ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Infokommunikáció BSc mérnökinformatikus

 

Infokommunikáció

BSc mérnökinformatikus specializáció

Célkitűzés

Az online szolgáltatások és alkalmazások alapja a hálózati szolgáltatói architektúra. A hálózati architektúrák fejlődésének fő trendjei ma a mobilitás terjedése, a virtualizáció, a felhőkommunikáció és a szoftverek arányának növekedése. Az architektúrát gyakorlatias megközelítéssel jól ismerő mérnök kitüntetett szakmai pozíciót szerez mind az infrastruktúra fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, mind az online szolgáltatások megvalósításához. Az Infokommunikáció specializáció célkitűzése ilyen mérnökök képzése. A specializáció bemutatja a gyakorlatban működő és a közeljövőben várhatóan elterjedő kommunikációs hálózatok alapvető felépítését és működését. A hallgatók megismerik a hálózatokon megvalósított szolgáltatások, illetve a hálózatok által megvalósított informatikai alkalmazások legfontosabb területeit.

A specializációt a Távközlési és Médiainformatikai Tanszékkel közösen oktatjuk.

Bővebb információ az alábbi YouTube-videóban, illetve személyesen a kari- és tanszéki specializáció-tájékoztatókon! További információ a hit.bme.hu főoldalán a Specializációválasztás menüpontban!

A specializáció programja

Mobil kommunikációs hálózatok (VIHIAC00)-Szabó Sándor 

A kurzust elvégző hallgatók képesek lesznek a mai korszerű mobil rendszerek működésének olyan szintű áttekintésére, amely alapján a hálózatra szolgáltatásokat tudnak tervezni, fejleszteni. Képesek lesznek az egyes mobil, illetve egyéb vezeték nélküli hálózati rendszereket értékelni azok működési sajátosságai és jellemzői alapján; döntéseket tudnak hozni az egyes hálózatok használatát illetően.

Hálózatok építése és üzemeltetése (VITMAC00)-Sonkoly Balázs   

A tárgy elvégzésével a hallgatók ismerni fogják az alapvető, mindennapi használatban előforduló hálózati berendezések és és ezek működtetéséhez szükséges szoftveres eszközök felépítését, működését és konfigurálási lehetőségeit. Képesek lesznek hálózati protokollok elemzésére és konfigurálására, egyszerű hálózatok beüzemelésére, működtetésére, menedzselésére és monitorozására.

Médiaalkalmazások és -hálózatok a gyakorlatban (VIHIAC02)-Petkovics Ármin 

A hallgatók e tárgy keretében megszerzik a kiindulópontokat és alapokat ahhoz, hogy médialkalmazásokat és –szolgáltatásokat tudjanak tervezni, és képessé váljanak az ezeket nyújtó rendszereket üzemeltetésében dolgozni. Ennek érdekében elsajátítják a médiatartalom generálásának, feldolgozásának és tárolásának, valamint IP-hálózaton való továbbításának és közzétételének módjait és eszközeit.

Hálózatba kapcsolt erőforrásplatformok és alkalmazásaik (VITMAC03)-Maliosz Markosz 

A tantárgy elvégzése során a hallgatók elsajátítják a nagyméretű számítási erőforrásokkal (adattárolás, számítási kapacitás, privát tartalomelosztó hálózat) rendelkező rendszerek kialakításának, vezérlésének, menedzselésének alapvető módszereit és fogalmait, valamint az ilyen rendszerek néhány alkalmazási területét. Képesek lesznek továbbá virtualizált hálózati környezetet használni, erre alkalmazást tervezni.

Infokommunikáció laboratórium 1 (VITMAC08)-Sonkoly Balázs   

Témakörök: Linux rendszerek, OpenWRT; hálózatmenedzsment; Python script nyelv; Software-Defined Networking (SDN), OpenFlow hálózatok ; hálózati funkciók virtualizálása (NFV); virtuális hálózatok; mobilitásmenedzsment-eljárások; mobilitás kezelése az Internet Protokollban; valós teszthálózati mérések.

