ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

Infokommunikációs rendszerek specializáció, villamosmérnök BSc

Célkitűzés

Az alkalmazásaink jelentős része használhatatlan hálózati kommunikáció nélkül, akár népszerű multimédiás szolgáltatásokról, a kommunikáló eszközök hálózatáról (Internet of Things), vagy űrtechnológiákról van szó.

Az infokommunikáció szakterület a hálózatokat és a rajtuk megvalósítható szolgáltatásokat és alkalmazásokat foglalja magában. A specializáció gyakorlatias megközelítésben foglalkozik.

 • hálózati rendszerek és szolgáltatások kialakításával, konfigurációjával és üzemeltetésével
 • korszerű hálózati technológiákkal
 • médiatartalom-terjesztés és -feldolgozás technológiáival,
 • nagyfrekvenciás és műholdas rendszerek elemeivel,
 • rádiós mérőrendszerekkel és alkalmazásokkal.

A specializáción végzett hallgatók képesek lesznek a kommunikációs hálózatok működését átlátni, azok fejlesztésében részt venni és teljesítményét értékelni, figyelembe véve a különböző alkalmazások, de legfőképp a multimédiás szolgáltatások követelményeit.

Végzést követően számos elhelyezkedési lehetőség kínálkozik: hálózati- és tartalomszolgáltatóknál, gyártóknál, e-gazdaság és kormányzat infokommunikációs rendszereit működtető, valamint értéknövelt szolgáltatásokat előállító kis- és középvállalkozásoknál egyaránt.

A specializációt a HVT és TMIT tanszékkel közösen oktatjuk.

Továbbtanulási lehetőségek

 • Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció mesterszak (MSc)
 • A mesterszak elvégzését követően lehetőség doktori képzésben való részvételre (PhD)

A specializáció programja

Mobil kommunikációs rendszerek (VIHIAC04): korszerű mobil és vezeték nélküli rendszerek (4G, 5G), személyes hálózatok, rádiós interfészek, berendezések hardveres felépítése és működése, gyártói megvalósítások megismerése és alkalmazása.

Hálózati technológiák és alkalmazások (VITMAC05): jövőbe mutató vezetékes hozzáférési technológiák és hálózati rétegbeli kommunikáció alapelveinek ismerete, útvonalválasztási algoritmusok alkalmazása, hálózati alkalmazások architektúrájának kezelése, felhő alapú kommunikáció alkalmazása és Tárgyak Internete

Nagyfrekvenciás rendszerek (VIHVAC04): nagysebességű vezeték nélküli és vezetékes hálózatok, rádiós hálózatok tervezése, műholdas távközlő rendszerek, navigációs rendszerek, műsorszóró hálózatok, rádiós rendszerek frekvencia-erőforrásának tervezése

A specializáció hallgatói három ágazat közül választhanak:

 • Multimédia technológiák és rendszerek ágazat (HIT)
 • Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat (TMIT)
 • Nagyfrekvenciás rendszerek ágazat (HVT)
Multimédia technológiák és rendszerek ágazat

Célkitűzés

A médiaszolgáltatások rendkívüli népszerűségnek örvendenek, aminek eredményeképpen a globális hálózati forgalom több, mint 60%-a videó streaminghez köthető. A hallgatók az ágazat tárgyaiban megismerhetik a

 • korszerű médiakommunikációs rendszerek rendszertechnikai felépítését,
 • audio/video kódolási technikákat,
 • digitális műsorszóró rendszerek működését,
 • médiaalkalmazások fejlesztését,
 • IPTV és Over-the-Top szolgáltatások üzemeltetését,
 • médiatároló és elosztó rendszerek működését.

Az ágazaton végzett hallgatók képesek lesznek médiakommunikációs hálózatokat és médiaszolgáltatásokat üzemeltetni és fejleszteni, média rendszerek teljesítményét értékelni, illetve IP alapú streaming szolgáltatást kiépíteni.

Multimédia technológiák és rendszerek (VIHIAC05): Az ágazati tárgy átfogó képet nyújt a korszerű médiakommunikációs rendszerek rendszertechnikai felépítéséről, a kódolási technikákról, a megvalósítható szolgáltatásokról. A hallgatók képessé válnak a dedikált hálózatokon működő és az IP feletti médiakommunikációs rendszerek és szolgáltatások üzemeltetésére és fejlesztésére.

