ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Hálózat és biztonság specializáció, üzemmérnök-informatikus szak

Célkitűzés

Napjaink informatikai szolgáltatásainak túlnyomó része elképzelhetetlen hálózati támogatás nélkül, és ezért elengedhetetlen az is, hogy ezek a hálózatok stabilan és biztonságosan üzemeljenek. A specializációt elvégző üzemmérnökök nemcsak ismerni és érteni fogják az infokommunikációs hálózatok architekturális felépítését, részeit, az egyes funkciókhoz kapcsolódó protokollok működését és a biztonságot növelő megoldásokat, hanem gyakorlatot is szereznek azok üzemeltetésében, kezelésében.

Hallgatóink képesek lesznek arra, hogy hálózatokat építsenek ki, megtervezve és el is végezve az ehhez szükséges konfigurációs beállításokat. Fontossága miatt a specializációban nagy hangsúlyt kap a biztonsági mechanizmusok és beállítások megismerése, ezek alkalmazása elvárásaink szerint szintén készséggé válik.

A specializáció programja

Gyakorlati hálózatbiztonság

A tárgyban a hallgatók megismerkednek azokkal a veszélyekkel melyek a hálózatok biztonságát fenyegetik. Megismerik azokat az elemeket és módszereket, amikkel növelhető a hálózati kommunikáció és a résztvevő eszközök biztonsága. Az alapot ehhez részben a Kódolás és IT biztonság tárgy ismeretei, részben a hálózati ismeretek adják. Az előadásokon elhangzottak alapján a hallgatók a számítógépes gyakorlatokon is kipróbálják a a legfontosabb támadasérzékelő, illetve  hálózatvédelmi megoldásokat.

Oktatók: Dr. Bencsáth Boldizsár, Dr. Holczer Tamás

 

Számítógép-hálózatok a gyakorlatban

A tárgy a Hálózatok alapjai és üzemettetése tárgy ismereteinek elmélyítését célozza meg. Az előadásokon a kommunikációs hálózatokat működtető megoldásokat és az egyes rétegek legfontosabb protokolljainak részleteit ismerik meg a hallgatók. Ez kiegészül a megfelelő hálózati berendezéseken alkalmazható konfigurációs beállításokkal is. A gyakorlatokon ezeket az ismereteket közepesen összetett hálózati példákon, szimulációs feladatokban kell alkalmazni.

Oktatók: Dr. Zsóka Zoltán

 

Témalaboratórium

A témalborban a hallgatók azokkal a témákkal találkoznak, melyek a kooperatív képzés önálló feladatai során, vagy a végzés után, hálózati és biztonsági területen is felbukkanhatnak. Olyan technológiákat, eszközöket ismernek meg, melyek részletesen nem, vagy más szemszögből kerülnek csak terítékre a specializáció többi tárgyában. A kooperatív képzésben részt vevő cégek technológia kultúrájának bemutatása mellett önálló forrásfeldolgozás alapján kidolgozandó feladatok is szerepelhetnek.

 

 

Hálózat és biztonság laboratórium

A tárgy két fő részre tagolódik.

Az első részben a hálózati ismeretek további mélyítése a cél. A hallgatók a laborban fizikai és virtualizált hálózati berendezések beállítását végzik el a korábbi tárgyakban megtanultak alapján. Az üzemeltetésben szintén nagyon fontos hibakeresés és javítás feladatával pedig szimulációs feladatokon keresztül ismerkednek meg.

A biztonsággal foglalkozó részben behatolásdetektáló és védelmi eszközök alapszintű használatát sajátítják el virtualizált környezetet használva. A feladatok önállóan vagy kis csoportban kidolgozott megoldások alkalmazását igénylik, így a korábban tanult módszereket a hallgatók a gyakorlatban is kipróbálják.

Oktatók: Dr. Holczer Tamás, Dr. Zsóka Zoltán

 

Kooperatív képzés 

A kooperatív képzés célja, hogy hallgatóink tapasztalt gyakorló szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati vonatkozásaival. Neves ipari partnercégeknél kapcsolódhatnak be az adott cégnél folyó szakmai (fejlesztési-üzemeltetési) tevékenységekbe és ez által lehetőségük nyílik elméleti tudásuk, gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (csapatmunka, kommunikáció, szabályok, technológia, határidő, kreativitás, felelősségvállalás). A cégnél végzett munkával három tárgyat kell teljesíteni, ebben az egyetemi oktatók, mint a hallgatók témavezetőki vesznek részt.

