ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Akusztika és hangtechnika mellékspecializáció

Akusztika és hangtechnika

MSc villamosmérnöki szak mellékspecializáció

A mellékspecializáció célkitűzése

A mellékspecializáció két elméleti tantárgya és az akusztika-hangtechnika laborgyakorlatok olyan ismeretekkel kívánják a hallgatókat felvértezni, amelyek birtokában hangtechnikai, valamint akusztikai tervezési (környezeti zaj- és rezgésvédelmi, autóipari, teremakusztikai) feladatokat megoldó cégek, rádió-, televízió- és filmstúdiók munkájában sikerrel vállalhatnak feladatokat. A Hangtechnika tantárgyat elvégző hallgatók megismerkednek a hangtechnika alapjaival, a hangosítás illetve a stúdiótechnika elemeivel, rendszertechnikájával. Az Akusztika tárgyat hallgatók megismerkednek a hangterjedés fizikájával és annak modelljeivel, a hangsugárzók és mikrofonok működési mechanizmusával és a teremakusztikai tervezés alapjaival. A laboratóriumi tárgy az egyetemi laboratóriumban és külső helyszínen végzett méréseken keresztül mélyíti az akusztikai, illetve hangtechnikai ismereteket. 

A mellékspecializációt a HIT Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratórium munkatársai oktatják.

A mellékspecializáció programja

Akusztika (VIHIMA19)

A tantárgy célkitűzése az akusztika, ezen belül különösen a műszaki akusztika alapfogalmainak és ezek összefüggéseinek megismertetése, az akusztikai rendszerekben lejátszódó folyamatok bemutatása és a gyakorlati alkalmazásokhoz, mérési és tervezési tevékenységhez szükséges alapismeretek átadása. Az oktatott témakörök súlypontja a hangterjedés fizikai mechanizmusa, a hullámterjedés matematikai leírása, és a megoldások gyakorlati akusztikai problémákra való alkalmazása. A tantárgy részletesen foglalkozik a koncentrált paraméteres mechanikai és akusztikai hálózatokkal, a hangtér modális leírásával, elektroakusztikai átalakítók analízisével és tervezésével, valamint érint teremakusztikai problémákat is. 

Hangtechnika (VIHIMA20)

A tárgy célja azon tevékenységek alapvető, műszaki ismereteinek elsajátítása, amelyeket a magát „hangmérnöknek” valló gyakorló szakembertől elvárnak. Különös hangsúlyt kapnak az élő hangosítás kérdései, ugyanis ezen a téren a legszembeötlőbb az ezzel foglalkozók műszaki tudásának a hiánya. A tárgy kitüntetett célja, hogy a villamosmérnöki alapismeretekkel már rendelkező hallgatók tudásukat hangtechnikai ismeretekkel kibővítve képesek legyenek hangosítási ill. egyéb hangtechnikai feladatokat kompetens módon ellátni. 

page/80/mellekspec_suket_hangszerek.jpgpage/80/mellekspec_kevero.jpg

page/80/mellekspecializacio_torony.jpg

Akusztika és hangtechnika laboratórium (VIHIMB06)

A tantárgy célja, hogy a hallgatók laboratóriumi mérések elvégzésével szerezzenek gyakorlati tudást az Akusztika és Hangtechnika c. tárgyakban elsajátított ismeretekből. A tárgy keretében szereplő laboratóriumi foglalkozások az akusztika és hangtechnika lehetséges alkalmazásait mutatják be. A mérések a korábbi tárgyak ismeretanyagának elmélyítését, méréstechnikai és gyakorlati aspektusokkal való kiegészítését szolgálják. A laboratóriumi foglalkozásokon a hallgatók kis (2-3 fős) csoportokban vesznek részt, azzal a céllal, hogy közvetlenül megismerhessék, használhassák az akusztikai mérőeszközöket, hangtechnikai berendezéseket. A tárgyban egy alkalommal ipari látogatást szervezünk, melynek célja, hogy a hallgatók olyan környezetekkel ismerkedhessenek meg, ahol a mellékspecializáció ismereteit a napi gyakorlatban is alkalmazzák.

Ajánlott választható tárgyaink

Önálló labor, szakdolgozat készítés és diplomatervezés

 • Akusztikai forráskeresés nyalábképzéssel
 • Akusztikai rendszerek numerikus elemzése
 • Analóg és digitális jelfeldolgozás, effektprocesszálás
 • Android és iPhone alkalmazások fejlesztése hangelemzési célokra
 • Digitális hangtechnikai eszközök fejlesztése, tervezése
 • Épületrezgések vizsgálata, szimulációja és tervezése
 • Hang- és képfeldolgozó eljárások vizsgálata
 • Hangelnyelő szerkezetek elemzése és tervezése
 • Hangsugárzók tervezése
 • Hangszerek hangjának elemzése és szintézise
 • Hibrid áramlástani és akusztikai szimulációs eljárások fejlesztése
 • Móduselemzés hangszeres alkalmazásokban és ipari környezetben
 • Repülőgépek hangminőségének elemzése
 • Térhangzás és hangtérszintézis

Elhelyezkedési lehetőségek

A mellékspecializációt korábban elvégző hallgatóink külkönböző rádióknál és televízióknál, eseményhangosításokat végző cégeknél, lemezstúdiókban, valamint akusztikai tervezéssel és vizsgálatokkal foglalkozó cégeknél és környezetvédelmi intézményeknél helyezkedtek el.

A specializáció oktatását végző laborunk

Az Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratórium (Laboratory of Acoustics and Studio Technologies, LAST) a tanszék sok évtizedes elektroakusztikai és televíziótechnikai tradícióit folytatja a hang- és képtechnika mai fejlettségének szintjén. Kutatási tevékenységünk ennek megfelelően felöleli a hang- és képstúdiótechnika ki- és beviteli eszközeinek, metodikáinak és rendszertechnikájának fejlesztését, a médiatartalmak előállításának aktuális kérdéseit. Ezen túlmenően foglalkozunk a környezeti zajok és rezgések mérésével, elemzésével, előrebecslésével és csökkentésük tervezésével kapcsolatos témákkal. Kutatásokat folytatunk továbbá a teremakusztika, a hangminőség-tervezés, aktív zajcsökkentés, a hang- és rezgéskeltés és terjedés numerikus szimulációja, valamint az áramlási és akusztikai folyamatok kölcsönhatásainak modellezése területén.

Laborunk kutatási tevékenységéről bővebb információ a Kutatás > Akusztika, Hangtechnika menü alatt, valamint a Labor honlapján található.

Specializációfelelős:

Dr. Rucz Péter
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (HIT),
Akusztikai és Stúdiótechnika Laboratórium
e-mail: rucz@hit.bme.hu
tel: +36 1 463 2543