ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

Infokommunikációs rendszerek specializáció, villamosmérnök BSc

Célkitűzés

Az infokommunikáció szakterület a hálózatokat és a rajtuk megvalósítható szolgáltatásokat és alkalmazásokat foglalja magában. A specializáció gyakorlatias megközelítésben foglalkozik

 • hálózati rendszerek és szolgáltatások kialakításával, konfigurációjával és üzemeltetésével
 • korszerű hálózati technológiákkal
 • médiatartalom-terjesztés és -feldolgozás technológiáival,
 • nagyfrekvenciás és műholdas rendszerek elemeivel,
 • rádiós mérőrendszerekkel és alkalmazásokkal.

A specializáción végzett hallgatók képesek lesznek a kommunikációs hálózatok működését átlátni, azok fejlesztésében részt venni és teljesítményét értékelni, figyelembe véve a különböző alkalmazások, de legfőképp a multimédiás szolgáltatások követelményeit. Végzést követően számos elhelyezkedési lehetőség kínálkozik: hálózati- és tartalomszolgáltatóknál, gyártóknál, e-gazdaság és kormányzat infokommunikációs rendszereit működtető, valamint értéknövelt szolgáltatásokat előállító kis- és középvállalkozásoknál egyaránt.

A specializációt a HVT és TMIT tanszékkel közösen oktatjuk.

Továbbtanulási lehetőségek

 • Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció mesterszak (MSc)
 • A mesterszak elvégzését követően lehetőség doktori képzésben való részvételre (PhD)

A specializáció programja

Mobil kommunikációs rendszerek (VIHIAC04): korszerű mobil és vezeték nélküli rendszerek (4G, 5G), személyes hálózatok, rádiós interfészek, berendezések hardveres felépítése és működése, gyártói megvalósítások megismerése és alkalmazása.

https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAC04/

Hálózati technológiák és alkalmazások (VITMAC05): jövőbe mutató vezetékes hozzáférési technológiák és hálózati rétegbeli kommunikáció alapelveinek ismerete, útvonalválasztási algoritmusok alkalmazása, hálózati alkalmazások architektúrájának kezelése, felhő alapú kommunikáció alkalmazása és Tárgyak Internete

https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMAC05/

Nagyfrekvenciás rendszerek (VIHVAC04): nagysebességű vezeték nélküli és vezetékes hálózatok, rádiós hálózatok tervezése, műholdas távközlő rendszerek, navigációs rendszerek, műsorszóró hálózatok, rádiós rendszerek frekvencia-erőforrásának tervezése

https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHVAC04/

Ágazati/tanszék-specifikus képzés

Multimédia technológiák és rendszerek ágazat

Célkitűzés

A médiaszolgáltatások rendkívüli népszerűségnek örvendenek, aminek eredményeképpen a globális hálózati forgalom több, mint 60%-a videó streaminghez köthető. A hallgatók az ágazat tárgyaiban megismerhetik a

 • korszerű médiakommunikációs rendszerek rendszertechnikai felépítését,
 • audio/video kódolási technikákat,
 • digitális műsorszóró rendszerek működését,
 • médiaalkalmazások fejlesztését,
 • IPTV és Over-the-Top szolgáltatások üzemeltetését,
 • médiatároló és elosztó rendszerek működését.

Az ágazaton végzett hallgatók képesek lesznek médiakommunikációs hálózatokat és médiaszolgáltatásokat üzemeltetni és fejleszteni, média rendszerek teljesítményét értékelni, illetve IP alapú streaming szolgáltatást kiépíteni.

