ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
Dear student!
Select your projects from the list. Within the project application timeperiod you can apply to a project with the given preference by pressing the appropriate button.
IoT, valamint mobil rendszerek és alkalmazások (MCL)
Coordinator: Schulcz Róbert

A közeli jövőben egyre nagyobb számban csatlakoznak egyszerű szenzorok, eszközök vezeték nélküli kapcsolattal a világhálóra (Internet of Things). Ezek jelentős része mobil hálózati átvitelt használ. A témalabor célja az IoT különböző platformjainak megismerése és ezekből integrált működő mintarendszer építése. Lehetőség van a Bluetooth 4.0 (low energy) technológia, az Arduino/Moteino platformok és az rPi eszközök megismerésére, tesztelésére és különböző mintaalkalmazások fejlesztésére, okosotthonok és az ipari automatizálás területén, valamint az azokban rejlő lehetőségek kipróbálására. Továbbá a cellás rendszerekkel való integráció és kapcsolódó technológiák (pl. mobile edge computing, Narrowband IoT) is vizsgálhatók. A témák önálló laborként, TDK dolgozatként és szakdolgozatként vagy diplomatervként is továbbvihetők.

vezető konzulens: Schulcz Róbert, schulcz@hit.bme.hu

web: https://www.mcl.hu/education/temalabor/

A jelen és a jövő kvantumkommunikációs megoldásai (MCL)
Coordinator: Dr. Bacsárdi László

A kvantum alapú eszközök számos ponton többet nyújtanak, mint a klasszikus informatika által kínált lehetőségek. A kvantumpárhuzamosság elvének kihasználásával nagy számításigényű műveleteket is könnyen el tudunk elvégezni, kvantum alapú prímfaktorizációt is megvalósíthatunk. A klasszikus módszereknél hatékonyabban tudunk adatbázisban keresni, különböző kvantumkapukat és kvantumáramköröket építhetünk, szupersűrű kódolást alkalmazhatunk, sőt még teleportálhatunk is. A témalabor során megismerkedünk a kvantuminformatika és kvantumkommunikáció alapjaival, és a hallgatók érdeklődésének megfelelően kitekintünk az alábbi témakörök valamelyikére: a kvantum alapú műholdas kommunikációra; milyen biztonságos kvantum alapú megoldások lehetségesek napjaink és a jövő tervezett hálózataiban; hogyan működnek a kvantum alapú ad hoc hálózatok; hogyan alkalmazhatóak a kvantumvilág jelenségei és protokollja (összefonódás, szupersűrű kódolás, teleportolás) a kommunikációban.

vezető konzulens: Bacsárdi László, bacsardi@hit.bme.hu

web: https://www.mcl.hu/education/temalabor/

Az akusztika válogatott fejezetei (LAST)
Coordinator: Dr. Rucz Péter

A témalabor célja, hogy ízelítőt adjon a hallgatóknak az Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratóriumban folyó kutatási és ipari tevékenységekről, melyekhez később önálló munkák keretében csatlakozni lehet. A foglalkozások során interaktív demonstrációkkal mutatjuk be többek között az akusztikai méréstechnika, hangtérreprodukció, audioprogramozás, mikrofontömbös érzékelés, zenei jelfeldolgozás és pszichoakusztika területeit. A foglalkozásokhoz tartozó kiegészítő feladatok segítik az anyag elsajátítását és a későbbi önálló feladat tárgyának kiválasztását.

vezető konzulens: Rucz Péter, rucz@hit.bme.hu
web: http://last.hit.bme.hu/hu/content/t%C3%A9malabor

Mesterséges intelligencia és autonóm járművek a jövő intelligens városaiban (MediaNets)
Coordinator: Dr. Simon Vilmos

Pár éve még a sci-fi világába tartozott az önjáró autók, a mesterséges intelligencia irányította közlekedés a városokban. Ez már egyre inkább realitássá kezd válni, az IT iparág is gőzerővel vetette bele magát az autonóm járművek és az Internet of Things szenzorrengetegének fejlesztésébe.

