ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

Esemény-detektálás videokamerák képein

2017-2018/II.
Dr. Szabó Csaba Attila

Mozgóképek jeleneteinek osztályozása és indexelése. A képsorozatokon olyan jellemzőket keresünk (pl. jellemző mozgások, felismert alakzatok, fókuszált területek, bőrszín, speciális beállítások), amelyekkel az adott képsort (jelenetet) leírhatjuk és a későbbiekben indexelhetővé/kereshetővé tehetjük. Ennek megfelelően a feladathoz tartozik a

i. szenzor adatok feldolgozása (ez lehet multimodális, vagy fuzionált),

ii. esemény és tartalom leírók meghatározása, ezekhez kapcsolódó

iii. adatreprezentációs modellek és távolság definíciók kidolgozása és a

iv. modellhez illeszkedő osztályozó eljárás kiválasztása és tanítása.

Elméleti szempontból is igényesebb diákok számára további feladat lehet az eseménytérben zajló történések komplexitásának becslése, a nemlineáris tér tömörítése, továbbá az események rejtett Markov alapú felismerése. Sokszereplős videók (pl. csoportok, tömeg mozgása) esetén a hierarchikus Markov modellekkel vagy gráf alapú leírással szemantikus értelmezésre is lehetőség nyílik.

A méréshez szükséges videó-funkciók és keretrendszer nagyrészt rendelkezésre állnak.

Előfeltételek:

A feladathoz programozói munka szükséges MATLAB-ban és/vagy C-ben.

Társkonzulens: Dr. Szirányi Tamás, MTA-SZTAKI


2
0