Ágazati tárgy (mint fentebb)

Multimédia technológiák és rendszerek (VIHIAC05): A tantárgy átfogó képet nyújt a korszerű médiakommunikációs rendszerek rendszertechnikai felépítéséről, a kódolási technikákról, a megvalósítható szolgáltatásokról. A hallgatók képessé válnak a dedikált hálózatokon működő és az IP feletti médiakommunikációs rendszerek és szolgáltatások üzemeltetésére és fejlesztésére.

https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAC05/

Multimédia technológiák és rendszerek laboratórium (VIHIAC06): A mérések témakörei a digitális fényképezés és videózás műszaki alapjainak megismerése és gyakorlati vizsgálata, digitális képkódolási eljárások, hangstúdió-technikai ismeretek, a hangkeverés alapjainak elsajátítása, IP-alapú videótovábbítás módszereinek megismerése, médiaszerverek működése, 4G rádiós interfész működése, az OFDM-alapú 4G rádiós interfészek szimulációs vizsgálata, illetve Wi-Fi (802.11) átviteli teljesítőképesség mérése.

https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAC06/

Ajánlott választható tárgyaink

Azok számára, akik a multimédia tartalmak vizsgálatával, előállításával, hálózati átvitel kérdésköreivel még elmélyültebben szeretne foglalkozni, több választható tárgyat is kínálunk:

 • Audio-video tartalom-előállítás (VIHIAV04): A tárgy ismerteti a videó felvétel készítés alapjait, a videó anyag vágását, korrekcióit, cím- és egyéb feliratok készítését, hangsávok korrekcióját, keverését, a kész video exportálását különböző médiumokra

  https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAV04/

 • Hangtechnikai gyakorlat (VIHIJV69): A hallgatók megismerhetik a zenei felvételkészítés helyszíni, ill. stúdióban történő munkafolyamatát, a felhasznált berendezéseket, szoftvereket, ill. hogy technikai szinten elsajátítsák a zenei felvételkészítés és keverés technikáját

  https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIJV69/

 • Java-technológia (VIHIJV37): A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a Java nyelvvel, illetve a Javához kapcsolódó eszközökkel és technológiákkal.

  https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIJV37/

 • Számítógép-hálózatok üzemeltetése I. (VIHIAV96) és II. (VIHIAV97): A tárgyak alapvető célja, hogy megismertesse a számítógép-hálózatok gyakorlatias üzemeltetését – beleértve a hálózat tervezését, a hálózati eszközök telepítését, beállítását. A két tárgyat sikeresen elvégzők a Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) minősítésének megszerzéséhez szükséges ismeretanyag birtokába jutnak.

  https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAV96/

  https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAV97/

Témalaborok (BSc-n)

 • IT biztonság bootcamp

  A témalabor keretében az IT biztonság néhány területére (pl. web biztonság, memória korrupció, programok visszafejtése, kriptográfia alkalmazása) vezetjük be a hallgatókat, játékos formában, az avatao on-line gyakorló platformon (avatao.com) található feladatok segítségével.

 • ICT rendszerek elemzése, tervezése és fejlesztése a gyakorlatban

  A témalabor az IP hálózatokkal és a Java nyelvvel kapcsolatos ismereteket és gyakorlati képességeket alapozza meg és fejleszti tovább, amelyek a piacképes gyakorlati tudást bővítik az IP hálózatok (üzemeltetés, elemzés, tervezés) és a Java programozás terén.

 • Autonóm járművek a jövő intelligens városaiban

  A hallgatók megismerkedhetnek a jövő intelligens városainak közlekedésével: egymással kommunikáló önjáró autók megoldásaival, rajban repülő drónok mechanizmusaival, illetve a közösségi érzékeléssel, mindezt az ipari partnereink által biztosított eszközök segítségével.

 • Drónok – autonóm repülő robotok

  A hallgatók megismerkedhetnek a drónok üzemeltetésének technológiáival, az infrastruktúrán alkalmazott szoftverekkel és rádiós technológiákkal, részt vehetnek drónok terepi vizsgálatában, légi fényképek készítésében, és közreműködhetnek az elektronikus rendszerek fejlesztésében.

 • Hangjelfeldolgozás – effektpedál készítése

  A témalaborra jelentkező megismerkednek a digitális hangjelfeldolgozás alapjaival és a leggyakoribb hangeffektek (torzító, phaser, flanger, zengető) működésével. A kiválasztott effekteket egy kisméretű, hordozható hardveren megvalósítják és tesztelik.

