munkatársai kutatási és oktatási feladataik mellett számos hazai nagyberuházás kapcsán látnak el speciális szakértői feladatokat, mint pl. az új Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája rezgésakusztikai tervezése, a 4-es metró zaj- és rezgéscsökkentése, a Déli vasúti híd és a Rákóczi híd kötöttpályás szerkezeteinek rezgéscsillapítása stb. A labor kutatási tevékenységéről bővebb információ a http://www.acoustics.hit.bme.hu honlapon található.

Szakirányfelelős:

Dr. Szabó Sándor
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (HIT),
MCL Mobil Kommunikációs és Kvantumtechnológiai Laboratórium
e-mail: szabos@hit.bme.hu
tel: +36 1 463 1604