ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Autonóm járművek kommunikációs technológiái
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAV37   3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszékDr. Bokor László, BME HIT
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bokor László

egyetemi docens

HIT

Dr. Simon Vilmos

egyetemi docens

HIT

Dr. Koller István

egyetemi mestertanár    

HIT

Varga Norbert

tud. smts.

HIT

Wippelhauser András       

doktorandusz

HIT

Az előadók eléréséhez szükséges adatok a tanszék honlapján megtalálhatók:

https://www.hit.bme.hu/staff

5. A tárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kommunikációs hálózati alapismeretek.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező: -
(A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.)
Ajánlott: -

Kizárások: A tárgyat nem vehetik fel a magyar nyelvű képzés villamosmérnöki mesterszak Okos város mellékspecializációjának hallgatói, valamint azok a hallgatók, aki megszerezték a VITMMA10 Intelligens közlekedési rendszerek tárgy kreditjeit.

7. A tantárgy célkitűzése

A korszerű, járművekben használatos, vezetőt segítő rendszerek többek között támogatják a járművek sebesség- távolság- és sávtartását, segítik az előzéseket és a kereszteződéseken történő áthaladást, így javítva a közlekedés biztonságát és a járműforgalom kezelését. Az autonóm járművek, kisméretű ember nélküli repülőgép rendszerek (UAS), drónok hatékonysága tovább növelhető, a rájuk építhető alkalmazások skálája jelentősen bővíthető, ha az egyes járművek képesek egymással és az infrastruktúrával kommunikálni, folyamatosan információt cserélni. A járműkommunikációs technológiák pontosan ezt támogatják: szignifikánsan növelik a járművek és a forgalom-menedzsment központok által használható környezeti adatok mennyiségét és minőségét, és olyan új szolgáltatásoknak és alkalmazásoknak nyitnak utat, melyek extrém módon növelhetik a közlekedés biztonságát és hatékonyságát, csökkenthetik a környezet terhelését, valamint a legkülönfélébb forrásokból származó szenzoradatok fúziójához elengedhetetlen dinamikus jármű-jármű és jármű-infrastruktúra adatátvitel biztosításával elvezethetnek az önvezető járművek, autonóm drónflották és fejlett UAS alkalmazások korszakába.

 Mire tesz képessé a tárgy elvégzése:

-        Autonóm járművek speciális kommunikációs igényeinek elméleti és gyakorlati ismerete

-        Kooperatív járműkommunikációs technológiák elméleti és gyakorlati ismerete

-        UAV tervezési és építési ismeretek

-        Autonóm járművek mozgását koordináló algoritmusok tervezése és implementációja

-        Járműkommunikációs megoldások optimalizációja

8. A tantárgy részletes tematikája

-        Bevezetés az autonóm járművek világába: történelmi áttekintés, autonóm és semi-autonóm járművek képességei, felépítése, alapvető (érzékelő) hardverei, működésük modelljei, összehasonlítás az emberi vezető képességeivel, előnyei, hátrányai, példák.

V2X kommunikáció 8 előadás

-        Bevezetés a járműkommunikációba: közlekedési rendszerek/járművek/autonóm járművek kommunikációs igényei és követelményei, kooperatív kommunikáció, kooperatív intelligens közlekedési rendszerek (V2X) és motivációik.

 

-        A V2X napjainkban: szabványosítási testületek és aktivitások, V2X alkalmazások és szolgáltatások alapjai, típusai, követelményei, példák, esettanulmányok, létező tesztrendszerek, V2X-t használó okos városok.

 

-        Szabványos V2X architektúrák: a jelenlegi szabványokon alapuló V2X rendszerarchitektúrák, horizontális és vertikális rétegelemek, cross-layer optimalizációt lehetővé tevő megoldások, heterogén hozzáférési módszerek támogatása, alrendszerek architektúrái.

 

-        Szabványos V2X hálózati és transzport megoldások: földrajzi pozíció alapú kommunikációs sémák a V2X hálózatokban (pl. GeoNet), kompatibilitási kérdések a TCP/IP hálózati és transzport protokollokkal, GeoNet alapú alkalmazások esettanulmányai és használati esetei.

 

-        Szabványos V2X alkalmazások támogatása: „facility" réteg a V2X rendszerekben, alkalmazási/információs/kommunikációs sík, periodikus és eseményvezérelt kommunikációs megoldások és üzenettípusok, jármű-jármű és jármű-infrastruktúra kommunikációs megoldások, kereszteződés-geometria és közlekedési lámpák viselkedésének leírása.