Infokommunikáció laboratórium 2 (VIHIAD02)-Bacsárdi László 

Témakörök: digitális képkódolási eljárások gyakorlati alkalmazása; MPEG kódolás, CBR és VBR kódolási módok; IP streaming, IPTV, Internet TV; médiakreálás, vágás, effektek, animáció, felirat, hangsávok készítése; mérések valós P2P hálózatokon, egyszerű P2P hálózatok kialakítása; klaszter és grid rendszerek kialakítása laboratóriumi környezetben; felhőalapú operációs rendszerek (pl. OpenStack, OpenNebula).

Tanszék specifikus képzés

A specializációra jelentkező hallgatónak a két oktató tanszék közül választania kell. A választott tanszéken végzi ezután a projekt tárgyakat.

 • Témalabor
 • Önálló labor
 • Szakdolgozat-tervezés

Témalaboratórium és önálló laboratórium okosotthonok

Ajánlott választható tárgyaink

Témalaborok

 • IT biztonság bootcamp (CrySys labor)
 • Hangjelfeldolgozás – effektpedál készítése (LAST labor)
 • ICT rendszerek elemzése, tervezése és fejlesztése a gyakorlatban (AddICT labor)
 • Drónok – autonóm repülő robotok (LAST labor)
 • IoT rendszerek fejlesztése (MCL labor)
 • Autonóm járművek a jövő intelligens városaiban (MediaNets labor)
 • A jelen és a jövő kvantumkommunikációs megoldásai (MCL labor)

Önálló labor és szakdolgozat készítés

 • Az önálló laboratórium és a szakdolgozat témák a Tanszék összes témája közül választhatók, azonban a specializációhoz illeszkedően tipikusan a hálózatok működésével, vizsgálatával, illetve ezeken való szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos témákat szoktuk javasolni. Nagyon gyakran ipari konzulensekkel, ipari kapcsolatunkon keresztül írunk ki témákat. Néhány példa: 5G rendszerek vizsgálata, felhő alapú rádiós hozzáférési hálózatok, többinterfészes átvitel megvalósítása, V2X szimulációs rendszer tervezése.

Ipari kapcsolatok, szakmai gyakorlat és elhelyezkedési lehetőségek

A specializáció témájához kapcsolódóan tanszékünk számos céggel tart fenn tradícionálisan jó kapcsolatot, ezek szívesen fogadnak hallgatókat szakmai gyakorlatra, illetve gyakori a céges témában történő diplomatervezés. Ezeknél a vállalatoknál nem gond a nálunk végzettek elhelyezkedése. Ipari partnereink:

partnereink

A specializációt ill. a tanszékspecifikus részének oktatását végző laborjaink.

MCL

A Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium (MCL) kutatási és oktatási tevékenységének fókusza 1997-es alapítása óta a rádiós és mobil kommunikációs rendszerek kérdésköre. A kutatási tevékenységek ezen terület számos témáját érintik: digitális rádiós adási és vételi eljárások; jelfeldolozás; rádiós kapacitás- és teljesítőképesség elemzés; többantennás megoldások; rádiós hozzáférési hálózatok energiahatékonysága; közeghozzáférési- és rádiós erőforrás menedzsment eljárások; mobilitás menedzsment és hálózat mobilitási algoritmusok; intelligens mérőrendszerek; alkalmazásfejlesztés. Az vezetéknélküli hálózatok témáit erősíti egy, a kvantum-kommunikáció témakörére fókuszáló kutatócsoport. A laboratórium nagy számú diplomás mérnököt képzett az elmúlt 2 évtizedben, továbbá számos hazai és nemzetközi kutatási együttműködésben vett részt. A laboratórium tagjai több mint 300 tudományos publikációt jegyeznek. További információ elérhető a labor web-oldalán: www.mcl.hu

Medianets laboratórium

Multimédia Hálózatok és Szolgáltatások Laboratórium a kutatás-fejlesztési valamint BSc-MSc-PhD képzési tevékenységében integrálja a médiatechnológiák, kommunikációs hálózatok, médiakommunikáció és multimédia alkalmazások és szolgáltatások területeit. Fő kutatási témái: önszerveződő hálózatok, 3D-videókommunikáció, mobilitásmenedzsment IPv6-hálózatokban, bolygóközi Internet, intelligens városok hálózati infrastruktúrái és szolgáltatásai.

A specializáció felelőse:


Petkovics Ármin, tudományos segédmunkatárs
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
MEDIANETS Laboratórium
e-mail: petkovics@hit.bme.hu
tel: +36 1 463 2095