ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

Identitás információk kezelése biztonsági események kiértékelésében

2017-2018/I.
Dr. Buttyán Levente

A felhasználók informatikai jogosultságainak egységes kezelésekor biztosítani kell, hogy az informatikai rendszerekben csak olyan érvényes jogosultságok legyenek, melyek a munkavégzéshez szükségesek. A jogosultságok kiosztását és szükség szerinti visszavonását, illetve folyamatos felügyeletét identitás menedzsment technológia biztosítja. Az identitás menedzsment rendszerek kialakítása során számos integrációs és üzemeltetési feladatot kell megoldani, beleértve célrendszerek felmérését és illesztését,  szervezeti hierarchia és szerepkörök felmérését, illetve a jogosultság kiosztás és kapcsolódó  jóváhagyások folya-matának kialakítását. A  jól felépített identitás menedzsment rendszerrel nyomon követhető a jogosultságok kiosztásának története,  illetve lekérdezhetőek az érvényben lévő jogosult-ságok, és a személyekhez kötött fiók azonosítók, így ez fontos adatforrásként szolgálhat biztonsági események kiértékelése során is.

A hallgató feladata az IBM Identity Manager technológia megismerése és segítségével a következő részfeladatok elvégezése:

  • Vizsgálja meg az identitás-életciklus kezelésének  módszertanát és technológiai megvalósításának alternativáit!
  • Definiálja az identitás házirendeket, és azok végrehajtása során lezajló folyamatokat!
  •  Tegyen javaslatot egy kiválasztott célrendszer és az identitás menedzsment rendszerek közötti integrációra!
  •  Valósítson meg egy adaptert, amely az identitás kezelő rendszerhez és a kiválasztott célrendszerhez kapcsolódva IT biztonsági üzemeltetési központban használható use-case megvalósítását támogatja.
  • Ismertesse, hogy miért szükséges az identitás információk  feloldása biztonsági események vizsgálatában, és a vizsgált technológia milyen lehetőségeket biztosít erre!
  • Dolgozzon ki legalább egy,  identitás specifikus use case-t, amit IT biztonsági üzemeltetési központokban javasol használni!

1
1