 

-        Szabványos V2X biztonság és privátszféra-védelem: kihívások, követelmények, támadási modellek és fenyegetettség, kriptografikus megoldások és digitális aláírás a V2X biztonsági sémákban, biztonságos üzenetváltás, biztonságos útválasztás és csomagtovábbítás, biztonságos csoportkommunikáció, plauzabilitás-vizsgálat egyes alkalmazásokban.

UAV-k (4 előadás)

-        UAV rendszerek alapjai: merev- és forgószárnyas UAV (Unmanned Aerial Vehicle)-n alapuló UAS (Unmanned Aerial System) rendszerek, ezek elektronikus rendszerének felépítése, tipikus UAV misszió lebonyolítása, tipikus UAV alkalmazások.

 

-        UAV rendszerek a gyakorlatban: Ardupilot - nyílt forráskódú UAV repülésvezérlő rendszer felépítése, alkalmazása merev és forgószárnyas repülőgépen.

 

-        UAV rendszerek vezérlése: A tanszéken fejlesztett repülésvezérlő számítógép rendszer és a rajta futó - szintén a tanszéken fejlesztett - Linux alapú Kálmán-szűrős állapotbecslőn, nemlineáris, optimális szabályozón alapuló robotpilóta rendszer felépítése, működése.

 

-        UAV kommunikáció: kommunikációs technológiák UAV alkalmazásokban (R/C modell távirányító technológiák, telemetria rádiók, payload rádiók, UWB alkalmazások, GPS technológia UAV-n).

 

-        Autonóm rajmozgás: a rajmozgás jelentősége, alkalmazási területei, bemutatva a ma és a jövőben a világban megvalósuló, rajmozgáson alapuló rendszereket.

 

-        A rajmozgás elméleti alapjai: előfordulása a természetben, virtuális potenciál mező, erők, Reynolds-féle alapok.

 

-        Vezérlési problémák autonóm rajokban: leader-follower és minden változata, kommunikációs kérdések. Egy valós rajmozgást implementáló rendszer megtervezése és kivitelezése.

 

Laboratóriumi gyakorlatok/mérések (2, egyenként 4 órás alkalom):

Kooperatív járműkommunikációs laboratóriumi gyakorlatok (2 x 4 órás gyakorlat)

-        szabványos V2X hálózati és facility protokollok és biztonsági mechanizmusaik konfigurációja/ használata a gyakorlatban

-        alkalmazásfejlesztési alapok, kooperatív V2X SDK alapú alkalmazás fejlesztése

 

UAV tervezés, megvalósítás (2 x 4 órás gyakorlat)

-        Részvétel merev- és forgószárnyas szárnyas UAV reptetésén

-        Gyárlátogatás a BHE telephelyén, „UAV-ok és rajtuk implementálható korszerű technológiák a gyakorlatban" témakörben

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és laboratóriumi gyakorlat.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 1 NHF elfogadott teljesítése.

A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

11. Pótlási lehetőségek

A NHF a pótlási hét végéig különeljárási díj mellett beadható.

12. Konzultációs lehetőségek

NHF beadása előtt egy alkalommal, vizsga előtt igény szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Előadások anyaga és segédlet a gyakorlatokhoz (angol nyelven): https://edu.vik.bme.hu/ bejelentkezés után a Moddle-kurzusnál.

 

Felhasználható irodalom:

  • Vehicular Communications and Networks: Architectures, Protocols, Operation and Deployment: Wai Chen, ISBN-13: 978-1782422112, 2015.
  • Vehicular Networking: Christoph Sommer, Falko Dressler, ISBN-13: 978-1107046719, 2015.
  • Intelligent Transportation Systems: Technologies and Applications: Samuel Morgan, ISBN-13: 978-1632403148, 2015.
  • Autonomous Driving: Technical, Legal and Social Aspects: Markus Maurer, J. Christian Gerdes, Barbara Lenz, Hermann Winner, ISBN-13: 978-3662488454, 2016.
  • Autonomous Vehicles: Intelligent Transport Systems and Smart Technologies: Nicu Bizon, Lucian Dascalescu, Naser Mahdavi Tabatabaei, ISBN-13: 978-1633213241, 2014.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra: 3+1 ó hetente x 14 hét

56

Félévközi felkészülés: 0,5 ó hetente x 14 hét

7

Házi feladat elvégzése

27

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bokor László

 Egyetemi docens

 HIT

Dr. Koller István

 Egyetemi mestertanár

 HIT

Dr. Simon Vilmos

 Egyetemi docens

 HIT

Varga Norbert

 Tud. smts.

 HIT