A témalabor keretében a hallgatók megismerkedhetnek a jövő intelligens városainak közlekedésével: a gépi tanuláson alapuló intelligens közlekedési rendszerekkel, az egymással kommunikáló önjáró autók (Vehicle-to-X) kommunikációs megoldásaival, illetve a városi környezetet behálózó szenzorhálózatokkal (Internet of Things). Együtt keressük majd a választ ezekre a kérdésekre: hogyan kapcsolódnak ezek mind össze, hogyan lehet segítségükkel optimalizálni a városi közlekedést, hogyan lehet új felhasználóbarát alkalmazásokat fejleszteni rájuk.

Mindezt nem csak elméleti szempontból vizsgáljuk meg, hanem az ipari partnereink által biztosított eszközökkel valósítjuk meg és vizsgáljuk ezen alkalmazások egy részét, célként tűzve ki egy intelligens közlekedési rendszer megalkotását. A témalaborba bevonjuk ipari partnereik szakértőit is, céglátogatásokkal egybekötve.

vezető konzulens: Simon Vilmos, svilmos@hit.bme.hu

web: http://medianets.hu/oktatas/temalabor/

ICT rendszerek elemzése, tervezése és fejlesztése a gyakorlatban (AddICT)
Coordinator: Dr. Zsóka Zoltán

A megfelelő átviteli minőségű és megbízhatóságú hálózatok egyre nagyobb szerepet kapnak a mindennapi tevékenységekben is. A témalabor az IP-hálózatok és az azokon alapuló ICT rendszerek teljesítményelemzésének, üzemeltetésének, tervezésének és fejlesztésének alapvető módszereit járja körül.

A témakörök alapjait összefoglalók és vezetett csoportos feladatmegoldások során ismerik meg a hallgatók a félév első felében. Ezt követi valamely kiválasztott témában kapott feladat önálló vagy kis csoportban történő feldolgozása.
A kiválasztott témák folytathatók önálló labor, illetve szakdolgozat témaként is.

vezető konzulens: Zsóka Zoltán, zsoka@hit.bme.hu

web: https://www.addict.hit.bme.hu/education.php#projlab

IT biztonság bootcamp (CrySyS Lab)
Coordinator: Dr. Buttyán Levente

Infós hallgatók részére

Az IT biztonság bootcamp témalabor keretében az IT biztonság néhány területére (pl. web biztonság, memória korrupció, programok visszafejtése, kriptográfia alkalmazása) vezetjük be a hallgatókat gyakorlati feladatok segítségével. A foglalkozások egy-egy témakört fednek le, ahol rövid elméleti bevezető után néhány kitűzött feladatot oldunk meg közösen, vezetett módon, azzal a céllal, hogy a hallgatók később önállóan is tovább tudják fejleszteni az az IT biztonsággal kapcsolatos tudásukat. A gyakorlati foglalkozásokra érdemes laptoppal jönni. A feladatok megoldása történhet kisebb csoportokban is. 

vezető konzulens: Buttyán Levente, buttyan@crysys.hu

web: https://www.crysys.hu/education/VIHIAL00

Jelfeldolgozás beágyazott linux platformon (ESD)
Coordinator: Dr. Koller István

A laborban fejlesztett ipari rendszerekben használt beágyazott számítógépek megismerése. Adatgyűjtő interfészek használata, jelfeldolgozás. Megtanulható a beágyazott Linux operációs rendszerek használata, programozása.

A jelentkező hallgató betekinthet a tanszéken folyó elektronikus rendszerek feljesztésébe valamint az ESD laborban használt műszerekbe, technológiákba.

vezető konzulens: Koller István, koller@hit.bme.hu

web: http://last.hit.bme.hu/hu/content/t%C3%A9malabor