ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Hangszerek fizikája

 

Fő adatok:

Tárgykód: VIHIJV68

Szak:

Előadók: dr. Fiala Péter egyetemi adjunktus, Rucz Péter tud. smts.

TAD link: https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIJV68/

A tárgy a hangszeres hangkeltés fizikai leírásával foglalkozik. Fő célja, hogy fizikai modellekkel tudjuk leírni a hangkeltés folyamatát, megértsük, hogy hangszereink miért olyanok, amilyenek, illetve képesek legyünk hangjuk szimulációjára. Végzünk hangszeres méréseket a laborban és a süketszobában, illetve számítógépes szimulációval próbáljuk ki modelljeink helyességét.

page/50/VIHIJV68_Hangsz_fiz_kep1.png page/50/VIHIJV68_Hangsz_fiz_kep2.png 

(Pelyva Miklós hallgató és Rucz Péter munkája)

Aki meghallgatja a tárgyat, az

  • megtanulja, hogy mi történik egy pengetett vagy kalapáccsal megütött húrral,
  • megtudja, hogy miért szól hamisan Asz dúrban egy reneszánsz orgona,
  • megtudja, hogyan befolyásolja a gitár fedőlapja a hangszer hangját,
  • megérti, hogy miért és milyen hangmagasságon szólal meg a sörösüveg, ha elfújunk felette,
  • megtanulja, hová kell oldalfuratokat fúrni a furulyára, hogy adott skálán játszhassunk rajta,
  • mindemellett mérnöki alkalmazást talál a lineáris rendszerek, differenciálegyenletek és vektoranalízis tanult témaköreire.

A csatolt hanganyag egy zongora fizikai szimulációjának eredményét demonstrálja (Jenei-Kulcsár Dóra hallgató és Fiala Péter munkája). A szimuláció nemlineáris kalapács-filc-húr kölcsönhatásmodellt és ortotróp fa rezonánsmodellt tartalmaz.

A tárgy honlapja: http://last.hit.bme.hu/hu/education/lectures/physics-musical-instruments Itt található a tárgy jegyzete, órai diasorok és demók, valamint az egyes előadások menetrendje évekre visszamenőleg.