 • IoT rendszerek fejlesztése

  A témalabor célja az IoT különböző platformjainak megismerése és ezekből integrált működő mintarendszer építése. Lehetőség van Bluetooth 4.0 (low energy), Arduino/Moteino platformok és rPi eszközök megismerésére, tesztelésére és különböző mintaalkalmazások fejlesztésére.

 • A jelen és a jövő kvantumkommunikációs megoldásai

  A kvantum alapú eszközök lehetőséget kínálnak nagy számításigényű műveletek gyors elvégezésére. A témalabor során megismerkedünk a kvantumkommunikáció alapjaival, kitekintünk a kvantum alapú műholdas kommunikáció megoldásaira és a kvantum ad hoc hálózatokra.

Önálló labor, szakdolgozat- ill. diplomatervezés

Az önálló laboratórium és a diplomaterv témák kutatás-fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódnak, s ezáltal lehetőséget teremtenek a hallgatóknak a tanszék kutatási és ipari fejlesztési munkáiban történő részvételre.

Az aktuális hallgatói projektjavaslatok a következő címen találhatók: https://www.hit.bme.hu/edu/project

Példák:

 • média streaming alkalmazások fejlesztése
 • 3D videó továbbítás
 • kooperatív járműkommunikáció

Tehetséggondozás

A Medianets Laboratórium minden évben megrendezi a NetSkills Challenge országos hallgatói tanulmányi verseny, ahol számítógép-hálózatok konfigurálása és üzemeltetése terén mérük össze tudásukat a versenyzők.

Legjobb hallgatóink számára tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk, ahol érdekes technológia megoldásokról, szolgáltatási irányzatokról hallhatnak előadásokat.

Ipari kapcsolatok. Szakmai gyakorlat és elhelyezkedési lehetőségek

A szakmai gyakorlat célja, hogy lehetőséget adjon a hallgatóknak az ipari környezettel történő ismerkedésre, az egyetemen szerzett tudás gyakorlati elmélyítésére. A tanszék számos olyan ipari céggel áll kapcsolatban és teszi lehetővé a szakmai gyakorlatot, melyek a szakirány szakterületéhez kapcsolódó tevékenységet végeznek. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Ustream, Ericsson Magyarország, Magyar Telekom, Antenna Hungária, Cisco Magyarország, Commsignia, AdasWorks, Holografika, Silicon Computers.

A spec.-t ill. tanszékspecifikus rész oktatását végző laborjaink

Medianets

Multimédia Hálózatok és Szolgáltatások Laboratórium a kutatás-fejlesztési valamint BSc-MSc-PhD képzési tevékenységében integrálja a médiatechnológiák, kommunikációs hálózatok, médiakommunikáció és multimédia alkalmazások és szolgáltatások területeit. Fő kutatási témái: önszerveződő hálózatok, 3D-videókommunikáció, mobilitásmenedzsment IPv6-hálózatokban, bolygóközi Internet, intelligens városok hálózati infrastruktúrái és szolgáltatásai.

Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium (MCL)

A mobil kommunikáció szinte teljes spektruma mellett (mobilitás menedzsmenttől a több antennás rendszerekig) fő kutatási területek közé tartozik: az intelligens mérőrendszerek fejlesztése, alkalmazásfejlesztés, rádiós hozzáférési hálózatok energiahatékonyságának kutatása, valamint a kvantum-kommunikáció és kvantuminformatika.

Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratórium (LAST)

A Laboratórium a tanszék sok évtizedes elektroakusztikai és televíziótechnikai tradícióinak folytatója a hang- és képtechnika mai fejlettségének szintjén. Kutatási tevékenysége ennek megfelelően felöleli a hang- és képstúdiótechnika ki- és beviteli eszközeinek, metodikáinak és rendszertechnikájának fejlesztését, a médiatartalmak előállításának aktuális kérdéseit. Ezen túlmenően aktív zajcsökkentést, a hang- és rezgéskeltés és –terjedést, valamint az akusztikai folyamatok kölcsönhatásait kutatják.

A specializáció felelőse:

Dr. Huszák Árpád, egyetemi docens
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
MEDIANETS Laboratórium
e-mail: huszak@hit.bme.hu
tel: +36 1 463 2076