ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Kedves hallgató!
Az alábbi listában kereshet a témák közt. A kiválasztott témára a "Jelentkezés" gomb megnyomásával tud jelentkezni.
IT biztonság bootcamp (CrySyS Lab)
Konzulens: Dr. Buttyán Levente

A témalabor keretében az IT biztonság néhány területére (pl. web biztonság, memória korrupció, programok visszafejtése, kriptográfia alkalmazása) vezetjük be a hallgatókat, játékos formában, az avatao on-line gyakorló platformon (avatao.com) található feladatok segítségével. A foglalkozások egy-egy témakört fednek le, ahol rövid elméleti bevezető után néhány kitűzött feladatot oldunk meg közösen, vezetett módon, azzal a céllal, hogy a hallgatók később önállóan is tudjanak az avatao platformon dolgozni és ezzel IT biztonsággal kapcsolatos tudásukat továbbfejleszteni.

Autonóm járművek a jövő intelligens városaiban (MediaNets)
Konzulens: Dr. Simon Vilmos

Pár éve még a sci-fi világába tartozott az önjáró autók, a rajban repülő drónok látványa a városokban. Ez már egyre inkább realitássá kezd válni, az IT iparág is gőzerővel vetette bele magát az autonóm járművek és az Internet of Things szenzorrengetegének fejlesztésébe.

A témalabor keretében a hallgatók megismerkedhetnek a jövő intelligens városainak közlekedésével: az egymással kommunikáló önjáró autók (Vehicle-to-X) kommunikációs megoldásaival, a rajban repülő drónok (flocking) feladatelosztási mechanizmusaival, a városi környezetet behálózó szenzorhálózatokkal (Internet of Things), illetve a járókelők és autósok okostelefonjainak szenzoradatait felhasználó közösségi érzékeléssel (crowdsensing).

Együtt keressük majd a választ ezekre a kérdésekre: hogyan kapcsolódnak ezek mind össze, hogyan lehet segítségükkel optimalizálni a városi közlekedést, hogyan lehet új felhasználóbarát alkalmazásokat fejleszteni rájuk.

Mindezt nem csak elméleti szempontból vizsgáljuk meg, hanem az ipari partnereink által biztosított eszközökkel valósítjuk meg és vizsgáljuk ezen alkalmazások egy részét, célként tűzve ki egy intelligens közlekedési rendszer megalkotását. A témalaborba bevonjuk ipari partnereik szakértőit is, céglátogatásokkal egybekötve.

ICT rendszerek elemzése, tervezése és fejlesztése a gyakorlatban (Addict)
Konzulens: Dr. Horváth Gábor

Mérnökinformatikus BSc hallgatóinknak:

A témalabor az ICT rendszerek (szoftver-alapú hálózatok, hálózati funkciók virtualizálása, felhő-alapú hálózati megoldások, hálózati „big data”) teljesítményelemzésének, analízisének, tervezésének és fejlesztésének alapvető módszereivel ismerteti meg a hallgatókat egyszerű feladatok megoldásain keresztül. A vezetett csoportos feladatmegoldásokat a kapcsolódó témakörök rövid összefoglalása alapozza meg. Ezeknek az a célja, hogy a hallgatók a továbbiakban egyedül, vagy önállóan működő csoportokban is képesek legyen érdeklődésüknek megfelelő, hasonló feladatok megoldására ismereteik bővítése, tudásuk továbbfejlesztése érdekében.

Villamosmérnöki BSc hallgatóinknak:

A témalabor a villamosmérnök hallgatóknak az IP-hálózatokkal és a Java nyelvvel kapcsolatos ismereteit és gyakorlati képességeit alapozza meg és fejleszti tovább. A témaköröket összefoglalók és a vezetett csoportos feladatmegoldások ismertetik meg a hallgatókkal. Ezeknek az a célja, hogy a hallgatók a továbbiakban egyedül, vagy önállóan működő csoportokban is képesek legyen érdeklődésüknek megfelelő hasonló feladatok megoldására, ismereteik bővítése, tudásuk továbbfejlesztése érdekében. A témalabor a villamosmérnök alapszakos hallgatók tanulmányait figyelembe véve megalapozza olyan választható tárgyak sikeres elvégzését, amelyek a piacképes gyakorlati tudást bővítik az IP-hálózatok üzemeltetése, elemzése, tervezése és a Java programozás terén.

