ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Párhuzamos architektúrák

Fő adatok:

Tárgykód: BMEVIHID043

Képzés: PhD

Előadó: Dr. Németh Gábor

Miért érdekes ez a tárgy?

A technológiai fejlődés eredményeként ma már egy számítógépet nagy rendszerek építőelemeként használhatunk. Egy modern banki rendszer vagy egy nagyvállalat gyártó és tervező rendszere esetenként sok ezer együttműködő számítógépet tartalmaz. Nagy informatikai rendszerek esetén nem ritka a többszázezer különféle típusú számítógépből felépülő hálózat.

További lehetőségeket vet fel a tradicionális (Neumann) szervezésű számítógépeken túlmenő más információfeldolgozási modelleket (adatáramlásos, igényvezérelt és információvezérelt szervezés) vegyesen alkalmazó információs rendszerek létrehozása. Így a klasszikus számítástechnika által nem kezelhető problémák is megoldhatóak.

A nagyon nagy (elosztott) rendszerek tervezése és működtetése új modelleket és módszereket tesz szükségessé. Elméletileg sem lát egyik egység sem teljes és helyes képet a rendszer minden tagjáról. Ilyen rendszerek tervezése és működtetése a klasszikus eljárásoktól merőben különböző módszereket kíván meg. Tárgyaljuk a modell alapú és az absztrakt (algebrai) tervezési modelleket. Ezek a természetes nyelvű (tehát nemformális, sokszor nemteljes és esetleg rejtett ellentmondásokat tartalmazó) leírásból kiindulva formálisan bizonyított jó rendszereket eredményeznek.

Az előadások minden témakörét tervező és szimulációs rendszerek használatával illusztráljuk.

Az előadásokat magyar és angol nyelven hirdetjük meg.