Multimédia technológiák és rendszerek laboratórium (VIHIAC06): A mérések témakörei a digitális fényképezés és videózás műszaki alapjainak megismerése és gyakorlati vizsgálata, digitális képkódolási eljárások, hangstúdió-technikai ismeretek, a hangkeverés alapjainak elsajátítása, IP-alapú videótovábbítás módszereinek megismerése, médiaszerverek működése, 4G rádiós interfész működése, az OFDM-alapú 4G rádiós interfészek szimulációs vizsgálata, illetve Wi-Fi (802.11) átviteli teljesítőképesség mérése.

page/66/iptv-tv-over-ip2.jpg

Ajánlott választható tárgyaink

Azok számára, akik a multimédia tartalmak vizsgálatával, előállításával, hálózati átvitel kérdésköreivel még elmélyültebben szeretne foglalkozni, több választható tárgyat is kínálunk:

 • Audio-video tartalom-előállítás (VIHIAV04): A tárgy ismerteti a videó felvétel készítés alapjait, a videó anyag vágását, korrekcióit, cím- és egyéb feliratok készítését, hangsávok korrekcióját, keverését, a kész video exportálását különböző médiumokra
 • Hangtechnikai gyakorlat (VIHIJV69): A hallgatók megismerhetik a zenei felvételkészítés helyszíni, ill. stúdióban történő munkafolyamatát, a felhasznált berendezéseket, szoftvereket, ill. hogy technikai szinten elsajátítsák a zenei felvételkészítés és keverés technikáját
 • Java-technológia (VIHIJV37): A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a Java nyelvvel, illetve a Javához kapcsolódó eszközökkel és technológiákkal.
 • Számítógép-hálózatok üzemeltetése I. (VIHIAV96) és II. (VIHIAV97): A tárgyak alapvető célja, hogy megismertesse a számítógép-hálózatok gyakorlatias üzemeltetését – beleértve a hálózat tervezését, a hálózati eszközök telepítését, beállítását. A két tárgyat sikeresen elvégzők a Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) minősítésének megszerzéséhez szükséges ismeretanyag birtokába jutnak.

Önálló labor, szakdolgozat- ill. diplomatervezés, szakmai gyakorlat

Az önálló laboratórium és a diplomaterv témák kutatás-fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódnak, s ezáltal lehetőséget teremtenek a hallgatóknak a tanszék kutatási és ipari fejlesztési munkáiban történő részvételre.

Az aktuális hallgatói önlab javaslatok a következő címen találhatók: https://www.hit.bme.hu/edu/project

Ipari kapcsolatok. Szakmai gyakorlat és elhelyezkedési lehetőségek

A szakmai gyakorlat célja, hogy lehetőséget adjon a hallgatóknak az ipari környezettel történő ismerkedésre, az egyetemen szerzett tudás gyakorlati elmélyítésére. A tanszék számos olyan ipari céggel áll kapcsolatban és teszi lehetővé a szakmai gyakorlatot, melyek a szakirány szakterületéhez kapcsolódó tevékenységet végeznek. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Ustream, Ericsson Magyarország, Magyar Telekom, Antenna Hungária, Cisco Magyarország, Commsignia, AdasWorks, Holografika, Silicon Computers.

 page/66/logok.png

A spec.-t ill. tanszékspecifikus rész oktatását végző laborjaink

Medianets

Multimédia Hálózatok és Szolgáltatások Laboratórium a kutatás-fejlesztési valamint BSc-MSc-PhD képzési tevékenységében integrálja a médiatechnológiák, kommunikációs hálózatok, médiakommunikáció és multimédia alkalmazások és szolgáltatások területeit. Fő kutatási témái: önszerveződő hálózatok, 3D-videókommunikáció, mobilitásmenedzsment IPv6-hálózatokban, bolygóközi Internet, intelligens városok hálózati infrastruktúrái és szolgáltatásai.

Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium (MCL)

A mobil kommunikáció szinte teljes spektruma mellett (mobilitás menedzsmenttől a több antennás rendszerekig) fő kutatási területek közé tartozik: az intelligens mérőrendszerek fejlesztése, alkalmazásfejlesztés, rádiós hozzáférési hálózatok energiahatékonyságának kutatása, valamint a kvantum-kommunikáció és kvantuminformatika.

Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratórium (LAST)

A Laboratórium a tanszék sok évtizedes elektroakusztikai és televíziótechnikai tradícióinak folytatója a hang- és képtechnika mai fejlettségének szintjén. Kutatási tevékenysége ennek megfelelően felöleli a hang- és képstúdiótechnika ki- és beviteli eszközeinek, metodikáinak és rendszertechnikájának fejlesztését, a médiatartalmak előállításának aktuális kérdéseit. Ezen túlmenően aktív zajcsökkentést, a hang- és rezgéskeltés és –terjedést, valamint az akusztikai folyamatok kölcsönhatásait kutatják.

A specializáció felelőse:

Dr. Huszák Árpád, egyetemi docens
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
MEDIANETS Laboratórium
e-mail: huszak@hit.bme.hu
tel: +36 1 463 2076