 

Drónok – autonóm repülő robotok (ESD)
Konzulens: Dr. Koller István

A kisméretű, nagy számítási teljesítményű, ugyanakkor kis fogyasztású mikroprocesszoros rendszerek, a kicsi, olcsó szenzorok (gyorsulásmérők, giroszkópok, elektronikus iránytűk, GPS-ek, barometrikus magasságmérők, differenciális nyomásszenzorok), valamint az akkumulátor-technológia fejlődése lehetővé tette az olcsó repülőrobot-technológia kialakulását és elterjedését. Ennek a technológiának az alkalmazása igen széles területen várható.

A témát választó hallgatók – többek között – megismerkedhetnek a drónok üzemeltetésének technológiáival, a drónokon és a földi infrastruktúrán alkalmazott szoftverelemekkel és rádiós technológiákkal, részt vehetnek drónok terepi vizsgálatában, reptetésében, légi fényképek készítésében, és közreműködhetnek a HIT-en kifejlesztett elektronikus rendszerek fejlesztésében.

 

Hangjelfeldolgozás – effektpedál készítése (LAST)
Konzulens: Dr. Rucz Péter

A témalaborra jelentkező hallgatók a félév során egy digitális multieffekt pedált készítenek el. Először megismerkednek a digitális hangjelfeldolgozás alapjaival és a leggyakoribb hangeffektek (torzító, phaser, flanger, zengető) működésével. Ezután különböző helyszíneken teremakusztikai méréseket végeznek, a mérések eredményét felhasználva az adott teremre jellemző zengetés hozható létre. Végül a kiválasztott effekteket egy kisméretű, hordozható hardveren megvalósítják és tesztelik. Igény szerint a kész digitális effektet a hallgató kedve szerint dobozolhatja és hazaviheti.

IoT rendszerek fejlesztése (MCL)
Konzulens: Gódor Győző

A közeli jövőben egyre nagyobb számban csatlakoznak egyszerű szenzorok, eszközök vezeték nélküli kapcsolattal a világhálóra (Internet of Things). A témalabor célja az IoT különböző platformjainak megismerése és ezekből integrált működő mintarendszer építése. Lehetőség van a Bluetooth 4.0 (low energy) technológia, az Arduino/Moteino platformok és az rPi eszközök megismerésére, tesztelésére és különböző mintaalkalmazások fejlesztésére, valamint az azokban rejlő lehetőségek kipróbálására. A rendszer működésének vizsgálatára ipari környezetben is lehetőség nyílik. Lehetőséget adunk továbbá az Arduino/Moteino platformok és a rajtuk való fejlesztés megismerésére, mintaalkalmazások készítésén keresztül. A témalaborban fejlesztendő rendszerben alkalmazzuk továbbá az rPi eszközöket is. A témák önálló laborként, TDK dolgozatként és szakdolgozatként vagy diplomatervként is továbbvihetők.

A jelen és a jövő kvantumkommunikációs megoldásai (MCL)
Konzulens: Dr. Bacsárdi László

A kvantum alapú eszközök számos ponton többet nyújtanak, mint a klasszikus informatika által kínált lehetőségek. A kvantumpárhuzamosság elvének kihasználásával nagy számításigényű műveleteket is könnyen el tudunk elvégezni, kvantum alapú prímfaktorizációt is megvalósíthatunk. A klasszikus módszereknél hatékonyabban tudunk adatbázisban keresni, különböző kvantumkapukat és kvantumáramköröket építhetünk, szupersűrű kódolást alkalmazhatunk, sőt még teleportálhatunk is. A témalabor során megismerkedünk a kvantuminformatika és kvantumkommunikáció alapjaival, és a hallgatók érdeklődésének megfelelően kitekintünk az alábbi témakörök valamelyikére: a kvantum alapú műholdas kommunikációra; milyen biztonságos kvantum alapú megoldások lehetségesek napjaink és a jövő tervezett hálózataiban; hogyan működnek a kvantum alapú ad hoc hálózatok; hogyan alkalmazhatóak a kvantumvilág jelenségei és protokollja (összefonódás, szupersűrű kódolás, teleportolás) a kommunikációban.