keresés: 
 
 azonosító:  jelszó:   
 
kutatás

kutatás

A tanszék kutatási tevékenysége különböző típusú infokommunikációs rendszerek tervezésével, fejlesztésével, és analízisével kapcsolatos. A kutatás 6 kutatólaboratóriumban zajlik, melyek kompetenciaterületei többé kevésbé diszjunktak, de a tanszéknek vannak olyan kutatási területei is, melyek több laboratóriumhoz is kötődnek. Különös figyelmet fordítunk az alap- és alkalmazott kutatás, valamint a fejlesztés megfelelő egyensúlyára. Ezért fontosnak tartjuk az együttműködést az ipari partnerekkel, és intenzíven résztveszünk különböző hazai és nemzetközi K+F projektekben.

Ez az oldal röviden bemutatja a tanszék kutatólaboratóriumait és néhány aktuális projektet. További információ elérhető a laboratóriumok saját web-oldalain.

Kutatólaboratóriumok:

 • AddICT:Az ICT Rendszerek Elemzése, Tervezése és Fejlesztése Laboratórium (AddICT) az infokommunikációs hálózatok elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Ezek közé tartoznak a hálózati technológiák, a forgalmi és megbízhatósági teljesítmény-analízis és optimalizálás, a nyilvános szolgáltatói méretű és komplexitású hálózatok tervezése, a felhő számítástechnikai rendszerek elemzése, a meglévő és új kommunikációs technológiák fejlesztése. A labor tagjai számos ipari projektben vettek és vesznek részt, ahol sikerrel alkalmazták a fenti rendszerekre kidolgozott modelleket, tervező és elemző módszereket. A jelenleg folyó kutatási programok közé tartozik a "zöld szempontú" és a nagy megbízhatóságú hálózatok tervezése, valamint a hálózati szoftverek megbízhatóságának növelésére szolgáló automatikus tesztelő megoldások fejlesztése. A kutatási kompetencia területek határozzák meg az laboratórium oktatási tevékenységének fő irányait. Hazai és nemzetközi kutatási és fejlesztési tevékenység során felhalmozott ismeretek járulnak hozzá az évfolyam szintű és a szakirányú képzés keretében kidolgozott oktatási programok színvonalas és sikeres megvalósításához. További információ elérhető a labor web-oldalán: www.addict.hit.bme.hu

 • MCL:A Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium (MCL) kutatási és oktatási tevékenységének fókusza 1997-es alapítása óta a rádiós és mobil kommunikációs rendszerek kérdésköre. A kutatási tevékenységek ezen terület számos témáját érintik: digitális rádiós adási és vételi eljárások; jelfeldolozás; rádiós kapacitás- és teljesítőképesség elemzés; többantennás megoldások; rádiós hozzáférési hálózatok energiahatékonysága; közeghozzáférési- és rádiós erőforrás menedzsment eljárások; mobilitás menedzsment és hálózat mobilitási algoritmusok; intelligens mérőrendszerek; alkalmazásfejlesztés. Az vezetéknélküli hálózatok témáit erősíti egy, a kvantum-kommunikáció témakörére fókuszáló kutatócsoport. A laboratórium nagy számú diplomás mérnököt képzett az elmúlt 2 évtizedben, továbbá számos hazai és nemzetközi kutatási együttműködésben vett részt. A laboratórium tagjai több mint 300 tudományos publikációt jegyeznek. További információ elérhető a labor web-oldalán: www.mcl.hu

 • MEDIANETS:A Multimédia Hálózatok és Szolgáltatások Laboratórium (MEDIANETS) a kutatás-fejlesztési valamint BSc-MSc-PhD képzési tevékenységében integrálja a médiatechnológiák, kommunikációs hálózatok, médiakommunikáció és multimédia alkalmazások és szolgáltatások területeit. Fő kutatási témái: önszerveződő hálózatok, 3D-videókommunikáció, mobilitásmenedzsment IPv6-hálózatokban, bolygóközi Internet, intelligens városok hálózati infrastruktúrái és szolgáltatásai. A laboratórium működteti az IPv6 elterjesztésének támogatására létrejött 6DEPLOY hálózat magyarországi oktatóközpontját, és koordinálja az új EIT ICT Innovation nemzetközi MSc program Digital Media Technology szakirányát. A laboratórium közelmúltbeli és jelenlegi európai kutatási projektjei a BIONETS, OPTIMIX és CONCERTO.   További információ elérhető a labor web-oldalán: http://medianets.hu/

