ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Témalaborok
Teendők a félév elején

Az oktatási időszak első hetében (a regisztrációs hetet követően) eligazítást tartunk a hallgatók számára a tanszék által meghirdetett szakmai műhelyekről. A műhely kiválasztása ügyében érdemes a témavezetőket felkeresni a félév 2. hetéig. Egy műhely felügyeletét egy vezető konzulens látja el, aki további konzulenseket jelölhet ki. A 4. hét végéig a hallgatónak saját feladatot kell választania, melyet egyeztetett a vezető konzulenssel.

Az aktuális félévben meghirdetett témák listája és a jelentkezési felület itt található.