ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Hang- és stúdiótechnika mellékspecializáció

Hang- és stúdiótechnika

MSc villamosmérnöki szak mellékspecializáció

A mellékspecializáció célkitűzése

A mellékspecializáció három elméleti tantárgya és a stúdiótechnikai laborgyakorlatok olyan ismeretekkel kívánják a hallgatókat felvértezni, amelyek birtokában hangtechnikai, valamint környezeti zaj- és rezgésvédelmi feladatokat megoldó cégek, rádió-, televízió- és filmstúdiók munkájában sikerrel vállalhatnak feladatokat. A mellékspecializációt elvégző hallgatók megismerkednek a hang- és képtechnika alapeszközeivel, azok rendszertechnikájával, vizsgálati és mérési módszereivel, az akusztikai tervezés alapelemeivel, a mai stúdiótechnikában alkalmazott integrált hang- és képfeldolgozási eszközökkel és módszerekkel.

A mellékspecializációt a HIT Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratórium munkatársai oktatják.

A mellékspecializáció programja

Műszaki akusztika (VIHIMA11)

Célunk a műszaki akusztika alapfogalmainak és ezek összefüggéseinek ismertetése, az akusztikai rendszerekben lejátszódó folyamatok bemutatása és a gyakorlati alkalmazásokhoz, tervezési tevékenységhez szükséges alapismeretek átadása. Az oktatott témakörök egyik súlypontja az elektroakusztika, ezen belül pedig az akusztikai átalakítók ismertetése, ezek analízise és modellezése. A tárgyalás a hangkeltés és hangfelvétel-hangrögzítés fizikai alapjai és műszaki alkalmazása mellett érinti a teremakusztika, valamint a levegőben és szilárd testekben terjedő hangok elleni védelem kérdéskörét is, és alapokat nyújt a hang- és stúdiótechnikai ismereteket taglaló két további mellékspecializáció tantárgy elsajátításához.

Hangtechnika (VIHIMA12)

A tárgy célja azon tevékenységek alapvető ismereteinek elsajátítása, amelyeket a magát "hangmérnöknek" valló gyakorló szakembertől elvárnak. Különös hangsúlyt kapnak az élő hangosítás kérdései, ugyanis ezen a téren a legszembeötlőbb az ezzel foglalkozók műszaki tudásának a hiánya. A tárgy kitüntetett célja, hogy a villamosmérnöki alapismeretekkel már rendelkező hallgatók tudásukat hangtechnikai ismeretekkel kibővítve képesek legyenek hangosítási, ill. egyéb hangtechnikai feladatokat kompetens módon ellátni.

page/80/mellekspec_suket_hangszerek.jpgpage/80/mellekspec_kevero.jpg

page/80/mellekspecializacio_torony.jpg

Videótechnika (VIHIMA13)

A tantárgy a digitális videotechnika kérdéseivel foglalkozik, kitérve a fontosabb stúdiójelkomponens formátumok, interfészek, és professzionális tömörítési eljárások részleteire. Bemutatja a videokamerák felépítését (CCD/CMOS érzékelők, optikai alapok, megvilágítás és expozíció fogalmai), és a kamerák legfontosabb jelfeldolgozási lépéseit. Rendszertechnikai szinten tárgyalja a korszerű videostúdiók felépítését és munkafolyamatait, kitérve egyes utófeldolgozási munkafolyamatokra is (videoeffektusok, színkorrekciók, kulcsolás, stb.). A tárgy röviden érinti a digitális mozi és a digitális filmes munkafolyamatok egyes technikai részleteit is.

Stúdiótechnika laboratórium (VIHIMB03)

A tantárgy célkitűzése: a mellékszakirány három tantárgyában megtanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának megismerése és elsajátítása laboratóriumban összeállított rendszereken, ill. valóságos üzemi körülmények között végzendő vizsgálatok, tesztek és mérések keretében.

Ajánlott választható tárgyaink

Önálló labor, szakdolgozat készítés és diplomatervezés

 • Akusztikai forráskeresés nyalábképzéssel
 • Akusztikai rendszerek numerikus elemzése
 • Analóg és digitális jelfeldolgozás, effektprocesszálás
 • Android és iPhone alkalmazások fejlesztése hangelemzési célokra
 • Digitális hangtechnikai eszközök fejlesztése, tervezése
 • Épületrezgések vizsgálata, szimulációja és tervezése
 • Hang- és képfeldolgozó eljárások vizsgálata
 • Hangelnyelő szerkezetek elemzése és tervezése
 • Hangsugárzók tervezése
 • Hangszerek hangjának elemzése és szintézise
 • Hibrid áramlástani és akusztikai szimulációs eljárások fejlesztése
 • Móduselemzés hangszeres alkalmazásokban és ipari környezetben
 • Repülőgépek hangminőségének elemzése
 • Térhangzás és hangtérszintézis

Elhelyezkedési lehetőségek

A mellékspecializációt korábban elvégző hallgatóink külkönböző rádióknál és televízióknál, eseményhangosításokat végző cégeknél, lemezstúdiókban, valamint akusztikai tervezéssel és vizsgálatokkal foglalkozó cégeknél és környezetvédelmi intézményeknél helyezkedtek el.

A specializáció oktatását végző laborunk

Az Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratórium (Laboratory of Acoustics and Studio Technologies, LAST) a tanszék sok évtizedes elektroakusztikai és televíziótechnikai tradícióit folytatja a hang- és képtechnika mai fejlettségének szintjén. Kutatási tevékenységünk ennek megfelelően felöleli a hang- és képstúdiótechnika ki- és beviteli eszközeinek, metodikáinak és rendszertechnikájának fejlesztését, a médiatartalmak előállításának aktuális kérdéseit. Ezen túlmenően foglalkozunk a környezeti zajok és rezgések mérésével, elemzésével, előrebecslésével és csökkentésük tervezésével kapcsolatos témákkal. Kutatásokat folytatunk továbbá a teremakusztika, a hangminőség-tervezés, aktív zajcsökkentés, a hang- és rezgéskeltés és terjedés numerikus szimulációja, valamint az áramlási és akusztikai folyamatok kölcsönhatásainak modellezése területén.

Laborunk kutatási tevékenységéről bővebb információ a Kutatás > Akusztika, Hangtechnika menü alatt, valamint a Labor honlapján található.

Specializációfelelős:

Dr. Rucz Péter
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (HIT),
Akusztikai és Stúdiótechnika Laboratórium
e-mail: rucz@hit.bme.hu
tel: +36 1 463 2543