 • CrySyS:A CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium elkötelezett a nemzetközi színvonalú oktatás, kutatás, és szakértői tevékenység mellett az IT biztonság területén. A laboratórium jelenlegi kutatási területei a következők: biztonsági protokollok és privátszféra védelmi mechanizmusok beágyazott eszközökre épülő intelligens környezetekben (pl. szenzor-hálózatok, gépjárművek közötti kommunikáció, RFID technológiára épülő rendszerek, smart metering, Internet of Things); OS szintű biztonsági problémák (pl. malware analízis és detekció, virtualizált környezetekben felmerülő biztonsági problémák, virtuális gépek sérülékenység-vizsgálata, felhő alapú rendszerek (cloud computing) biztonsági kérdései); a biztonság közgazdaságtana, és kvantitatív kockázat-analízis és -menedzsment (pl. ösztönzési sémák, hírnév alapú megoldások, bizalomépítés, kiberbiztosítás, spam economics). A laboratórium részvétele különböző nemzetközi K+F projektekben intenzív és sikeres, publikációs tevékenysége kiemelkedő, szakértői tevékenysége széles körben elismert. További információ elérhető a labor web-oldalán: www.crysys.hu

 • FCSP:A Pénzügyi Számításelmélet és Jelfeldolgozás Laboratórium (FCSP) az algoritmikus kereskedés, pénzügyi informatikához kapcsolódó hálózatok protokolljainak optimalizálása, valamint a digitális jelfeldolgozás területén végez kutatási és fejlesztési munkát. A kutatási témák adaptív algoritmusokkal, az erőforrásmenedzsment statisztikai elméletével, kockázatanalízissel, idősorok predikciójával, valós idejű kereskedéssel, valamint a pénzügyi piacok dinamikájának a modellezésével foglalkoznak. Ezen területek a mean reverting portfolió optimalizálást, sztochasztikus könyvmodellezést, adaptív kiegyenlítő algoritmusokat, Monte-Carlo szimulációk optimalizálását foglalják magukban. A labor által birtokolt kompetenciáknak számos alkalmazása van gyakorlati tőzsdei feladatok megoldásában, illetve a modern kommunikációs hálózatok tervezésében és megvalósításában. A jelfeldolgozási vonulat a korszerű FPGA és DSP chipeket tartalmazó PCIe interfészű jelfeldolgozó kártya fejlesztésével is foglalkozik. További információ elérhető a labor web-oldalán: http://www.hit.bme.hu/~siposr/labor

 • LAST:Az Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratórium (LAST) a tanszék sok évtizedes elektroakusztikai és televíziótechnikai tradícióinak folytatója a hang- és képtechnika mai fejlettségének szintjén. Kutatási tevékenysége ennek megfelelően felöleli a hang- és képstúdiótechnika ki- és beviteli eszközeinek, metodikáinak és rendszertechnikájának fejlesztését, a médiatartalmak előállításának aktuális kérdéseit. Ezen túlmenően kiterjedten foglalkozik a környezeti zajok és rezgések mérésével, elemzésével, előrebecslésével és csökkentésük tervezésével kapcsolatos témákkal. Kutatásokat folytat továbbá a teremakusztika, a hangminőség-tervezés, aktív zajcsökkentés, a hang- és rezgéskeltés és –terjedés numerikus szimulációja , valamint az áramlási és akusztikai folyamatok kölcsönhatásainak modellezése területén. A labor kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, tagjai számos rövidebb-hosszabb külföldi tanulmányutat tettek, sok európai kutatási projektben (TINO, CONVURT, BrakeNoise, Utopia, SEANET, InMar, Imagine, SEFA, X2NOISE & X3NOISE, SmartStructures, InnoSound, COSMA és Reeddesign) és több bilaterális nemzetközi projektben vettek részt. A labor munkatársai kutatási és oktatási feladataik mellett számos hazai nagyberuházás kapcsán látnak el speciális szakértői feladatokat, mint pl. az új Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája rezgésakusztikai tervezése, a 4-es metró zaj- és rezgéscsökkentése, a Déli vasúti híd és a Rákóczi híd kötöttpályás szerkezeteinek rezgéscsillapítása stb. A labor kutatási tevékenységéről bővebb információ a www.acoustics.hit.bme.hu honlapon található. További információ elérhető a labor web-oldalán: last.hit.bme.hu

Laborokon átívelő kutatási területek:

 • Future Internet:Az Internet folyamatosan növekvő, komplex struktúra, mely a mindennapi élet, a munka, a kommunikáció és a szórakozás alapvető eszköze. Ugyanakkor, az Internet eredeti protokolljait 30 évvel ezelőtt tervezték, s a mai alkalmazások, pl. a közösségi hálózatok, a különböző multimédia szolgáltatások, és a mobilitás új technológiai és szabályozásbeli kihívást jelentenek. Ezen kihívások leküzdése céljából, számos kutató és ipari szereplő az Internet teljes újratervezésével kezdett el foglalkozni. Ennek a folyamatnak tanszékünk is részese, s ennek kapcsán az alábbi, a Future Internet témakörhöz kapcsolódó kutatási témákkal foglalkozunk: a mobilitás támogatása, különböző hozzáférési technológiák közötti átjárás; szélessávú megoldások ultra nagy sebességű Internet alkalmazások számára; biztonsági problémák közgazdaságtani megközelítése; megbízható és biztonságos hálózati infrastruktúrák; ösztönzési sémák; önszerveződő hálózatok; a privátszféra védelme; beágyazott eszközökre és hálózatokra épülő intelligens környezetek.

