ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Témalaborok
Teendők a félév elején

1. Az oktatási időszak első hetében (a regisztrációs hetet követően) eligazítást tartunk a hallgatók számára a tanszék által meghirdetett szakmai műhelyekről.

2. Az első hét végéig a hallgatók jelentkeznek a tanszék által meghirdetett szakmai műhelyek valamelyikébe a témalabor jelentkezési felületen.
- Több témát lehet megjelölni az 1., 2. és 3. helyen.
- Az egyenletes terheléselosztás miatt témalimiteket vezettünk be.
- A második hét elején a jelentkezéseket feldolgozzuk.

3. A második hét végéig a végleges beosztás megtörténik, amelyről a hallgatók értesítést kapnak.

4. Egy műhely felügyeletét a vezető konzulens látja el, aki további konzulenseket jelölhet ki. A  hallgatónak saját feladatot kell választania, melyet egyeztetett a vezető konzulenssel.

5. Félév végén a konzulens értékeli a hallgató munkáját.


Az aktuális félévben meghirdetett témák listája és a jelentkezési felület itt található.