ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket
COVID-19 és Digitális Technológiák (2020-11-15)
HIT-es sikerek a 2020-as TDK-n (2020-11-15)
PMI “8. Art of Project” (2020-11-09)
Tedd próbára számítógép-hálózatos tudásod! (2020-11-04)
Október 30-án (2020-11-03)
A Qantum Flagship (2020-10-30)
ITBN Biztonsági Díj - Az év útmutató szakembere 2020 (2020-10-30)
Meghívó - Horváth Máté doktorjelölt (2020-10-29)
Magyar Tudomány Ünnepe (2020-10-29)
PARIPA programunk újabb médiamegjelenése (2020-10-13)
2020-09-28
Meghívó - Dhari Ali Mahmood Ghrairi doktorjelölt


"Performance Analysis of Vehicular Ad-hoc Networks"
című Ph.D. értekezésének munkahelyi vitájára

Témavezető:
    Dr. Horváth Gábor, MTA doktora, BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Felkért bírálók:
Dr. Bérczes Tamás, PhD, Debreceni Egyetem, Informatikai Kar
Dr. Bodrog Levente, PhD, Worldquant Predictive

A munkahelyi vita vezetője: Dr. Imre Sándor, MTA levelező tagja, Egyetemi tanár
A munkahelyi vita időpontja: 2020. október 5. 14:00
A tézisfüzetek és a disszertáció elérhető: https://drive.google.com/drive/folders/11VdzwhrHU2dOcvHDd8i9FfnLSLZU1GKo?usp=sharing
A munkahelyi vita helye:  a vita on-line formában kerül megrendezésre, a következő linken lehet csatlakozni:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYzZjNhNTQtZDY5MS00YTRkLWJkOGEtOGVjMzk3MDk1MjJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%226fde4801-a4ed-4075-b609-906d96729a61%22%7d

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

    Dr. Imre Sándor s.k.
    egyetemi tanár, tanszékvezető

--------------------------------------------------------------------------------------------

Invitation for the online internal Ph.D. defense of

Dhari Ali Mahmood Ghrairi

about

Performance Analysis of Vehicular Ad-hoc Networks

Supervisor:
Dr. Horváth Gábor, professor, BME HIT

Reviewers:
Dr. Bérczes Tamás, PhD, Debreceni Egyetem, Informatikai Kar
Dr. Bodrog Levente, PhD, Worldquant Predictive

Chair of the internal Ph.D. defense:
Dr. Imre Sándor, professor, BME HIT,

Date and time: 2020. october 5. 14:00

The thesis and the thesis booklet are available at:
https://drive.google.com/drive/folders/11VdzwhrHU2dOcvHDd8i9FfnLSLZU1GKo?usp=sharing

Link to join the team meeting:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYzZjNhNTQtZDY5MS00YTRkLWJkOGEtOGVjMzk3MDk1MjJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%226fde4801-a4ed-4075-b609-906d96729a61%22%7d

Dr. Imre Sándor, BME-HIT
head of department

Last modified: 2020-10-05 06:35:28
PARIPA Open Day - 2020.09.09. (2020-09-25)
Pollák-Virág díj (2020-09-09)
PARIPA Open Day - 2020.09.09. - ONLINE (2020-09-07)
Bolyai-ösztöndíjban részesült Bacsárdi László (2020-09-07)
Maszkviselés (2020-08-25)
Meghívó Varga Domonkos doktorjelölt (2020-08-17)
Demonstrátorok jelentkezését várjuk! (2020-07-13)
Új inverz Laplace transzformációs módszer (2020-06-12)
Meghívó - Ceffer Attila doktorjelölt (2020-05-22)
Meghívó - Li Yangyuan doktorjelölt (2020-05-22)
More news: