ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

Anomália-detekció Connected Car rendszerben

2017-2018/II.
Dr. Buttyán Levente

A jövőben a balesetek radikális csökkenését igérő valós idejű járműkommunikáció, azaz a V2X biztonsági alapjait IEEE alapú hitelesítés és aláírás valósítja meg. Ezen rendszernek képesnek kell lennie a rendszerben hitelesített, azonban hibásan működő vagy megtámadott eszközök azonnali kiszűrésére és azok jogosultságának visszavonására. A Európai simTD és Preserve projektek már megalapozták az eljárás funkcionális és elméleti alapjait, azonban a valódi bevezetést további kutatás kell hogy megelőzze.

A hallgató feladata annak vizsgálata, hogy az ökoszisztéma egyes szintjein (szenzor, komponens, alrendszerek, jármű, stb. ) milyen körülmények között tekinthető az adott elem hibásnak/veszélyesnek. Továbbá, hogy milyen lehetőségek vannak a rendszer számára veszélyessé vált entitások azonosítására és kiszűrésére. A projekt különösen aktuális és a hallgatónak lehetősége lesz együttműködni a gépjármű kommunikációs rendszereit fejlesztő Commsignia-val.

Az első félévben a feladat főleg irodalomkutatás, koncepcionális javaslattétel, esetleg egy whiteparer írásában való részvétel. Későbbi félévekben lehetőség nyílik PoC specifikációban, fejlesztésben történő részvételre.

A feladat egy új EUs projekt része, melyben a CrySyS Lab és a Commsignia is konzorciumi partner.


1
1