 

page/83/Kooperativ-logo-2-90.png 

 

Ajánlott választható tárgyaink

  • A specializáció tárgyaiban szerzett gyakorlati hálózatos ismeretek az IPv6-alapú számítógép-hálózatok (VIHIAV07) tárggyal tovább bővíthetők, mely tárgy legfontosabb célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az újgenerációs Internet Protokoll (IPv6) komplex szabványrendszerére támaszkodó modern számítógép-hálózatok működését, az IPv6 sajátosságait, valamint az IPv6 protokollcsalád és az IPv6 alapokon nyugvó kommunikációs rendszerek üzemeltetésének gyakorlatát.

  • A Biztonságos szoftverfejlesztés (VIHIAV33) tárgy bevezetést nyújt a biztonságos szoftverek fejlesztésének kérdéseibe. A tárgy keretein belül bemutatásra kerülnek  általános programozási hibák, a hibákat kihasználó támadások, illetve a hibák elkerülésének módja is.

  • A Személyes adatok védelme (VIHIAV35) tárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a személyes adatok védelmének technikai oldalával, például webes nyomkövetéssel, az adatmegosztás és anonimizáció kihívásaival, vagy gépi tanulás során felmerülő problémákkal.

  • A Dokumentumszerkesztés (VIHIJV47) tárgy célja betekintést adni a dokumentumszerkesztés művészetébe, hogy a hallgatók színvonalas, nyomdatechnikailag megfelelő munkákat készíthessenek. A kurzus végére a hallgatóknak képesnek kell lenniük kultúrált megjelenésű dokumentumok megírására az általuk választott szövegtördelő alkalmazásban. (LATEX, MS Word, OpenOffice Writer)

Ipari kapcsolatok és elhelyezkedési lehetőségek

A tanszék számos olyan ipari céggel áll kapcsolatban és teszi lehetővé a szakmai gyakorlatot, melyek a szakirány szakterületéhez kapcsolódó tevékenységet végeznek. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Ustream, Ericsson Magyarország, Magyar Telekom, Antenna Hungária, Cisco Magyarország, Commsignia, AdasWorks, Holografika, Silicon Computers, Microsec, Evopro, avatao, MOL, Morgan Stanley, NISZ, KPMG

A specializáció oktatásában résztvevő tanszéki laborjaink

AddICT Labor

Az ICT Rendszerek Elemzése, Tervezése és Fejlesztése Laboratórium (AddICT) az infokommunikációs hálózatok elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Ezek közé tartoznak a hálózati technológiák, a forgalmi és megbízhatósági teljesítmény-analízis és optimalizálás, a nyilvános szolgáltatói méretű és komplexitású hálózatok tervezése, a felhő számítástechnikai rendszerek elemzése, a meglévő és új kommunikációs technológiák fejlesztése. A labor tagjai számos ipari projektben vettek és vesznek részt, ahol sikerrel alkalmazták a fenti rendszerekre kidolgozott modelleket, tervező és elemző módszereket. A jelenleg folyó kutatási programok közé tartozik a "zöld szempontú" és a nagy megbízhatóságú hálózatok tervezése, valamint a hálózati szoftverek megbízhatóságának növelésére szolgáló automatikus tesztelő megoldások fejlesztése. A kutatási kompetencia területek határozzák meg az laboratórium oktatási tevékenységének fő irányait. Hazai és nemzetközi kutatási és fejlesztési tevékenység során felhalmozott ismeretek járulnak hozzá az évfolyam szintű és a szakirányú képzés keretében kidolgozott oktatási programok színvonalas és sikeres megvalósításához. További információ elérhető a labor web-oldalán: http://www.addict.hit.bme.hu

CrySyS Lab

A CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium elkötelezett a nemzetközi színvonalú oktatás, kutatás és szakértői tevékenység mellett az IT biztonság területén. A laboratórium jelenlegi fő kutatási területe a kiber-fizikai rendszerek biztonsága, ezen belül az ipari folyamatirányítási rendszerek és más beágyazott rendszerek biztonsága. A laboratórium szakértői tevékenységet is végez ipari partnerei számára, mely főleg biztonsági teszteléseket és incidens kezelési feladatok megoldását jelenti. A laboratórium munkatársai fedezték fel és analizálták először a Duqu kémprogramot, és ők publikáltak először a Flame, a MiniDuke és a TeamSpy kártevőkről. A laboratórium részvétele különböző nemzetközi K+F projektekben intenzív és sikeres, publikációs tevékenysége kiemelkedő, szakértői tevékenysége pedig széles körben elismert. A laboratóriumból több spin-off cég is indult, többek között a Tresorit, az Ukatemi Technologies, és az Avatao. További információ elérhető a CrySyS Lab weboldalán: www.crysys.hu

A specializáció felelőse:

Dr Zsóka Zoltán, egyetemi docens

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (HIT), ICT Rendszerek Elemzése, Tervezése és Fejlesztése Laboratórium

e-mail: zsoka@hit.bme.hu

tel.: +36-1-463-3279