 • Cloud computing:A számítási felhő lényege, hogy a felhasználók igény szerint, szolgáltatás formájában férhetnek hozzá informatikai erőforrásokhoz, pl. CPU időhöz és tárkapacitáshoz. Ezeket az erőforrásokat a felhőt működtető szolgáltató kezeli és menedzseli, a hozzáférés pedig hálózatokon keresztül történik. Ezért a cloud computing témakör a tanszékünk számára is kiemelt fontosságú, melyhez kapcsolódóan az alábbi kutatási feladatokon dolgozunk: kriptográfiai fájlrendszerek számítási felhőben történő biztonságos adattárolás céljára, hardver virtualizációval kapcsolatos biztonsági kérdések, és virtuális gépek sérülékenységének vizsgálata.

 • Smart environments:A jövő intelligens környezeteiben szenzorok, aktuátorok, és különböző beágyazott számítástechnikai eszközök hálózatba kötött rendszerei biztosítják majd a mindennapi élet feladatainak hatékonyabb elvégzését a fizikai világgal folytatott interakció gazdagabbá tételével. A tanszék számos kutatási tevékenysége kapcsolódik az intelligens környezetek víziójához. Ide tartozik például a tanszéken fejlesztett okos-mérő rendszer, mely robusztus vezeték nélküli kommunikációs képességekkel rendelkezik és alacsony energiafogyasztású protokollokat használ, valamint a tanszéken fejlesztett intelligens parkoló rendszer, mely alkalmas szabad parkolóhelyre navigálja az autósokat egy nagy bevásárlóközpont parkolóházában. Résztveszünk továbbá a CHIRON nevű európai projektben, melynek egyik célja egy olyan rendszer létrehozása, mellyel idősödő vagy beteg emberek távolról megfigyelhetők, egészségi állapotuk monitorozható. Ebben a projektben beltéri lokalizációval és privátszféra védelemmel foglalkozunk.

 • Green computing:A tanszék elkötelezett a környezet-tudatos megoldások keresésében mind kutatási szempontból, mind a mindennapi munkát illetően. A fenntarthatóság és az ICT technológiák környezetre gyakorolt negatív hatásának minimalizálása nagy hangsúlyt kap az EU és a Magyar Állam által támogatott kutatási programokban is. Jó például szolgálnak az olyan projektek, mint az EARTH projekt (Energy Aware Radio and Networking Technologies), melynek célja a globális környezeti kihívással történő szembenézés olyan hatékony mechanizmusok tervezésével, melyek lehetővé teszik a mobil távközlési rendszerek energiafogyasztásának drasztikus csökkentését. Továbbá, a BME Kutató Egyetem program keretében, a taszék oktatási és kutatási tevékenysége kiegészül a vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs hálózatok tervezése, fejlesztése és üzemeltetése során felmerülő ökológiai kérdések vizsgálatával. Az ehhez kapcsolódó tevékenységek közé tartoznak a következők: energiahatékonyság maximalizálását biztosító telepítési stratégiák mobil hálózatok számára, az energiafogyasztás csökkentését célzó hálózat-konfigurációs és -menedzsment megoldások, valamint több-ugrásos vezeték nélküli kommunikációs technológiák alkalmazásának lehetőségei.

Néhány fontosabb projekt:

 • CONCERTO:Content and Context Aware Delivery for Interactive Multimedia Healthcare Applications.
 • CHIRON:Cyclic and Person-centric Health Management.
 • SAMURAI:Spectrum Aggregation and MU-MIMO - a real world impact.
 • EULER:EUropean Software Defined radio for wireless in joint security operations.
 • EARTH:Energy Aware Radio and neTworking tecHnologies.
 • OPTIMIX:Optimisation of multimedia over wireless IP links via X-layer design.
 • NAPA-WINE:Network-Aware P2P-TV Application over Wise Networks.
 • WSAN4CIP:Wireless Sensor and Actuator Networks for Critical Infrastructure Protection.
 • EU-MESH:Enhanced, Ubiquitous, and Dependable Broadband Access using MESH Networks.
 • BIONETS:Bio-Inspired Service Evolution for the Pervasive Age.
 • SeVeCom:Secure Vehicle Communications.
 • COSMA:Community Oriented Solutions to Minimize Aircraft Noise Annoyance.
 • X-NOISE:Aircraft External Noise.
 • INNOSOUND:Innovative Methods and Tools for the Sound Design of Organ Pipes.

Az oldallal, működésével kapcsolatos technikai probléma esetén a  schulcz@hit.bme.hucímre írhat.